Év Istállótrágyázott alapterület, ha Egy hektárra jutó istállótrágya mennyisége, t/ha Hígtrágyázott alapterület, ha Egy hektárra jutó hígtrágya mennyisége, m³/ha
2016 332 082 14,3 51 227 52,0
2017 209 427 18,4 46 115 49,7
2018 200 751 19,3 43 292 56,1
2019a 190 824 19,2 45 025 54,8

Lábjegyzet

*
2020. évre nem áll rendelkezésre adat.
a
2019-től az adatok naptári évre vonatkoznak.
.