5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(4/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó)
összesen 52 138 50 376 46 830 43 780 43 925 46 677 47 430 49 646
energiaipar 17 854 17 256 16 616 13 969 13 325 13 749 13 498 13 869
ipar 7 576 7 507 6 915 6 665 7 372 7 835 7 996 8 822
szállítás/közlekedés 11 502 10 940 10 613 9 894 11 037 12 045 12 313 12 979
háztartások 8 849 8 150 7 381 6 865 6 235 6 913 7 411 7 937
Biomassza szén-dioxid (CO2)
összesen 11 945 12 325 12 600 13 269 12 134 12 763 12 554 12 154
Dinitrogén-oxid (N2O)
összesen 12 13 13 14 14 15 15 16
mezőgazdasági talajok 9 10 9 10 11 11 12 12
salétromsavgyártás 0 0 0 0 0 0 0 0
Metán (CH4)a
összesen 315 310 310 302 297 296 296 302
hulladékkezelés 152 149 148 139 135 133 129 129
mezőgazdaság 97 97 100 102 105 109 110 110
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió (metán) 38 33 30 28 29 26 28 35
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b
összesen 1 203 1 308 1 203 1 253 1 694 2 202 1 648 1 801
Perfluor-karbon (PFC)b
összesen 2 2 2 2 1 1 1 1
Kén-hexafluorid (SF6)b
összesen 87 74 74 94 80 114 126 114
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c
összesen 145 135 127 125 123 124 117 119
szállítás/közlekedés 60 55 52 48 52 52 47 48
energiaipar 27 22 22 20 17 17 13 13
műtrágya felhasználás 11 12 13 14 13 14 15 17
Kén-dioxid (SO2)
összesen 30 34 31 29 26 24 23 28
háztartások 13 14 14 13 11 11 11 12
energiaipar 12 15 11 12 11 9 8 12
Ammónia (NH3)
összesen 78 79 79 82 82 87 87 88
sertéstenyésztés 12 12 11 11 11 12 11 11
szarvasmarha-tenyésztés 12 12 13 13 14 15 15 16
műtrágyahasználat 10 11 11 13 13 15 15 18
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC)
összesen 146 150 152 151 141 144 142 142
háztartások 33 38 41 42 34 36 34 33
szállítás/közlekedés 25 22 21 19 18 16 15 14
Szén-monoxid (CO)
összesen 523 530 546 538 460 445 437 423
háztartások 291 336 358 363 294 310 307 297
szállítás/közlekedés 185 147 143 134 126 92 89 79
Szálló por
10 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM10)
összesen 72 74 73 78 73 74 71 69
háztartások 42 48 51 52 42 44 43 41
mezőgazdaság 10 10 10 10 10 10 10 9
2,5 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM2,5)
összesen 49 55 58 59 49 52 50 48
háztartások 40 47 50 51 41 43 42 40
szállítás/közlekedés 4 3 3 2 3 3 3 3
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-prekurzor is  bCO2 ekvivalens  cSavasodást okozó gázok és ózon-prekurzorok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011