5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(4/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó) 50 322 46 777 43 705 43 863 46 628 47 396 49 685 49 628
Ebből:
energiaipar 17 211 16 635 13 975 13 310 13 672 13 447 13 762 13 004
ipar 8 453 7 583 7 839 8 414 8 994 9 171 10 175 10 689
szállítás/közlekedés 10 956 10 629 9 911 11 057 12 066 12 338 12 995 13 759
háztartások 8 150 7 381 6 865 6 235 6 913 7 411 7 937 7 399
Biomassza szén-dioxid (CO2) 12 325 12 600 13 269 12 134 12 763 12 567 12 230 11 059
Dinitrogén-oxid (N2O) 13 13 14 15 15 16 16 16
Ebből:
mezőgazdasági talajok 10 10 11 11 12 13 13 13
salétromsavgyártás 0 0 0 0 0 0 0 0
Metán (CH4)a 305 307 300 293 294 292 295 291
Ebből:
hulladékkezelés 152 152 144 140 137 132 132 131
mezőgazdaság 95 98 100 103 106 107 107 109
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió 28 25 24 23 22 24 27 26
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b 1 288 1 178 1 250 1 683 2 165 1 626 1 801 1 358
Perfluor-karbon (PFC)b 2 2 2 1 1 1 1 1
Kén-hexafluorid (SF6)b 78 78 98 84 119 130 118 102
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c 137 129 126 124 126 119 121 120
Ebből:
szállítás/közlekedés 55 51 48 51 51 47 47 48
energiaipar 22 22 20 17 17 13 13 12
műtrágya felhasználás 12 13 14 14 15 16 17 17
Kén-oxidok (SOx) 34 31 29 26 24 23 28 23
Ebből:
háztartások 14 14 13 11 11 11 12 8
energiaipar 15 11 12 11 9 8 12 11
Ammónia (NH3) 72 71 73 74 78 79 80 78
Ebből:
sertéstenyésztés 9 9 9 9 9 9 8 8
szarvasmarha-tenyésztés 10 11 11 12 13 13 14 14
műtrágyahasználat 11 11 13 14 16 17 19 19
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC) 143 144 141 131 133 134 131 125
Ebből:
háztartások 38 41 42 34 36 34 33 27
szállítás/közlekedés 22 21 19 18 16 15 14 13
Szén-monoxid (CO) 528 543 537 458 444 435 423 362
Ebből:
háztartások 336 358 363 294 310 307 297 243
szállítás/közlekedés 145 140 131 124 89 87 79 73
Szálló por
Legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló por (PM10) 75 74 78 73 74 71 67 62
Ebből:
háztartások 48 52 52 42 44 43 41 34
mezőgazdaság 10 10 10 10 10 10 9 10
Legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló por (PM2,5) 56 58 59 50 52 50 48 42
Ebből:
háztartások 47 50 51 41 43 42 40 33
szállítás/közlekedés 3 3 2 3 3 3 3 3
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-előanyag is  bSzén-dioxid (CO2)-egyenérték  cSavasodást okozó gázok és ózon-előanyagok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011