4.1.24. Élő állatok és állati termékek termelése, felhasználása (2013–)(1/14)

< >
Megnevezés Szarvasmarha
2013 2014 2015 2016 2017
A termelés jellemzői
Állomány december 1-jén, 1000 db 782 802 821 852 870
Vágóállat-termelés, tonna 76 770 80 197 86 613 91 819 91 373
Tejtermelésa 1 726,2 1 826,4 1 890,3 1 867,8 1 915,8
Gyapjútermelés (nyers), tonna
Tojástermelés, millió darab
Tolltermelés, tonna
Felvásárlási átlagárb 434c 418c 416c 403c 410c
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 222 413 240 463 208 390 195 687 239 346
élő állat 42 431 38 557 42 285 43 534 44 789
gyapjú (nyers)
tej 174 112 195 835 158 347 145 841 187 749
trágya 5 870 6 071 7 758 6 312 6 808
tojás
toll
összehasonlító árond 200 207 234 753 249 591 208 502 195 875
élő állat 39 047 44 433 40 658 43 969 40 061
gyapjú (nyers)
tej 155 729 184 233 202 739 156 540 149 579
trágya 5 431 6 087 6 194 7 993 6 235
tojás
toll
Termelői mérleg, 1000 dbe
Állomány (készlet) január 1-jén 740,8 775,9 804,3 834,7 843,7
Élő szaporulat (állati termék termelés) 300,2 305,3 320,1 333,4 310,3
Vásárlás 159,0 166,7 199,6 232,0 252,2
Forrás összesen 1 200,0 1 247,9 1 324,0 1 400,1 1 406,2
Tenyészállat (tenyésztojás) -értékesítés 199,9 208,3 238,5 292,0 271,7
Értékesítés
felvásárlónak, feldolgozónak, továbbértékesítőnek 64,9 54,3 96,5 56,9 52,8
fogyasztásra (közületnek, piacon, háztól, saját boltban). .. .. .. .. ..
mezőgazdaságon belül 6,8 3,2 7,2 0,5 0,1
egyéb 98,1 124,5 89,9 148,5 152,5
Üzemi felhasználás, feldolgozás 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0
Fogyasztás saját termelésből 5,8 5,7 6,1 5,5 6,7
Elhullás (veszteség) 46,5 45,3 48,8 50,7 50,5
Állomány (készlet) december 31-én 775,9 804,3 834,7 843,7 869,9
Felhasználás összesen 1 200,0 1 247,9 1 324,0 1 400,1 1 406,2
Termelői mérleg, tonna
Állomány január 1-jén 273 449 280 494 292 287 303 396 308 544
Élőtesttömeg-termelés 105 993 112 492 118 223 123 205 119 063
Vásárlás 35 245 37 867 46 518 51 822 56 900
Forrás összesen 414 687 430 853 457 028 478 423 484 507
Tenyészállat-értékesítés 44 127 46 359 54 326 64 557 60 903
Értékesítés
felvásárlónak, feldolgozónak, továbbértékesítőnek 27 395 22 663 40 748 24 228 23 190
fogyasztásra (közületnek, piacon, háztól, saját boltban) .. .. .. .. ..
mezőgazdaságon belül 2 793 1 982 3 246 277 53
egyéb 43 652 51 563 37 912 63 509 64 862
Üzemi felhasználás, feldolgozás 721 838 851 900 871
Fogyasztás saját termelésből 2 255 2 112 2 293 2 094 2 397
Elhullás 13 250 13 049 14 256 14 314 14 092
Állomány december 31-én 280 494 292 287 303 396 308 544 318 139
Felhasználás összesen 414 687 430 853 457 028 478 423 484 507,0
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 16 642 12 826 13 581 15 529 18 989
millió Ft 13 007 9 319 9 915 11 631 13 515
Kivitel
tonna 37 235 33 267 43 078 49 456 44 391
millió Ft 30 389 25 386 39 429 46 412 39 388
aTehéntej millió liter, juhtej ezer liter, kecsketej ezer liter.  bVágóállat Ft/kg, tej Ft/liter, gyapjú Ft/kg, tojás Ft/db.  cVágómarha összesen.  dElőző évi áron.  eTehéntej, millió liter. Juhtej, 1000 liter. Gyapjú, tonna.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011