2022-ben az előző tanévhez képest csökkent a nappali rendszerű általános- és középiskolai oktatásban tanulók létszáma, míg az óvodás gyermekeké nőtt

Az óvodás gyermekek, az általános iskolákban és a középfokú oktatásban tanulók számának alakulása a nappali oktatásban
Frissítve: 2023. 01. 18.

2022-ben a felsőoktatás nappali képzésein az előző évivel megegyező létszámban, 207 ezren tanulnak

Felsőoktatási intézmények nappali képzéseiben részt vevő hallgatók képzési szintenként
Frissítve: 2023. 01. 18.

2022 III. negyedévében csökkent a kötelespéldányként szolgáltatott könyvek száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva

Kötelespéldányként szolgáltatott könyvek, füzetek száma negyedévenként

Az elmúlt hat évben folyamatosan emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma

A bölcsődei férőhelyek számának alakulása ellátási típus szerint

Országosan eltérő kihasználtsággal működnek a bölcsődék, 7 járásban meghaladta a bölcsődékbe beíratott gyermekek száma a férőhelyekét

A bölcsődei ellátások kihasználtsága járási szinten, 2022. május 31.