A sorsolás menetének részletes leírása

A sorsolást a Központi Statisztikai Hivatal, továbbiakban: KSH (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.) szervezi.

1. A sorsoláson való részvétel feltételei

A sorsoláson azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező, 15 éves és ennél idősebb természetes személyek vehetnek rész, akik 2009. szeptember 15. – 2009. október 30. napja között végrehajtott Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) mintájába bekerültek, a kérdőívet kitöltötték és a nyereményjátékban való részvételi szándékukat aláírásukkal megerősítették.

2. A nyeremény

A sorsoláson résztvevők között a Támogatók által felajánlott 50 db Cerbona és 1 db Herbária ajándékcsomag kerül kisorsolásra

3. A sorsolás menete

A sorsolás határideje: 2009. november 30.

A sorsolás helyszíne: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal sorsolási bizottság előtt történik, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

4. A nyeremény átvétele

A KSH a nyerteseket a sorsolást követő 2 héten belül postai levél útján értesíti, illetve a nyereménytárgyakat kézbesíti, vagy kézbesítteti a részükre.

5. Adófizetési kötelezettség és költségek

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő bármilyen adózási kötelezettség a Támogatót terheli

6. Adatkezelési nyilatkozatok

A KSH a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

7. Egyéb nyilatkozatok

A nyertesek nevét, lakóhelyének helységnevét a résztvevők előzetes írásbeli hozzájárulásával a KSH közzéteszi az ELEF honlapján.

A postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a KSH semmilyen felelősséget nem vállal.

A KSH a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Támogatóval szemben érvényesítheti, amelyet a KSH a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.