Gyakori kérdések és válaszok

Mi az Európai lakossági egészségfelmérés?
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) egy uniós szinten harmonizált kérdőív segítségével, a 15 év feletti lakosság országosan reprezentatív mintáján, személyes kikérdezéssel végzett felmérés. A felmérés eredményeként nemzetközileg is összehasonlítható adatokat kapunk a lakosság egészségére, az egészséget meghatározó tényezőkre, az egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségre vonatkozóan.
Miért van szükség az egészségfelmérésre?
Az egészségfelmérések nemcsak azok egészségéről szolgáltatnak adatokat, akik igénybe veszik az egészségügyi ellátórendszert, hanem a lakosság teljes köréről. Az egészségfelmérések segítségével megállapíthatók az egészségi állapot és az azt esetlegesen befolyásoló háttértényezők közötti összefüggések, mivel ezekről egyszerre nyerhetünk adatokat. Az ötévente ismétlődő felmérések lehetővé teszik a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változások nyomon követését is.
Ki végzi az Európai lakossági egészségfelmérést?
Az Európai lakossági egészségfelmérést az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi. A kérdezésben a KSH 350 kiképzett, névre szóló igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosa vesz részt.
Ki finanszírozza az Európai lakossági egészségfelmérést?
Az Európai lakossági egészségfelmérés költségeinek 80%-át az Eurostat finanszírozza. A felmérés társtámogatója az Egészségügyi Minisztérium, az adatszolgáltatók számára a sanofi-aventis, a Cerbona, a Herbária és a Magyar Turizmus Zrt. biztosít ajándékokat, nyereményeket.
Volt már régebben is ilyen felmérés?
Lakossági egészségfelmérés volt már korábban is Magyarországon, legutóbb 2003-ban. Európai szinten összehasonlítható adatokat eredményező, a felnőtt lakosságot országosan reprezentáló felmérésre azonban eddig még nem került sor. Ugyancsak újdonságnak számít a felmérés rendszeressége: az eddigi egészségfelmérések eseti jelleggel születtek, az ELEF azonban 5 évente ismétlődő felmérés (legközelebb 2014-ben kerül végrehajtásra).
Mennyi időt vesz igénybe a kérdőív kitöltése?
A kérdőív kitöltése átlagosan egy órát vesz igénybe.
Hogyan választották ki a felmérésben résztvevőket?
A felmérésben résztvevőket tudományos statisztikai módszerrel, többlépcsős rétegzett véletlen mintavétellel választottuk ki. Így az ország teljes, 15 év feletti lakosságát reprezentálja országos és regionális szinten a 449 településről kiválasztott 7000 ember.
Kötelező-e a felmérésben való részvétel?
A felmérésben való részvétel önkéntes. Mindazonáltal arra kérünk mindenkit, hogy ne tagadja meg a válaszadást, hiszen válaszaival nemcsak saját magát, hanem az egész országot képviseli. Minél többen válaszolnak a kérdésekre, annál megbízhatóbbnak tekinthetők a felmérésből származó becslések.
Ki ismerheti meg a kérdésekre adott válaszaimat?
A felmérésben résztvevők válaszait természetesen az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, azaz a név és a cím nem lesz összekapcsolható a válaszokkal.
Mikor lesznek elérhetők a felmérés adatai?
A felmérés mikroadatait 2010 májusában kell eljuttatni az Eurostatnak. A KSH munkatársai előzetes elemzéseket készítenek majd 2010 tavaszán. A kutatók számára csak azt követően válnak elérhetővé az adatok, hogy az Eurostat jóváhagyta, validálta azokat.
Hogyan hasznosulnak a felmérésből származó információk?
A felmérésből származó információk lehetővé teszik az egészségpolitikai döntéshozók számára a problémás területek körülhatárolását, a prioritások meghatározását, ezáltal hozzájárulhatnak a helyes döntések meghozatalához.