Előzmények

Az egészséget befolyásoló életmódbeli és társadalmi tényezőkről, a lakosság egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre fordított kiadásairól, illetve az egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségéről kizárólag kérdőíves lakossági egészségfelmérések révén lehet információhoz jutni. Az ily módon begyűjtött adatokat társadalmi-gazdasági rétegenként is tudjuk vizsgálni, mely fontos információ az egészségpolitika számára ahhoz, hogy az ellátást és az egészségnevelést az eltérő szükségletekhez és lehetőségekhez alkalmazkodva alakítsa.

Az egészségfelmérésekkel kapcsolatban egészen a közelmúltig nem volt egységes nemzetközi szabályozás. A tagállamok számára a felmérés első alkalommal történő végrehajtásának Eurostat által ajánlott dátuma 2008–2009, a második hullámé 2013–2014.

Az Eurostat más tagállamok adataival együtt publikálja a felmérés eredményeit, természetesen a Központi Statisztikai Hivatal is készít elemzéseket.

A hivatal részt vett az Európai lakossági egészségfelméréshez (ELEF) kapcsolódó nemzetközi projektekben. Koordinálta az ELEF kérdőívének fordítását, az egyes modulok tesztelését, a magyar viszonyokhoz való adaptálását és a felmérés elővizsgálatát.

Az elővizsgálatok 2007-ben zajlottak az Országos Epidemiológiai Központ, majd a TÁRKI közreműködésével. A jelenlegi kérdőív és segédanyagok kidolgozásában, véleményezésében, véglegesítésében Nemzeti Szakértői Bizottság működött közre. Tagjai a KSH mellett az Egészségügyi Minisztérium, orvosegyetemek, kutatóintézetek, országos intézmények (Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁRKI stb.) képviselői, téma legnevesebb szakértői.

A KSH több alkalommal végzett egészségfelmérést (1984, 1986, 1994), így nem előzmények nélküli az újabb adatfelvétel lebonyolítása.

Az utóbbi évtizedben az Országos Epidemiológiai Központ két reprezentatív országos kérdőíves felmérést – OLEF2000 és OLEF2003 – hajtott végre. Az utóbbi felmérésre a Nemzeti Népegészségügyi Program indítóévében került sor, azzal a szándékkal, hogy a program részére alapadatokat szolgáltasson a népesség egészségéről.

Az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ (OSZMK) 2009. május-júniusban egy, a kistérségek szintjén, reprezentatív mintán végrehajtott internetes egészségfelmérést végzett, mely bár tematikájában hasonló, nem azonos az Európai lakossági egészségfelméréssel. A két adatgyűjtés már céljában is eltér: az ELEF országos és regionális szinten fog nemzetközileg összehasonlítható adatokat szolgáltatni, míg az OSZMK a kistérségek egészségfejlesztési programjaihoz kíván hozzájárulni, és nem törekszik arra, hogy az összegyűjtött információkat az egész országra vonatkozóan értékelje. A két adatgyűjtés módja sem azonos: a KSH személyesen keresi fel a válaszadókat, míg az OSZMK interneten gyűjtötte be az adatokat.