9.16.1. 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint(6/12)

< >
Megnevezés 2018. II. negyedév
Összes
Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív Inaktív Összesen Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány
%
Összesen 4 409 049 159 654 4 568 704 1 423 726 5 992 430 73,6 3,5 76,2
Nemek
Férfi 2 402 477 84 911 2 487 388 479 714 2 967 102 81,0 3,4 83,8
2 006 572 74 743 2 081 316 944 011 3 025 327 66,3 3,6 68,8
Korcsoport, éves
19–24 286 320 25 806 312 126 330 934 643 060 44,5 8,3 48,5
25–29 478 228 20 264 498 492 112 495 610 987 78,3 4,1 81,6
30–34 478 459 18 776 497 234 100 756 597 991 80,0 3,8 83,2
35–39 578 867 23 244 602 111 93 827 695 938 83,2 3,9 86,5
40–44 743 871 23 193 767 064 70 775 837 839 88,8 3,0 91,6
45–49 631 670 16 286 647 956 61 397 709 353 89,0 2,5 91,3
50–54 523 613 15 980 539 594 72 157 611 751 85,6 3,0 88,2
55–59 428 086 9 036 437 122 143 690 580 812 73,7 2,1 75,3
60–64 259 936 7 070 267 005 437 694 704 700 36,9 2,6 37,9
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 511 013 58 166 569 179 377 693 946 872 54,0 10,2 60,1
középfok érettségi nélkül szakképesítéssel 1 254 831 42 715 1 297 547 303 613 1 601 160 78,4 3,3 81,0
középfok érettségivel szakképesítés nélkül 537 482 20 658 558 140 333 708 891 848 60,3 3,7 62,6
középfok érettségivel és szakképesítéssel 940 263 24 524 964 787 218 408 1 183 195 79,5 2,5 81,5
felsőfok 1 165 460 13 592 1 179 052 190 304 1 369 355 85,1 1,2 86,1
Régió
Budapest 824 088 24 881 848 970 226 491 1 075 461 76,6 2,9 78,9
Pest 584 350 11 662 596 011 182 550 778 561 75,1 2,0 76,6
Közép-Magyarország 1 408 438 36 543 1 444 981 409 041 1 854 022 76,0 2,5 77,9
Közép-Dunántúl 491 627 10 878 502 505 152 967 655 472 75,0 2,2 76,7
Nyugat-Dunántúl 479 084 7 582 486 666 129 083 615 749 77,8 1,6 79,0
Dél-Dunántúl 369 256 21 683 390 939 144 780 535 719 68,9 5,5 73,0
Észak-Magyarorság 477 925 23 493 501 418 179 741 681 159 70,2 4,7 73,6
Észak-Alföld 633 414 42 525 675 939 221 026 896 965 70,6 6,3 75,4
Dél-Alföld 549 305 16 951 566 256 187 089 753 345 72,9 3,0 75,2
Családi állapot
nőtlen, hajadon 1 626 288 86 596 1 712 884 573 620 2 286 504 71,1 5,1 74,9
házas 2 218 416 49 676 2 268 092 606 438 2 874 530 77,2 2,2 78,9
özvegy 83 344 2 813 86 156 100 431 186 587 44,7 3,3 46,2
elvált 481 002 20 569 501 571 143 238 644 809 74,6 4,1 77,8
Családi állás
egyedülálló 492 310 21 191 513 501 181 745 695 246 70,8 4,1 73,9
nem egyedülálló 3 916 739 138 463 4 055 203 1 241 981 5 297 183 73,9 3,4 76,6
ebből:
férj 1 171 701 23 839 1 195 541 154 191 1 349 732 86,8 2,0 88,6
feleség 994 983 23 504 1 018 488 434 949 1 453 436 68,5 2,3 70,1
élettárs 728 368 36 273 764 641 175 867 940 508 77,4 4,7 81,3
egyedülálló szülő gyermekkel 262 933 13 281 276 214 86 963 363 177 72,4 4,8 76,1
gyermek 655 870 36 403 692 273 325 485 1 017 758 64,4 5,3 68,0
egyéb 102 884 5 163 108 047 64 526 172 573 59,6 4,8 62,6
Háztartástípus – aktivitás
van foglalkoztatott a háztartásban 4 409 049 94 127 4 503 176 903 813 5 406 989 81,5 2,1 83,3
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 35 574 35 574 35 574 100,0 100,0
mind inaktívak 29 954 29 954 24 598 54 552 100,0 54,9
mind munkanélküliek vagy inaktívak 495 315 495 315
A kapott juttatás
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás 46 832 1 213 48 045 355 882 403 927 11,6 2,5 11,9
rokkantsági nyugdíj 49 270 1 663 50 933 257 326 308 259 16,0 3,3 16,5
egyéb juttatása 59 704 5 874 65 578 282 337 347 915 17,2 9,0 18,8
fentiek közül egyikben sem részesül 4 253 243 150 905 4 404 148 528 181 4 932 328 86,2 3,4 89,3
A házastárs aktivitása
házas(élet)társ foglalkoztatott 2 339 907 57 263 2 397 169 463 430 2 860 599 81,8 2,4 83,8
házas(élet)társ munkanélküli 57 563 9 069 66 632 15 868 82 500 69,8 13,6 80,8
a házas(élet)társ inaktív 497 583 17 285 514 868 285 709 800 577 62,2 3,4 64,3
nincs házastárs 1 513 997 76 038 1 590 035 658 719 2 248 753 67,3 4,8 70,7
15 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 15 év alatti gyermek 3 029 408 89 741 3 119 149 979 518 4 098 667 73,9 2,9 76,1
1 fő 15 év alatti gyermek 807 009 38 649 845 659 242 519 1 088 178 74,2 4,6 77,7
2 fő 15 év alatti gyermek 445 845 23 038 468 883 126 730 595 613 74,9 4,9 78,7
3 vagy több fő 15 év alatti gyermek 126 787 8 226 135 013 74 959 209 972 60,4 6,1 64,3
19 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 19 év alatti gyermek 2 705 484 80 674 2 786 158 905 743 3 691 901 73,3 2,9 75,5
1 fő 19 év alatti gyermek 923 250 40 179 963 429 276 367 1 239 797 74,5 4,2 77,7
2 fő 19 év alatti gyermek 581 575 24 198 605 773 143 606 749 379 77,6 4,0 80,8
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 198 740 14 604 213 344 98 009 311 353 63,8 6,8 68,5
aEgyéb jutattás: gyed, gyes, gyet, özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ápolási díj és egyéb járadék, pótlék, járandóság, kivéve a munkaerőpiaci támogatásokat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011