Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2022. III. negyedév

2022 I–III. negyedévében 4,6%-kal kevesebb lakást adtak el, mint a megelőző év azonos időszakában. A csökkenés az új és a használt lakások piacán egyaránt minden negyedévben megfigyelhető volt. A kiugró I. negyedévi drágulás után fokozatosan mérséklődött a lakásárak emelkedése, amely a III. negyedévben már csak 2,6% volt. A használt lakások áremelkedésének lassulása az ország valamennyi területén kimutatható.

A lakáspiaci forgalom elmarad a korábbitól

A kiemelkedő 2021. év után enyhén mérséklődött a lakáspiaci forgalom 2022-ben. Az I–III. negyedévi adatok 4,6%-kal maradnak el a megelőző év azonos feldolgozottság mellett mért forgalmától. Az eladások száma mindegyik vizsgált negyedévben 3–7% közötti mértékben csökkent, és ez egyaránt megfigyelhető a használt és az új lakások piacán is.

2022. I–III. negyedévében az eladásokon belül az új lakások aránya nem érte el az 5%-ot, és ezzel jelentősen elmaradt a 2021. I. negyedévi 10%-os csúcstól.

1. tábla

Az eladott és az értékesítésre épített lakások száma

(ezer darab)
Év, negyedév Összes eladott lakás Ebből: Értékesítési céllal
épült új lakás
használt lakás új lakás
2007 191,2 .. .. 17,9
2008  154,1 140,0 14,1 17,4
2009 91,1 82,9 8,3 16,9
2010 90,3 85,5 4,8 10,7
2011 87,7 83,9 3,9 4,8
2012 86,0 83,3 2,6 3,5
2013 88,7 86,4 2,3 3,2
2014 113,8 110,5 3,3 3,4
2015 134,1 130,7 3,4 3,1
2016 146,3 141,4 4,9 5,2
2017 153,8 147,7 6,1 7,3
2018 163,7 154,6 9,1 9,5
2019 157,0 145,8 11,2 12,1
2020 134,0 125,0 9,0 15,0
2021 160,7 148,8 12,0 12,9
2022. I–III. negyedév (az adatok zárásáig beérkezett) 88,7 84,9 3,9 8,6

2022 III. negyedévében jelentősen lassult az árak emelkedése

2022-ben az I. negyedévi 9,7% után a III. negyedévre fokozatosan 3,0%-ra lassult a használt lakások árának emelkedése. Az új lakásoknál ezzel párhuzamosan az év eleji 7,7%-ról stagnálásig fékeződtek az árak. (Ugyanakkor egyelőre alig több mint félezer III. negyedévben eladott új lakás adata áll rendelkezésre, ezért az ezután beérkező adatok még jelentősen módosíthatják az index első becslését.)

1. ábra
A lakáspiaci árak negyedévenkénti alakulása (tiszta árváltozás)

A III. negyedévi lassulást megelőzően az év első felében már számottevően, 26%-kal csökkent a használt lakások vásárlására folyósított hitelek száma, ami már előre jelezte a használtlakás-piac lassulását. Az új lakások hitelezése ekkor még tovább bővült.

A nominális lakásárindex növekedése a III. negyedévben elmaradt a fogyasztói árak növekedésétől, ennek következtében a reál lakásárindex 4,0%-kal csökkent.

A 2015. évi bázist a nominális lakásárindex 161, a reál index 88%-kal haladta meg.

2. ábra
Az összevont lakáspiaci árindex nominális és reálértékének alakulása (tiszta árváltozás)

A lassulás ellenére a megelőző évhez viszonyítva továbbra is magas, 23%-os drágulás jellemezte a lakáspiac egészét. A használt lakásoknál 24, az újaknál 19%-kal voltak magasabbak az árak 2022 III. negyedévében, mint egy évvel korábban.

Nőtt a főváros lakáspiaci súlya

2022 I–III. negyedévében a főváros kivételével minden régióban és mindegyik települési kategóriában visszaesett a lakáspiac forgalma. A főváros – azonos feldolgozottság mellett megfigyelt – tranzakciószáma 15%-kal magasabb volt, mint 2021 I–III. negyedévében. Ugyanekkor Pest régióban harmadával több, Közép-Dunántúlon 16%-kal kevesebb eladást regisztráltunk. A Dunántúl többi régiójában mérsékeltebben (2–4%), az ország keleti régióiban számottevően (6–10%) csökkent az eladott új és használt lakások együttes száma.

Az új lakások piacán 2022 I–III. negyedévében

 • Az eladott új lakások közül eddig 3,9 ezer adatai állnak rendelkezésre. Később még jelentős számú újlakás-tranzakció adatának beérkezése várható ebből az időszakból.

 • Az eddig feldolgozott tranzakciók átlagos ára 50,8 millió Ft volt, 4,8 millióval több, mint 2021-ben. Az átlagos négyzetméterár 899 ezer forint, 180 ezerrel több, mint 2021 átlagában.

