9.16.1. 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint(1/12)

< >
Megnevezés 2017. II. negyedév
Megváltozott munkaképességű
Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív Inaktív Összesen Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány
%
Összesen 122 638 20 578 143 216 412 309 555 525 22,1 14,4 25,8
Nemek
Férfi 63 842 9 804 73 646 184 084 257 730 24,8 13,3 28,6
58 796 10 774 69 570 228 224 297 795 19,7 15,5 23,4
Korcsoport, éves
19–24 2 652 178 2 830 9 606 12 436 22,1 14,4 25,8
25–29 4 225 436 4 661 9 791 14 452 29,2 9,4 32,3
30–34 5 870 1 535 7 405 9 411 16 816 34,9 20,7 44,0
35–39 8 907 1 858 10 766 14 503 25 269 35,3 17,3 42,6
40–44 9 853 2 620 12 473 19 561 32 033 30,8 21,0 38,9
45–49 18 683 2 805 21 488 31 984 53 471 34,9 13,1 40,2
50–54 23 124 3 620 26 744 42 455 69 198 33,4 13,5 38,6
55–59 26 074 3 567 29 641 97 286 126 926 20,5 12,0 23,4
60–64 23 251 3 958 27 209 177 712 204 922 11,3 14,5 13,3
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 35 917 8 063 43 981 169 474 213 455 16,8 18,3 20,6
középfok érettségi nélkül szakképesítéssel 45 434 8 998 54 431 143 820 198 251 22,9 16,5 27,5
középfok érettségivel szakképesítés nélkül 9 868 1 367 11 235 26 363 37 598 26,2 12,2 29,9
középfok érettségivel és szakképesítéssel 19 694 1 487 21 181 51 127 72 309 27,2 7,0 29,3
felsőfok 11 726 662 12 388 21 524 33 912 34,6 5,3 36,5
Régió
Budapest 12 652 2 218 14 869 42 366 57 235 22,1 14,9 26,0
Pest 9 643 2 747 12 390 42 305 54 695 17,6 22,2 22,7
Közép-Magyarország 22 295 4 964 27 259 84 671 111 930 19,9 18,2 24,4
Közép-Dunántúl 13 965 1 172 15 138 39 449 54 587 25,6 7,7 27,7
Nyugat-Dunántúl 10 654 957 11 611 31 338 42 949 24,8 8,2 27,0
Dél-Dunántúl 16 003 2 779 18 782 55 553 74 334 21,5 14,8 25,3
Észak-Magyarorság 16 577 2 302 18 878 61 939 80 817 20,5 12,2 23,4
Észak-Alföld 20 889 5 503 26 391 74 006 100 398 20,8 20,9 26,3
Dél-Alföld 22 256 2 901 25 157 65 353 90 509 24,6 11,5 27,8
Családi állapot
nőtlen, hajadon 31 265 7 093 38 358 94 060 132 418 23,6 18,5 29,0
házas 58 674 7 522 66 196 197 730 263 927 22,2 11,4 25,1
özvegy 7 627 1 266 8 893 53 508 62 401 12,2 14,2 14,3
elvált 25 072 4 697 29 769 67 010 96 779 25,9 15,8 30,8
Családi állás
egyedülálló 21 008 4 924 25 932 88 584 114 515 18,3 19,0 22,6
nem egyedülálló 101 631 15 654 117 284 323 725 441 009 23,0 13,3 26,6
ebből:
férj 30 513 2 895 33 408 86 881 120 289 25,4 8,7 27,8
feleség 26 576 3 938 30 514 105 512 136 026 19,5 12,9 22,4
élettárs 14 756 4 028 18 784 28 672 47 456 31,1 21,4 39,6
egyedülálló szülő gyermekkel 9 230 1 393 10 622 29 036 39 658 23,3 13,1 26,8
gyermek 13 851 1 982 15 833 47 327 63 160 21,9 12,5 25,1
egyéb 6 705 1 418 8 123 26 297 34 420 19,5 17,5 23,6
Háztartástípus – aktivitás
van foglalkoztatott a háztartásban 122 638 9 570 132 208 189 010 321 219 38,2 7,2 41,2
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 6 675 6 675 6 675 100,0 100,0
mind inaktívak 4 333 4 333 8 489 12 823 100,0 33,8
mind munkanélküliek vagy inaktívak 214 809 214 809
A kapott juttatás
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás 3 040 209 3 249 71 339 74 588 4,1 6,4 4,4
rokkantsági nyugdíj 49 242 3 756 52 997 294 535 347 533 14,2 7,1 15,2
egyéb juttatása 951 3 034 3 985 11 771 15 756 6,0 76,1 25,3
fentiek közül egyikben sem részesül 69 405 13 579 82 984 34 664 117 648 59,0 16,4 70,5
A házastárs aktivitása
házas(élet)társ foglalkoztatott 50 828 6 530 57 358 99 365 156 723 32,4 11,4 36,6
házas(élet)társ munkanélküli 2 305 1 526 3 831 4 636 8 467 27,2 39,8 45,3
a házas(élet)társ inaktív 18 601 2 805 21 406 115 267 136 672 13,6 13,1 15,7
nincs házastárs 50 904 9 717 60 621 193 042 253 663 20,1 16,0 23,9
15 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 15 év alatti gyermek 102 038 17 008 119 047 360 295 479 342 21,3 14,3 24,8
1 fő 15 év alatti gyermek 12 730 1 984 14 714 34 212 48 926 26,0 13,5 30,1
2 fő 15 év alatti gyermek 5 917 978 6 895 12 953 19 848 29,8 14,2 34,7
3 vagy több fő 15 év alatti gyermek 1 954 607 2 561 4 848 7 409 26,4 23,7 34,6
19 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 19 év alatti gyermek 98 106 16 483 114 589 349 560 464 149 21,1 14,4 24,7
1 fő 19 év alatti gyermek 14 694 1 582 16 276 38 260 54 536 26,9 9,7 29,8
2 fő 19 év alatti gyermek 7 378 1 905 9 283 15 112 24 395 30,2 20,5 38,1
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 2 461 607 3 068 9 376 12 445 19,8 19,8 24,7
aEgyéb jutattás: gyed, gyes, gyet, özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ápolási díj és egyéb járadék, pótlék, járandóság, kivéve a munkaerőpiaci támogatásokat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011