9.16.1. 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint(12/12)

< >
Megnevezés 2020. II. negyedév
Összes
Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív Inaktív Összesen Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány
%
Összesen 4 310 278 211 824 4 522 102 1 373 395 5 895 497 73,1 4,7 76,7
Nemek
Férfi 2 379 772 110 803 2 490 574 443 626 2 934 200 81,1 4,4 84,9
1 930 507 101 021 2 031 528 929 769 2 961 297 65,2 5,0 68,6
Korcsoport, éves
19–24 250 840 42 369 293 208 312 935 606 144 41,4 14,5 48,4
25–29 456 552 34 158 490 709 118 613 609 322 74,9 7,0 80,5
30–34 463 607 20 087 483 694 129 187 612 881 75,6 4,2 78,9
35–39 518 120 20 341 538 460 99 729 638 189 81,2 3,8 84,4
40–44 692 201 28 661 720 862 97 569 818 431 84,6 4,0 88,1
45–49 660 336 25 642 685 977 69 347 755 324 87,4 3,7 90,8
50–54 567 701 19 520 587 221 75 966 663 187 85,6 3,3 88,5
55–59 414 415 13 912 428 327 132 719 561 046 73,9 3,2 76,3
60–64 286 508 7 136 293 643 337 329 630 972 45,4 2,4 46,5
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 420 901 54 125 475 025 341 409 816 434 51,6 11,4 58,2
középfok érettségi nélkül szakképesítéssel 1 146 918 58 842 1 205 759 281 825 1 487 584 77,1 4,9 81,1
középfok érettségivel szakképesítés nélkül 537 660 32 436 570 095 334 327 904 423 59,4 5,7 63,0
középfok érettségivel és szakképesítéssel 945 641 41 217 986 858 215 269 1 202 127 78,7 4,2 82,1
felsőfok 1 259 159 25 205 1 284 364 200 564 1 484 928 84,8 2,0 86,5
Régió
Budapest 816 801 34 495 851 296 203 767 1 055 063 77,4 4,1 80,7
Pest 603 358 22 205 625 563 167 612 793 175 76,1 3,5 78,9
Közép-Magyarország 1 420 159 56 700 1 476 859 371 380 1 848 239 76,8 3,8 79,9
Közép-Dunántúl 486 528 20 115 506 643 142 153 648 797 75,0 4,0 78,1
Nyugat-Dunántúl 463 718 16 498 480 216 129 851 610 067 76,0 3,4 78,7
Dél-Dunántúl 355 092 19 632 374 724 145 494 520 218 68,3 5,2 72,0
Észak-Magyarorság 460 260 22 618 482 878 178 552 661 430 69,6 4,7 73,0
Észak-Alföld 601 969 45 103 647 072 225 558 872 630 69,0 7,0 74,2
Dél-Alföld 522 552 31 157 553 709 180 407 734 117 71,2 5,6 75,4
Családi állapot
nőtlen, hajadon 1 531 188 127 203 1 658 391 565 952 2 224 343 68,8 7,7 74,6
házas 2 220 332 57 228 2 277 560 594 438 2 871 998 77,3 2,5 79,3
özvegy 95 223 5 131 100 354 75 583 175 937 54,1 5,1 57,0
elvált 463 536 22 262 485 797 137 421 623 219 74,4 4,6 77,9
Családi állás
egyedülálló 483 085 25 586 508 670 136 896 645 567 74,8 5,0 78,8
nem egyedülálló 3 827 194 186 238 4 013 432 1 236 498 5 249 930 72,9 4,6 76,4
ebből:
férj 1 191 444 25 588 1 217 033 118 857 1 335 890 89,2 2,1 91,1
feleség 973 265 28 435 1 001 700 456 671 1 458 371 66,7 2,8 68,7
élettárs 699 107 37 709 736 817 165 186 902 002 77,5 5,1 81,7
egyedülálló szülő gyermekkel 266 938 12 916 279 855 75 228 355 083 75,2 4,6 78,8
gyermek 577 019 69 706 646 726 348 199 994 925 58,0 10,8 65,0
egyéb 119 419 11 884 131 303 72 357 203 659 58,6 9,1 64,5
Háztartástípus – aktivitás
van foglalkoztatott a háztartásban 4 310 278 129 102 4 439 380 914 572 5 353 953 80,5 2,9 82,9
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 44 350 44 350 44 350 100,0 100,0
mind inaktívak 38 372 38 372 30 039 68 411 100,0 56,1
mind munkanélküliek vagy inaktívak 428 783 428 783
A kapott juttatás
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás 55 161 184 55 345 266 832 322 177 17,1 0,3 17,2
rokkantsági nyugdíj 55 695 2 769 58 464 216 756 275 219 20,2 4,7 21,2
egyéb juttatása 70 715 7 159 77 873 292 343 370 217 19,1 9,2 21,0
fentiek közül egyikben sem részesül 4 128 708 201 713 4 330 420 597 463 4 927 884 83,8 4,7 87,9
A házastárs aktivitása
házas(élet)társ foglalkoztatott 2 268 529 58 949 2 327 478 490 515 2 817 992 80,5 2,5 82,6
házas(élet)társ munkanélküli 58 949 13 342 72 291 16 900 89 190 66,1 18,5 81,1
a házas(élet)társ inaktív 536 339 19 441 555 781 233 300 789 080 68,0 3,5 70,4
nincs házastárs 1 446 461 120 092 1 566 553 632 681 2 199 234 65,8 7,7 71,2
15 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 15 év alatti gyermek 2 913 897 152 907 3 066 804 907 474 3 974 278 73,3 5,0 77,2
1 fő 15 év alatti gyermek 845 964 36 118 882 082 259 922 1 142 004 74,1 4,1 77,2
2 fő 15 év alatti gyermek 427 096 17 962 445 058 133 633 578 691 73,8 4,0 76,9
3 vagy több fő 15 év alatti gyermek 123 321 4 838 128 158 72 365 200 524 61,5 3,8 63,9
19 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 19 év alatti gyermek 2 601 446 141 710 2 743 156 823 092 3 566 248 72,9 5,2 76,9
1 fő 19 év alatti gyermek 934 398 40 677 975 075 301 954 1 277 029 73,2 4,2 76,4
2 fő 19 év alatti gyermek 574 008 22 074 596 082 150 526 746 609 76,9 3,7 79,8
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 200 426 7 363 207 789 97 823 305 611 65,6 3,5 68,0
aEgyéb jutattás: gyed, gyes, gyet, özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ápolási díj és egyéb járadék, pótlék, járandóság, kivéve a munkaerőpiaci támogatásokat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011