Új vállalkozást indítana, vagy a régit indítaná újra?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mind az újonnan létrejött vállalkozások, mind a vállalkozás indítását tervezők, mind a már működő vállalkozások számára szolgáltatások széles palettáját nyújtja döntéseik megalapozásához, ügyintézésük gördülékenyebbé tételéhez. Szolgáltatásainkhoz a vállalkozások, ezen belül is a kis- és középvállalkozások alapvetően térítésmentesen férhetnek hozzá.

Miben segíti a Központi Statisztikai Hivatal az új vállalkozások kezdeti lépéseit?

  1. Ha információt keres szűkebb vagy tágabb környezetének gazdaságáról, az ott élőkről, életkörülményeikről, segítünk megtalálni a keresett adatot vagy információt a hivatal és az Eurostat honlapján, illetve kiadványaiban. Amennyiben az adat nyilvánosan nem érhető el, kérésére az igényelt információkat rendelkezésre bocsátjuk.
  2. Segítünk az adatok értelmezésében, segítséget nyújtunk a felmerülő módszertani kérdésekben, és technikai problémák megoldásában.
  3. Mindenki számára hozzáférhetővé tesszük a statisztikai számjel lekérdezését.
  4. Segítjük a vállalkozók és gazdasági szervezetek önbesorolását, tájékoztatást adunk a legmegfelelőbb tevékenységi körbe soroláshoz.
  5. Szakértői állásfoglalást adunk ki a statisztikai osztályozásokkal (TEÁOR, TESZOR, ÖVTJ, FEOR stb.) kapcsolatos besorolási kérdésekben.
  6. Igazolást adunk ki az adatainkról, a statisztikai számjelről, inflációról.
  7. Segítünk a társszervek illetékességében való eligazodáshoz.
  8. Az adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó tennivalókban segítünk eligazodni, a felmerülő kérdéseket tisztázni és segítséget is nyújtunk a kérdőívek kitöltéséhez.

Hasznos tippek, tudnivalók:

Adószám: adószámot a Webes Ügysegéden keresztül kap a vállalkozó, a vállalkozás megindítását követően azonnal. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Tevékenységi kör, körök kiválasztása: fő és melléktevékenységeket lehet a vállalkozáshoz választani. A bevétel szempontjából várható legjelentősebb tevékenységet célszerű fő tevékenységként bejegyezni. A számlaadáskor ezeket a tevékenységeket külön-külön lehet leszámlázni, a számlára ráírni.
A Központi Statisztikai Hivatal feladata az osztályozások kialakítása és azok kiadásának előkészítése, évenkénti aktualizálása, valamint segítségnyújtás az osztályozások értelmezésben.
Az osztályozásokról részletesebben olvashat honlapunkon az Osztályozások/Gazdasági – TEÁOR, TESZOR, ÖVTJ pontban.

Gazdálkodási forma kiválasztása: cégforma megválasztásakor az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, a lehetőségeket és a körülményeket mérlegelve érdemes eljárni a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról rendelkezéseire tekintettel.

Statisztikai számjel: alapja az adószám első nyolc számjegye, ami kiegészül a vállalkozás fő tevékenységének, gazdálkodási formájának, valamint székhelyének területi kódjával.
A statisztikai számjel felépítése:
1–8: törzsszám (adószám első nyolc száma)
9–12: szakágazati kód (TEÁOR)
13–15: gazdálkodásiforma-kód (GFO)
16–17: területi (megye-) kód
A KSH honlapján lehetőség van a gazdasági szervezetek számjelének lekérdezésére az adószám megadásával: https://www.ksh.hu/szamjel

Adózási ügyek: adózási kérdésekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján is tájékozódhatunk.
A tevékenységkódokhoz tartozó adminisztrációs kérdések – pl. mennyibe kerül egy-egy tevékenység felvétele, szükséges-e pénztárgép a működéshez, milyen adózási forma a leginkább megfelelő egy adott vállalkozásnak – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik. (https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Kamarai tagság: kamarai tagságot a helyi kamaránál történő regisztrációval tud egy vállalkozó létesíteni. Ezt a Kereskedelmi és Iparkamara honlapján lehet kezdeményezni, a vállalkozás megindítását követő 5 napon belül.

Végzettségek, engedélyek: 2020. július 1. után a gazdasági kamarák nyújtanak tájékoztatást az egyéni vállalkozáshoz szükséges képesítéshez, illetve a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.
A területileg illetékes gazdasági kamarák személyre szabott információt a www.mkik.hu oldalon, tájékoztatást elérhetőségeiken adnak.

Adatszolgáltatói kötelezettség: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 26. §-a alapján az ott felsorolt magyarországi gazdálkodó szervezetek, jogi és természetes személyek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét minden év november 30-ig a kormányrendelettel megállapított Országos Statisztikai Adatfelvételi Program határozza meg.
A statisztikai adatgyűjtés 2002. január 1-jétől az Európai Unió előírásain alapuló szabályok szerint meghatározott statisztikai fő tevékenység figyelembevételével történik.
A gazdasági szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét elsősorban a nyilvántartásunkban szereplő létszámuk, árbevételük, valamint egyéb tevékenységük alapján határozzuk meg.
Ezeket az adatokat évente egyszer (év végén) aktualizáljuk, elsősorban a beküldött jelentések, illetve a NAV-tól kapott adatok alapján. A KSH a rendelkezésére álló információk alapján minden évben meghatározza a gazdasági szervezetek statisztikai fő tevékenységét, ami esetenként eltérhet a statisztikai számjelben szereplő főtevékenységi kódtól (9–12. számjegy).
Ezen információk alapján történik minden évben azon szervezetek kijelölése, amelyeknek adatot kell szolgáltatniuk a teljes társadalmi-gazdasági környezetet bemutató, szakszerű statisztika elkészítése érdekében.
A statisztikai törvény előírásának megfelelően a kijelölt szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüket kizárólag az erre a célra létrehozott elektronikus adatgyűjtési rendszer használatával, internetes összeköttetéssel, a korszerű adatvédelmi irányelvek szigorú betartásával, papír nélkül teljesíthetik.


Kérdése van? Segítünk!

Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Lépjen velünk kapcsolatba!

Személyes ügyfélfogadás:

KSH Információszolgálat
1024 Budapest, Fényes Elek u. 14–18.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő–csütörtök: 8–16 óráig
Péntek: 8–14 óráig

(+36-1) 345-6789