2022-ben az előző tanévhez képest csökkent a nappali rendszerű általános- és középiskolai oktatásban tanulók létszáma, míg az óvodás gyermekeké nőtt

Az óvodás gyermekek, az általános iskolákban és a középfokú oktatásban tanulók számának alakulása a nappali oktatásban
Frissítve: 2023. 01. 18.

A 2023 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre az előző évinél mintegy negyedével többen, 126 ezren jelentkeztek, köszönhetően annak is, hogy megváltozik a pontszámítás rendszere

Az első helyen jelentkezők száma a felsőoktatási intézményekbe az általános felvételi eljárás keretében
Frissítve: 2023. 03. 22.

2023 I. negyedévében – a 2022-es magas bázis után – 15%-kal csökkent a kötelespéldányként szolgáltatott könyvek száma az előző év azonos időszakához képest

Kötelespéldányként szolgáltatott könyvek, füzetek száma negyedévenként
Frissítve: 2023. 05. 17.

Az elmúlt hat évben folyamatosan emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma

A bölcsődei férőhelyek számának alakulása ellátási típus szerint

Országosan eltérő kihasználtsággal működnek a bölcsődék, 7 járásban meghaladta a bölcsődékbe beíratott gyermekek száma a férőhelyekét

A bölcsődei ellátások kihasználtsága járási szinten, 2022. május 31.