Év Istállótrágyázott alapterület, ha Egy hektárra jutó istállótrágya mennyisége, t/ha Hígtrágyázott alapterület, ha Egy hektárra jutó hígtrágya mennyisége, m³/ha
2016 332 082 14,3 51 227 52,0
2017 209 427 18,4 46 115 49,7
2018 200 751 19,3 43 292 56,1
2019a 190 824 19,2 45 025 54,8
2020 205 356 19,6 50 507 54,2
2021 223 754 16,9 55 391 50,8
2022 233 590 15,9 54 087 53,5

Lábjegyzet

*Gazdálkodási évre vonatkozó adatok.
a2019-ben naptári évre vonatkozó adatok.
.