9.16.1. 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint(9/12)

< >
Megnevezés 2019. II. negyedév
Összes
Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív Inaktív Összesen Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány
%
Összesen 4 422 028 150 679 4 572 707 1 379 652 5 952 359 74,3 3,3 76,8
Nemek
Férfi 2 418 466 84 273 2 502 739 451 658 2 954 396 81,9 3,4 84,7
2 003 562 66 406 2 069 968 927 994 2 997 963 66,8 3,2 69,0
Korcsoport, éves
19–24 273 545 30 340 303 886 327 380 631 266 43,3 10,0 48,1
25–29 475 851 22 101 497 953 113 973 611 925 77,8 4,4 81,4
30–34 492 853 12 458 505 311 98 417 603 727 81,6 2,5 83,7
35–39 553 071 17 333 570 404 92 858 663 263 83,4 3,0 86,0
40–44 742 185 22 991 765 176 76 855 842 031 88,1 3,0 90,9
45–49 636 635 16 769 653 405 68 530 721 935 88,2 2,6 90,5
50–54 552 251 9 644 561 895 76 219 638 115 86,5 1,7 88,1
55–59 420 498 12 115 432 613 135 569 568 182 74,0 2,8 76,1
60–64 275 138 6 926 282 064 389 851 671 915 40,9 2,5 42,0
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 502 157 51 314 553 471 375 811 929 283 54,0 9,3 59,6
középfok érettségi nélkül szakképesítéssel 1 217 165 45 725 1 262 890 280 276 1 543 165 78,9 3,6 81,8
középfok érettségivel szakképesítés nélkül 543 157 16 983 560 140 326 001 886 141 61,3 3,0 63,2
középfok érettségivel és szakképesítéssel 943 452 20 652 964 104 211 856 1 175 960 80,2 2,1 82,0
felsőfok 1 216 098 16 004 1 232 102 185 708 1 417 811 85,8 1,3 86,9
Régió
Budapest 819 259 19 451 838 710 230 159 1 068 869 76,6 2,3 78,5
Pest 598 543 14 993 613 536 171 447 784 983 76,2 2,4 78,2
Közép-Magyarország 1 417 802 34 444 1 452 246 401 606 1 853 852 76,5 2,4 78,3
Közép-Dunántúl 498 729 9 050 507 779 146 774 654 553 76,2 1,8 77,6
Nyugat-Dunántúl 483 408 8 090 491 498 124 678 616 176 78,5 1,6 79,8
Dél-Dunántúl 366 918 17 433 384 351 142 782 527 133 69,6 4,5 72,9
Észak-Magyarorság 471 861 23 322 495 183 174 541 669 724 70,5 4,7 73,9
Észak-Alföld 632 257 42 217 674 474 210 763 885 237 71,4 6,3 76,2
Dél-Alföld 551 053 16 122 567 175 178 509 745 684 73,9 2,8 76,1
Családi állapot
nőtlen, hajadon 1 646 362 88 129 1 734 491 587 550 2 322 041 70,9 5,1 74,7
házas 2 217 180 41 920 2 259 099 552 016 2 811 115 78,9 1,9 80,4
özvegy 82 287 1 731 84 017 91 549 175 566 46,9 2,1 47,9
elvált 476 199 18 900 495 099 148 537 643 637 74,0 3,8 76,9
Családi állás
egyedülálló 487 929 17 619 505 548 161 065 666 613 73,2 3,5 75,8
nem egyedülálló 3 934 099 133 060 4 067 158 1 218 587 5 285 746 74,4 3,3 76,9
ebből:
férj 1 170 140 18 003 1 188 144 121 749 1 309 892 89,3 1,5 90,7
feleség 983 528 21 160 1 004 687 411 339 1 416 026 69,5 2,1 71,0
élettárs 768 751 33 661 802 412 182 299 984 711 78,1 4,2 81,5
egyedülálló szülő gyermekkel 260 306 8 057 268 364 81 577 349 941 74,4 3,0 76,7
gyermek 613 651 42 723 656 374 334 382 990 756 61,9 6,5 66,2
egyéb 137 723 9 455 147 178 87 241 234 419 58,8 6,4 62,8
Háztartástípus – aktivitás
van foglalkoztatott a háztartásban 4 422 028 93 179 4 515 207 890 144 5 405 351 81,8 2,1 83,5
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 30 411 30 411 30 411 100,0 100,0
mind inaktívak 27 088 27 088 20 823 47 911 100,0 56,5
mind munkanélküliek vagy inaktívak 468 685 468 685
A kapott juttatás
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás 44 473 852 45 325 316 113 361 438 12,3 1,9 12,5
rokkantsági nyugdíj 48 308 3 419 51 727 250 862 302 589 16,0 6,6 17,1
egyéb juttatása 84 665 8 198 92 863 284 124 376 987 22,5 8,8 24,6
fentiek közül egyikben sem részesül 4 244 583 138 209 4 382 792 528 552 4 911 344 86,4 3,2 89,2
A házastárs aktivitása
házas(élet)társ foglalkoztatott 2 374 569 48 934 2 423 503 463 628 2 887 130 82,2 2,0 83,9
házas(élet)társ munkanélküli 49 226 10 487 59 712 11 885 71 597 68,8 17,6 83,4
a házas(élet)társ inaktív 498 625 13 404 512 028 239 874 751 903 66,3 2,6 68,1
nincs házastárs 1 499 609 77 855 1 577 464 664 265 2 241 729 66,9 4,9 70,4
15 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 15 év alatti gyermek 3 009 016 102 733 3 111 749 952 454 4 064 203 74,0 3,3 76,6
1 fő 15 év alatti gyermek 834 667 25 495 860 162 227 075 1 087 237 76,8 3,0 79,1
2 fő 15 év alatti gyermek 450 290 17 622 467 911 122 871 590 782 76,2 3,8 79,2
3 vagy több fő 15 év alatti gyermek 128 056 4 829 132 885 77 251 210 136 60,9 3,6 63,2
19 év alatti gyermekek száma a háztartásban
nincs 19 év alatti gyermek 2 699 051 90 846 2 789 897 874 300 3 664 197 73,7 3,3 76,1
1 fő 19 év alatti gyermek 934 217 29 913 964 129 265 981 1 230 110 75,9 3,1 78,4
2 fő 19 év alatti gyermek 595 499 21 097 616 596 138 639 755 235 78,8 3,4 81,6
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 193 262 8 823 202 085 100 732 302 817 63,8 4,4 66,7
aEgyéb jutattás: gyed, gyes, gyet, özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ápolási díj és egyéb járadék, pótlék, járandóság, kivéve a munkaerőpiaci támogatásokat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011