Európai lakossági egészségfelmérés

A felmérés előzményei

Az egészséget befolyásoló életmódbeli és társadalmi tényezőkről, a lakosság egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségéről leginkább kérdőíves lakossági egészségfelmérések révén lehet információhoz jutni. Az ily módon begyűjtött adatokat társadalmi-gazdasági rétegenként is tudjuk vizsgálni, ami fontos információ az egészségpolitika számára ahhoz, hogy az ellátást és az egészségnevelést az eltérő szükségletekhez és lehetőségekhez igazodva alakítsa.

Az egészségfelmérésekkel kapcsolatban egészen a közelmúltig nem volt egységes nemzetközi szabályozás. Az Európai Unió tagállamai számára a felmérés első alkalommal történő végrehajtásának Eurostat által ajánlott dátuma 2008–2009 volt, a második – időközben kötelezővé vált – hullámé 2013–2014, és a harmadiké egységesen 2019.

Az Eurostat más tagállamok adataival együtt összefoglaló kiadványokban és adatbázisban publikálja a felmérés eredményeit, emellett természetesen a Központi Statisztikai Hivatal is készít elemzéseket.

A KSH a több alkalommal végzett egészségfelmérést (1984, 1986, 1994). A jelenlegi adatfelvétel közvetlen előzményei a 2009. és a 2014. évi Európai lakossági egészségfelmérések (ELEF2009, ELEF2014), amelyeket szintén a hivatal hajtott végre.

Az előző évtizedben az Országos Epidemiológiai Központ két reprezentatív országos kérdőíves felmérést – OLEF2000 és OLEF2003 – végzett. Az utóbbi felmérésre a Nemzeti Népegészségügyi Program indítóévében került sor, azzal a szándékkal, hogy a program részére alapadatokat szolgáltasson a népesség egészségéről. Az ELEF kiemelt célja, hogy a nemzetközi kötelezettségek teljesítésén túl, a hazai igényeket is kiszolgálja és e vizsgálatok folytatásaként biztosítsa az összehasonlítható mutatókat.

Az előző egészségfelmérések eredményei

Országos lakossági egészségfelmérés, 2000

Országos lakossági egészségfelmérés, 2003

Európai lakossági egészségfelmérés, 2009

Európai lakossági egészségfelmérés, 2014