Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 292 403 324 162 305 908 406 421 459 351
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 125 459 114 667 109 023 126 427 146 232
összesen 417 863 438 829 414 931 532 848 605 583
éven belüli hitel 86 393 119 441 134 513 147 847 158 423
ebből:
forint folyószámlahitel 45 718 58 279 64 840 87 389 83 080
egyéb hitel 58 994 52 389 75 005 48 164 50 916
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 525 589 564 750 571 880 671 878 761 631
devizahitel 37 661 45 909 52 569 56 981 53 291
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 252 637 305 031 309 922 348 858 365 757
gazdasági szervezet 310 613 305 628 314 527 380 001 449 165
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 563 250 610 659 624 449 728 859 814 922
ebből:
piaci hitel 216 550 236 283 280 082 425 057 351 652
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 135 020 171 755 181 505 187 758 203 193
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 83 695 72 860 91 882 110 818 175 128
összesen 218 716 244 616 273 387 298 576 378 321
éven belüli hitel 148 582 163 790 176 599 171 053 153 572
ebből:
forint folyószámlahitel 48 516 55 618 70 864 72 900 56 619
egyéb hitel 54 967 51 560 55 156 75 258 84 577
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 268 063 268 735 301 034 328 048 368 208
devizahitel 154 201 191 230 204 108 216 839 248 262
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 3 611 4 127 7 429 5 632 6 148
gazdasági szervezet 418 653 455 839 497 713 539 255 610 322
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 422 264 459 965 505 142 544 887 616 470
ebből:
piaci hitel 223 663 244 026 303 027 357 583 343 738
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 985 514 1 070 624 1 129 591 1 273 745 1 431 391
ebből:
piaci hitel 440 213 480 309 583 109 782 640 695 390
.