6. cél: A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható használat biztosítása mindenki számára

A fenntartható vízkészletek alapvető fontosságúak az emberi egészség, a környezeti fenntarthatóság és a gazdasági prosperitás szempontjából. Ez a létfontosságú erőforrás veszélyben van, ezért alapvető fontosságú a vízzel, szanitációval, higiéniával és vízi ökoszisztémákkal kapcsolatos kihívásokkal foglalkozni. A vízzel kapcsolatos feszültségek jelenleg több mint 2 milliárd embert érintenek, és ez a szám a népesség növekedésével, valamint a klímaváltozás hatásaival összefüggésben tovább fog emelkedni. Az ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és higiéniához való egyetemes hozzáférés biztosítása, valamint a szolgáltatásbiztonság fenntartása továbbra is jelentős kihívások elé állítják a döntéshozókat, teljesülésük kulcsfontosságú az egészségügy és az oktatás fejlődése, valamint a szegénység felszámolása terén.

Növekedett a biztonságosan üzemeltetett ivóvízellátásban és szanitációs szolgáltatásokban részesülő népesség becsült aránya

A közüzemi ivóvízhálózathoz csatlakoztatott lakások arányának fokozatos növekedése nyomán és az ivóvíz minőségségét javító intézkedések hatására 2016-ban már a lakások 95,2%-a csatlakozott az ivóvízhálózathoz, amely 0,3 százalékpontos növekedést jelez a 2010 és 2016 közötti időszakot tekintve. A szennyvízelvezetési beruházások nyomán ugyanígy tovább nőtt a közüzemi szennyvízelvezető hálózathoz csatlakoztatott lakások aránya is, amelynek növekedése az előbbi mutató értékéhez képest jóval nagyobb volt: míg 2010-ben csak a lakások 72,3%-a volt csatlakoztatva a szennyvízgyűjtő-hálózathoz, addig ez 2016-ra elérte a négyötödös részarányt (80,6%). Ezen tényezők következménye, hogy az ivóvízhálózattal ellátott települések aránya már 2007 óta 100%-os (vagyis hazánk mind a 3152 településén elérhető a szolgáltatás), ugyanakkor a szennyvízhálózattal még mindig csak a települések 66,4%-a (2095 település) rendelkezik.

Stagnált, de így is közel 100% a szennyvíztisztító telepre jutó szennyvízből a biológiailag tisztított szennyvíz aránya

A 2010-et megelőző és követő közüzemi szennyvíztisztítási beruházások hatására a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózaton összegyűjtött, és a szennyvíztisztító telepre közvetlenül szállított települési szennyvízből a legalább biológiailag tisztított szennyvíz aránya átlagosan elérte a 97%-ot a 2010–2015 közötti időszakban.