Kedves Látogató!

2009 őszén Magyarországon is sor került az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) első fordulójára.

A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal végezte az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete alapján, mely előírja a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés ötévenkénti végrehajtását a tagországokban, abból a célból, hogy rendelkezésre álljon a minimális statisztikai adatállomány, melyből kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt egészségügyi mutatók, az ún. egészségindikátorok.

Az interjútípusú felmérések segítségével képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról, a táplálkozásról, az egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételéről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

A 2009. évi lakossági egészségfelmérés szeptember 15. és október 30. közötti időszakban, 449 településen, 7000 fő megkérdezésével zajlott. A vizsgálat a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjedt ki, így ebből az adatgyűjtésből az intézményekben – pl. öregek otthonában, szociális intézményekben, börtönben – élők kimaradtak. A mintába került személyeket a jelzett időszakban kérdezőbiztosok keresték fel, és egy kérdőívet töltöttek ki az egészségi állapotukról, valamint és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos véleményükről.

A kérdésekre válaszolók egy nyereménysorsoláson is részt vehettek.

Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2009) végzett. Bővebb információk az OÉTI honlapján.


Ezen a honlapon a felmérésben részt vevők, a téma iránt érdeklődők tájékozódhatnak az adatgyűjtésről, illetve a témához kapcsolódó publikációkról, aktuális eseményekről.


Jó böngészést és jó egészséget kívánunk!


Támogatóink: