FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK

4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

A mindenki számára hozzáférhető minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás lehetősége lényeges szerepet játszik az egyének teljes és produktív életének biztosítása szempontjából, illetve a fenntartható fejlődés megvalósításában. Az iskolai oktatásban való részvétel jelentős növekedése ellenére a fiatalok milliói nem férnek hozzá az iskolai oktatáshoz, különösen azokban az országokban, ahol az oktatási rendszereknek a népességszám-növekedéssel kell szembenéznie. Ugyanakkor még ha több gyermek is vesz részt az iskolarendszerű oktatásban, sok fiatal nem sajátítja el az alapvető készségeket. A minőségi oktatás biztosítását többek között a képzett tanárok és a megfelelő iskolai felszerelések hiánya is gátolja. E célnak az elérése érdekében fokozott erőfeszítésekre van szükség különösen Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában, a fogyatékkal élők, az őslakosok, a menekültek és a vidéki szegények körében.

Közel teljes a 6 éves gyermekek iskolarendszerű oktatásban való részvétele

A későbbi oktatás sikerességének, a kulcskompetenciák elsajátításának az alapja – különösen a hátrányos helyzetűek esetében – a kisgyermekkori nevelésben való részvétel. Az oktatási rendszer e szakaszába való befektetés többszörösen megtérül. Egyrészt javítja a résztvevő gyermekek lehetőségeit, csökkentve a későbbi iskolai lemorzsolódás esélyét, másrészt a szülők számára is előnyös, mivel javítja foglalkoztathatóságukat. Hazánkban a tipikus iskolakezdési kornál 1 évvel fiatalabb (azaz 6 éves) gyermekek 92,5%-a vesz részt az óvodai nevelésben vagy az iskolai oktatásban. A nemek közötti különbség nem érzékelhető a részvételi arányokban.

Közel minden tanár rendelkezik pedagógus képesítéssel

A minőségi oktatás feltétele a megfelelően képzett tanárok alkalmazása. Ennek egyik összetevője a pedagógus képesítés megléte. Hazánkban majdnem minden, pedagógus munkakörben alkalmazott nevelő-oktató tanár rendelkezik megfelelő képesítéssel: arányuk az óvodai és az általános iskolai oktatásban közel 100, a középfokú oktatásban 91–93% körüli. Utóbbiban a nők magasabb hányada rendelkezik képesítéssel, 94%, szemben a férfiak 85%-ával, a nemek között tehát ezen az oktatási szinten mutatkoznak viszonylag nagy eltérések.