10. cél: Az egyenlőtlenségek csökkentése az országok között és azokon belül

A globális egyenlőtlenségek alakulása az elmúlt néhány évtizedben ellentétes folyamatokat jelzett. Néhány, viszonylag stabil gazdasági növekedést produkáló országban csökkentek a jövedelemegyenlőtlenségek, míg a gazdaságilag kevésbé prosperáló térségekben az egyenlőtlenségek növekedtek. Ezzel egy időben fontos célkitűzésként jelenik meg a fejlődő országok részvételének erősítése a nemzetközi gazdasági és pénzügyi döntéshozatalban. Mindezeken túl a nemzetközi hazautalások – bár számos országban a külföldön dolgozók részéről hazautalt pénzösszegek létfontosságúnak számítanak – magas átutalási költségei is kihívásként jelentkeznek.

Csökken a mediánjövedelem 60%-a alatt élők aránya

A jövedelemegyenlőtlenségek és a szegénység szempontjából fontos – nemzetközileg is gyakran használt – mutató a mediánjövedelem bizonyos hányada (ez általában 60%) alatt élők aránya, illetve a mutató változásainak felmérése. Az elmúlt közel hat év folyamán az arányszám változatosan alakult: az összes korcsoportot figyelembe véve 2013-ig alig 1%-os növekedés, majd ettől kezdve csökkenés ment végbe. A legutóbbi adatok tanúsága szerint országosan a népesség 13,4%-a él a mediánjövedelem 60%-a alatt. Hasonló trend rajzolódik ki a fiatal (18 év alatti) és a munkaképes korú (18–64 éves) lakosság esetében is (2013–14-ig növekedés, majd az arányszám csökkenése), az idősek (64 év felett) körében ezzel ellentétben viszont az elmúlt három évben növekedett a szegénységi kockázatnak kitettek aránya (2013: 4,5%, 2016: 9,1%).

Csökkent a munkavállalói jövedelem GDP-n belüli részaránya

A munkavállalói jövedelem részaránya a GDP-ben 2010 és 2016 között csökkenő tendenciát mutatott. A mutató értéke 1,34 százalékponttal 44-ről 42,66%-ra mérséklődött az említett időintervallumban. A mélypontot 2015-ben érte el 41,16%-os részaránnyal, amelyet 1,5 százalékpontos növekedés követett 2016-ban.

Növekedett a fejlődő országokba irányuló támogatások összege

Magyarország az Európai Unió és az OECD tagországaként a nemzetközi fejlesztési együttműködésben donorországként szerepel, ami minden évben bizonyos fizetési kötelezettségekkel jár országunk számára. A fejlődő országok megsegítésére irányuló fejlesztési támogatásokban az Európai Uniónak (illetve az Európai Bizottságnak) kiemelt szerepe van, a 2000-es évek elején a támogatások több mint felét biztosította a közösség. Hazánk 2010 óta – egy 2012-es kisebb visszaesést követően – folyamatosan növeli a támogatások összegét: 2010-ben 115 millió dollárt, 2015-ben 155,5 millió dollárt fordítottunk támogatásokra