9.16.1. 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint(11/12)

< >
Megnevezés 2020. II. negyedév
Nem megváltozott munkaképességű
Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív Inaktív Összesen Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány
%
Összesen 4 184 172 198 134 4 382 307 1 054 507 5 436 813 77,0 4,5 80,6
Nemek
Férfi 2 313 326 101 428 2 414 754 297 350 2 712 104 85,3 4,2 89,0
1 870 846 96 706 1 967 552 757 157 2 724 709 68,7 4,9 72,2
Korcsoport, éves
19–24 250 252 41 568 291 821 303 227 595 047 42,1 14,2 49,0
25–29 453 734 33 642 487 376 107 168 594 544 76,3 6,9 82,0
30–34 458 125 19 829 477 954 117 993 595 947 76,9 4,1 80,2
35–39 510 148 19 824 529 972 88 287 618 259 82,5 3,7 85,7
40–44 676 501 26 020 702 521 80 457 782 978 86,4 3,7 89,7
45–49 642 212 23 190 665 402 38 788 704 189 91,2 3,5 94,5
50–54 544 783 15 939 560 722 38 294 599 016 90,9 2,8 93,6
55–59 386 320 11 741 398 061 65 398 463 459 83,4 2,9 85,9
60–64 262 097 6 382 268 479 214 895 483 374 54,2 2,4 55,5
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 389 973 49 315 439 287 207 851 647 138 60,3 11,2 67,9
középfok érettségi nélkül szakképesítéssel 1 102 367 53 602 1 155 970 183 333 1 339 302 82,3 4,6 86,3
középfok érettségivel szakképesítés nélkül 527 254 31 844 559 098 310 754 869 852 60,6 5,7 64,3
középfok érettségivel és szakképesítéssel 921 633 38 964 960 597 170 773 1 131 370 81,5 4,1 84,9
felsőfok 1 242 945 24 409 1 267 354 181 796 1 449 150 85,8 1,9 87,5
Régió
Budapest 801 965 33 349 835 314 168 841 1 004 156 79,9 4,0 83,2
Pest 590 376 21 221 611 597 130 527 742 124 79,6 3,5 82,4
Közép-Magyarország 1 392 342 54 570 1 446 912 299 368 1 746 280 79,7 3,8 82,9
Közép-Dunántúl 474 896 19 937 494 833 111 362 606 194 78,3 4,0 81,6
Nyugat-Dunántúl 450 158 16 498 466 656 106 710 573 366 78,5 3,5 81,4
Dél-Dunántúl 341 513 18 688 360 201 99 954 460 155 74,2 5,2 78,3
Észak-Magyarorság 443 022 20 541 463 562 131 921 595 484 74,4 4,4 77,8
Észak-Alföld 575 172 41 390 616 561 170 869 787 430 73,0 6,7 78,3
Dél-Alföld 507 070 26 511 533 581 134 322 667 904 75,9 5,0 79,9
Családi állapot
nőtlen, hajadon 1 499 078 120 886 1 619 964 469 677 2 089 641 71,7 7,5 77,5
házas 2 159 374 54 120 2 213 494 455 778 2 669 272 80,9 2,4 82,9
özvegy 85 007 4 879 89 886 47 859 137 745 61,7 5,4 65,3
elvált 440 713 18 249 458 963 81 193 540 156 81,6 4,0 85,0
Családi állás
egyedülálló 461 429 21 940 483 370 82 507 565 877 81,5 4,5 85,4
nem egyedülálló 3 722 743 176 194 3 898 937 972 000 4 870 936 76,4 4,5 80,0
ebből:
férj 1 158 981 24 154 1 183 135 66 575 1 249 711 92,7 2,0 94,7
feleség 946 391 27 118 973 510 377 873 1 351 383 70,0 2,8 72,0
élettárs 685 653 36 055 721 707 136 630 858 337 79,9 5,0 84,1
egyedülálló szülő gyermekkel 255 245 11 573 266 819 54 959 321 778 79,3 4,3 82,9
gyermek 564 149 66 333 630 482 293 846 924 328 61,0 10,5 68,2
egyéb 112 323 10 960 123 284 42 116 165 400 67,9 8,9 74,5
Háztartástípus – aktivitás
van foglalkoztatott a háztartásban 4 184 172 124 267 4 308 439 756 350 5 064 790 82,6 2,9 85,1
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 39 415 39 415 39 415 100,0 100,0
mind inaktívak 34 452 34 452 17 956 52 408 100,0 65,7
mind munkanélküliek vagy inaktívak 280 201 280 201
A kapott juttatás
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás 50 315 184 50 499 225 742 276 242 18,2 0,4 18,3
rokkantsági nyugdíj 4 660 436 5 096 4 112 9 208 50,6 8,6 55,3
egyéb juttatása 67 243 6 028 73 270 276 316 349 586 19,2 8,2 21,0
fentiek közül egyikben sem részesül 4 061 955 191 487 4 253 441 548 336 4 801 777 84,6 4,5 88,6
A házastárs aktivitása
házas(élet)társ foglalkoztatott 2 220 138 56 357 2 276 495 409 509 2 686 004 82,7 2,5 84,8
házas(élet)társ munkanélküli 55 694 12 188 67 882 12 963 80 845 68,9 18,0 84,0
a házas(élet)társ inaktív 515 193 18 783 533 976 158 606 692 582 74,4 3,5 77,1
nincs házastárs 1 393 147 110 807 1 503 954 473 428 1 977 382 70,5 7,4 76,1
15 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 15 év alatti gyermek 2 811 190 141 359 2 952 550 629 625 3 582 175 78,5 4,8 82,4
1 fő 15 év alatti gyermek 830 036 35 164 865 201 234 577 1 099 778 75,5 4,1 78,7
2 fő 15 év alatti gyermek 422 278 16 975 439 253 125 472 564 725 74,8 3,9 77,8
3 vagy több fő 15 év alatti gyermek 120 668 4 636 125 303 64 832 190 135 63,5 3,7 65,9
19 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 19 év alatti gyermek 2 507 200 130 585 2 637 785 556 995 3 194 780 78,5 5,0 82,6
1 fő 19 év alatti gyermek 914 390 39 470 953 860 271 867 1 225 727 74,6 4,1 77,8
2 fő 19 év alatti gyermek 565 388 21 195 586 583 137 574 724 158 78,1 3,6 81,0
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 197 194 6 884 204 079 88 070 292 149 67,5 3,4 69,9
aEgyéb jutattás: gyed, gyes, gyet, özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ápolási díj és egyéb járadék, pótlék, járandóság, kivéve a munkaerőpiaci támogatásokat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011