4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

A minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás – mindenki rendelkezésére állásának – lehetősége központi szerepet játszik az egyének teljes és produktív életének biztosítása szempontjából és a fenntartható fejlődés megvalósításában. Az iskolai oktatásban való részvétel jelentős növekedése ellenére gyermekek milliói maradnak ki az iskolából, különösen ott, ahol az oktatási rendszerek küzdenek a népességszám-növekedéssel való lépéstartással. Még akkor is, ha több gyermek vesz részt az oktatásban, sokan nem sajátítják el az alapvető készségeket. A minőségi oktatást akadályozza a képzett tanárok és a megfelelő iskolai felszerelések hiánya. Ennek a célnak az elérése érdekében fokozott erőfeszítésekre van szükség különösen Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában, különösen a fogyatékkal élők, az őslakosok, a menekültek és a vidéki szegények körében.

Közel teljes a 6 évesek iskolarendszerű oktatásban való részvétele

A későbbi oktatás sikerességének, a kulcskompetenciák elsajátításának az alapja – különösen a hátrányos helyzetűek esetében – a kisgyermekkori nevelésben való részvétel. Az oktatási rendszer ezen szakaszába való befektetés többszörösen megtérül. Egyrészt javítja a részt vevő gyermekek lehetőségeit, csökkentve a későbbi iskolai lemorzsolódás esélyét, másrészt a szülők számára is előnyös, mivel javítja foglalkoztathatóságukat. Hazánkban a tipikus iskolakezdési kornál 1 évvel fiatalabb (6 éves) gyermekek 91,51%-a vesz részt az iskolarendszerű nevelésben. A nemek közötti különbség nem érzékelhető a részvételi arányokban.

Közel minden tanár rendelkezik pedagógus képesítéssel

A minőségi oktatás feltétele a jól képzett pedagógusok alkalmazása. Ennek egyik összetevője a pedagógiai tanulmányok folytatása. Hazánkban majdnem minden pedagógiai munkakörben alkalmazott pedagógus rendelkezik megfelelő képesítéssel: arányuk az óvodai és az alapfokú képzésben gyakorlatilag 100%, míg a középfokú oktatásban 94%. Utóbbiban a nők magasabb hányada rendelkezik képesítéssel (97%), míg a férfiak 89%-a, a nemek között tehát ebben az oktatási csoportban mutatkoznak relatíve nagy eltérések.