5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(4/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó)
összesen 51 781 52 121 50 358 46 808 43 768 43 915 46 665 47 578
energiaipar 17 283 17 846 17 248 16 609 13 963 13 319 13 742 13 490
ipar 8 139 8 374 8 416 7 605 7 856 8 427 8 942 9 181
szállítás/közlekedés 12 819 11 503 10 940 10 613 9 894 11 037 12 045 12 318
háztartások 8 553 8 849 8 150 7 381 6 865 6 235 6 913 7 413
Biomassza szén-dioxid (CO2)
összesen 10 912 11 937 12 292 12 557 13 233 12 103 12 720 12 475
Dinitrogén-oxid (N2O)
összesen 13 13 14 13 15 14 14 15
mezőgazdasági talajok 9 9 10 9 10 11 11 12
salétromsavgyártás 0 0 0 0 0 0 0 0
Metán (CH4)a
összesen 321 321 316 316 307 302 301 301
hulladékkezelés 162 158 154 153 145 140 138 134
mezőgazdaság 98 97 97 100 102 105 109 110
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió (metán) 36 38 33 30 28 29 26 28
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b
összesen 1 153 508 1 308 182 1 426 990 1 294 030 1 366 182 2 155 639 2 384 613 1 742 274
Perfluor-karbon (PFC)b
összesen 3 699 1 521 2 158 1 723 1 691 1 439 1 047 656
Kén-hexafluorid (SF6)b
összesen 84 241 87 337 74 182 73 676 93 896 79 975 114 114 126 520
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c
összesen 147 142 134 125 123 122 124 117
szállítás/közlekedés 70 62 56 52 49 53 52 48
energiaipar 24 24 21 20 18 17 17 13
műtrágya felhasználás 11 11 12 13 14 13 14 15
Kén-dioxid (SO2)
összesen 30 31 34 32 31 28 23 23
háztartások 13 14 16 17 17 13 11 12
energiaipar 13 11 13 10 10 11 8 7
Ammónia (NH3)
összesen 77 78 79 79 82 82 87 87
sertéstenyésztés 12 12 12 11 11 11 12 11
szarvasmarha-tenyésztés 13 12 12 13 13 14 15 15
műtrágyahasználat 10 10 11 11 13 13 15 15
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC)
összesen 146 144 147 147 149 140 143 141
háztartások 30 34 39 42 43 35 37 37
szállítás/közlekedés 29 25 22 21 19 18 15 14
Szén-monoxid (CO)
összesen 527 531 541 557 550 471 458 450
háztartások 266 301 347 370 375 304 322 320
szállítás/közlekedés 215 184 147 143 133 126 92 90
Szálló por
10 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM10)
összesen 75 69 80 76 79 74 78 73
háztartások 38 43 50 54 55 44 47 46
mezőgazdaság 10 10 10 10 10 10 10 10
2,5 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM2,5)
összesen 47 50 57 60 61 52 55 53
háztartások 37 42 48 52 53 43 46 45
szállítás/közlekedés 4 3 3 3 2 3 3 3
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-prekurzor is  bCO2 ekvivalens  cSavasodást okozó gázok és ózon-prekurzorok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011