A kérdőív témakörei

A 2007. évi próbafelvétel során elkészült a felvétel kérdőíve, valamint a kérdezői segédanyagok első változata. A kérdések véglegesítése 2009 első felében történt.

A kérdőív alapját az Eurostat által tervezett kérdések jelentették, de a Nemzeti Szakértői Bizottság javaslatára ezek kiegészültek a speciális magyar viszonyokat vizsgáló kérdésekkel.

A kérdőív három részből állt: a legnagyobb terjedelmű részt a kérdezőbiztos töltötte ki (alap kérdőív), ezen kívül az érzékeny kérdésekre vonatkozóan (egészséggel kapcsolatos kiadások, egészség-magatartás) két kérdőívet az adatszolgáltatók önállóan válaszoltak meg (egészségügyi kiadások, egészséget befolyásoló szokások).

1. Egészségi állapot önértékelése

2. Egészségügyi ellátórendszer igénybevétele

3. Egészségmagatartás

4. Háttértényezők