 • Budapesten a fajlagos ár átlaga meghaladta az 1,1 millió forintot, ami 22%-kal több, mint 2021-ben. A jelentős számú lakást építő kerületek közül már csak a IV. kerületben lehetett 1 millió forint alatti négyzetméteráron új lakást kapni. Ugyanakkor a pesti belső és a hegyvidéki kerületek korlátozott számban elérhető új lakásait már 2 millió forintot megközelítő (I., II. kerület) vagy akár meg is haladó (V., XII. kerület) átlagáron értékesítették.

 • A vármegyeszékhelyeken és a kisebb városokban a négyzetméterár 19, illetve 23%-kal haladta meg a 2021. évit.

 • Kiugró mértékben drágultak a lakások Debrecenben és Siófokon, de Győrben is az átlagosnál gyorsabb volt a drágulás.

 • Nyíregyházán ugyanakkor csak az év elején lépte át az új lakások négyzetméterára a félmillió forintos határt.

 • Több nagyvárosban megfigyelhető, hogy az új lakások ára nem tartott lépést a lakásépítési költségek emelkedésével. A fajlagos újlakás-ár Szombathelyen kevesebb, mint 1, Székesfehérváron pedig alig 5%-kal emelkedett.

2. tábla

Az 50-nél több új lakást értékesítő települések és budapesti kerületek rangsora a lakások ára szerint (2021)

Település, kerület
Eladott új lakás Átlagos ár,
millió forint
Átlagos
négyzetméterár,
ezer forint
A négyzetméterár
változása a 2021. évi
százalékában
Átlagos
alapterület,
négyzetméterár
Budapest, XI. kerület 272 69,9 1 233 126,0 57,2
Budapest, VIII. kerület 299 53,7 1 228 128,2 44,2
Siófok 149 62,2 1 178 151,9 56,6
Budapest, IX. kerület 335 53,0 1 102 119,3 48,3
Budapest, XIII. kerület 482 58,9 1 090 119,2 54,1
Budapest, III. kerület 181 61,0 1 079 109,9 56,1
Budapest, IV. kerület 100 50,9 898 112,6 56,6
Debrecen 108 53,6 859 136,7 63,7
Győr 150 39,8 739 127,0 55,8
Székesfehérvár 62 46,0 653 104,6 77,6
Kecskemét 164 32,5 621 111,0 52,3
Eger 52 36,2 580 115,0 63,7
Szombathely 65 29,6 515 100,7 57,0
Nyíregyháza 113 29,8 510 118,6 58,0

A vizsgált időszakban átadott új lakások árát általában több hónappal, esetleg évvel korábban létrejött szerződésekben szabják meg, emiatt az itt bemutatott újlakás-piaci árszínvonal elmarad az adott időszakra jellemző kínálati árakétól, és csak a ténylegesen átadott lakások áralakulásáról ad tájékoztatást.

A használt lakások piacán 2022 I–III. negyedévében

 • A négyzetméterár a 2021. évi átlagos 339 ezerről 407 ezer forintra emelkedett. Az év eleji gyors áremelkedés után a kisebb településeken csökkenés történt, és a III. negyedévben már csak Budapesten és a vármegyeszékhelyeken emelkedtek tovább az árak.

 • Budapesten egy használt lakás átlagosan 46,2 millió forintba került, 8,1 millióval többe, mint 2021-ben. A fajlagos ár eközben 692-ről 826 ezer forintra emelkedett. A lakótelepi panellakások drágultak a legjobban (21%), a többi lakástípus ára 11–15%-kal lett magasabb. Az I–II. negyedév lendületes drágulása a III. negyedévre minden fővárosi kerületcsoportban lassult, a budai egyéb kerületekben (III., XI., XXII.) pedig meg is állt.

 • A budapesti agglomerációban megkötött adásvételek töredékéről rendelkezésre álló információ alapján egyelőre itt is lassuló áremelkedésre lehet következtetni.

3. ábra
A használt lakások négyzetméterára Budapesten és a budapesti agglomerációban
 • Az ország dunántúli régióiban a négyzetméterárak a községek kivételével emelkedtek. Az ország keleti felén a lakásárak csökkenése a kisebb (nem vármegyeszékhely) városokat is elérte.
4. ábra
A használt lakások négyzetméterára Alföld és Észak, valamint Dunántúl nagyrégióban
 • A legdrágább vármegyeszékhely Veszprém 600 ezer forintot meghaladó árszinttel, ezt néhány tízezer forintos különbséggel követi Győr, Debrecen és Székesfehérvár. A sort továbbra is Salgótarján zárja, ahol a fajlagos ár nem éri el a 200 ezer forintot.

 • A balatoni agglomerációban az első három negyedévben a korábbi 486-ról 618 ezer forintra nőtt a lakások négyzetméterára. Ez a növekedés zömében az első negyedévben következett be (13%), a drágulás üteme a II. negyedévben 5, majd ezt követően 4%-ra mérséklődött.

Az EU-tagállamokban lassult a lakásárak emelkedése

Az Eurostat lakáspiaci árindexe összevontan mutatja be a használt és az új lakások árának alakulását. 2022 III. negyedévében az uniós tagállamok (EU27_2020) összesített lakáspiaci árindexe a 2015. évi bázis 149%-át tette ki, az eurózónán belüli lakásárindex 146% volt. Az előző negyedévhez viszonyított drágulás a tagállamok összességében 0,9, az eurózónában 1,0% volt, mindkét adat elmarad a megelőző időszak 2% fölötti növekedésétől.

