It is estimated that on 1 September, 333,000 children in kindergartens, 713,000 students in primary schools and 411,000 students in secondary schools started this school year

2020/2021. tanévben az óvodás gyermekek, az általános iskolában és középfokon tanulók várható létszáma a nappali rendszerű oktatásban*

75,000 admitted students are expected to start their studies in tertiary institutions from September 2020

Felsőoktatási intézményekben az általános- és pótfelvételi eljárás során felvettek száma

By mid-September, with the exception of Bulgaria and Republic of North Macedonia, classroom education had resumed in public education institutions in Europe

2020/2021. tanévben a közoktatási intézmények tanévkezdési időpontjai az egyes európai országokban*

More than 100 thousand former students received their diploma this year due to the language exam exemption

Sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzők száma képzési területenként*