5. ábra
Összevont lakáspiaci árindex az Európai Unióban és Magyarországon

2022 III. negyedévében

 • A magyar index (261%) mellett az uniós tagországok közül Csehországban is meghaladták az árak a bázisidőszaki érték kétszeresét, és közel ilyen mértékben drágultak a lakások Litvániában is.

 • 2015 óta összesen 7%-kal lettek drágábbak az olaszországi lakások, ez az adatokat közlő tagállamok közül a legkisebb árváltozás.

 • A megelőző negyedévhez viszonyítva több tagállamban csökkentek a lakásárak: Dániában és Svédországban több, mint 3, Romániában, Észtországban és Finnországban 1% körüli mértékben. A német lakásárak is mérséklődtek ebben az időszakban (0,4%).

 • A visegrádi országok közül Szlovákiában 2,8, Lengyelországban és Szlovéniában egyaránt 2,4, Csehországban 1,3%-kal drágultak a lakások a II. negyedévhez képest. A magyar index értéke 2,6% volt.

3. tábla

Negyedéves nominális lakáspiaci árindex Európa egyes országaiban

(2015 = 100%)

(%)
Megnevezés 2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III.
Ausztria 144,7 151,0 156,3 161,1 165,9 169,5 176,3
Belgium 123,5 125,7 129,4 129,6 131,5 133,2 136,4
Bulgária 145,7 146,2 150,9 154,5 162,5 167,6 174,4
Ciprus 102,8 104,2 106,8 103,4 104,0 106,4 112,5
Csehország 168,9 177,6 189,8 200,6 210,3 218,6 221,4
Dánia 135,0 138,9 140,4 137,6 140,6 142,5 137,1
Észtország 144,9 148,7 153,7 163,8 175,4 189,4 190,9
Finnország 108,6 111,2 110,9 111,1 112,2 113,8 112,4
Franciaország 120,2 122,1 126,1 127,5 128,6 130,8 134,3
Hollandia 153,3 159,5 168,8 175,2 183,2 188,3 189,3
Horvátország 134,2 139,0 141,4 145,0 152,3 157,9 162,4
Írország 138,3 141,7 148,8 155,1 159,1 161,9 166,5
Lengyelország 141,2 145,5 149,3 155,2 160,3 163,5 167,4
Lettország 150,0 159,5 165,3 171,8 176,1 185,6 187,9
Litvánia 153,7 158,9 167,4 175,4 183,1 193,9 199,7
Luxemburg 167,2 168,7 173,2 179,5 184,3 188,4 192,5
Magyarország 196,0 204,4 211,9 219,9 240,6 254,1 260,7
Málta 130,8 134,4 137,5 139,0 139,7 144,6 146,2
Németország 146,3 151,8 158,2 162,5 163,2 166,6 165,9
Olaszország 101,1 102,8 103,9 104,0 105,7 108,1 107,0
Portugália 161,7 166,4 171,3 176,0 182,6 188,3 193,8
Románia 131,5 133,6 133,8 137,5 139,8 144,9 143,2
Spanyolország 128,1 131,2 133,9 135,6 139,1 141,7 144,2
Svédország 128,9 133,4 136,9 138,6 142,2 142,9 138,5
Szlovákia 145,8 150,6 157,7 163,3 166,5 175,6 180,6
Szlovénia 142,7 149,2 153,2 160,3 166,8 172,6 176,7
EU-átlag 131,2 134,9 139,1 142,0 144,8 148,1 149,4
Eurózóna 129,2 132,7 137,0 139,6 141,8 144,9 146,3
Izland 166,3 175,0 180,9 188,1 196,1 211,2 224,5
Norvégia 134,2 138,5 139,5 138,5 144,6 147,7 147,9

További adatok, információk

Módszertan

Éves országos adatok:
18.1.1.1. A lakások összefoglaló adatai
18.1.1.13. Lakáspiaci árindex
18.1.1.14. Egy lakás ára és átlagos négyzetméterára épülettípus szerint
18.1.1.15. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók száma
Éves területi adatok:
18.1.2.8. Egy lakás átlagos ára régió és településtípus szerint
18.1.2.9. Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és településtípus szerint
18.1.2.10. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók száma régió és településtípus szerint
18.1.2.11. Egy lakás átlagos ára régió és épülettípus szerint
18.1.2.12. Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és épülettípus szerint

Évközi országos adatok:
18.2.1.1. A lakások összefoglaló adatai negyedévenként
18.2.1.8. Lakáspiaci árindex negyedévenként
18.2.1.9. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók negyedévenként

Évközi területi adatok:
18.2.2.13. Egy lakás átlagos ára negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.14. Egy lakás átlagos négyzetméterára negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.15. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.16. Egy lakás átlagos ára negyedévenként régió és épülettípus szerint
18.2.2.17. Egy lakás átlagos négyzetméterára negyedévenként régió és épülettípus szerint

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu