Kód Gazdasági ág 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 23 893 27 038 28 466 30 848 31 384 34 152 33 041
B Bányászat, kőfejtés 429 428 410 398 394 391 382
C Feldolgozóipar 47 614 49 310 49 951 50 809 52 524 54 589 54 257
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 706 6 820 6 845 6 794 6 747 6 755 6 628
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 260 4 558 4 660 4 700 4 802 4 934 4 955
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 7 039 7 097 7 043 6 951 6 936 6 951 6 694
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 10 8 8 9 10 10 8
CE Vegyi anyag, termék gyártása 608 657 663 672 668 675 674
CF Gyógyszergyártás 85 83 88 92 97 97 82
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3 853 3 868 3 855 3 869 3 931 3 991 3 904
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 137 8 329 8 423 8 585 9 120 9 702 9 722
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 440 1 435 1 398 1 385 1 433 1 414 1 317
CJ Villamos berendezés gyártása 835 835 863 876 886 902 870
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 481 2 386 2 365 2 344 2 360 2 334 2 242
CL Járműgyártás 709 734 716 717 742 753 737
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 11 451 12 500 13 024 13 815 14 792 16 071 16 424
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 668 610 678 780 1 046 1 275 1 429
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 48 711 50 348 51 039 51 987 53 964 56 255 56 068
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 800 1 856 1 822 1 756 1 755 1 796 1 739
B+C+D+E Ipar 50 511 52 204 52 861 53 743 55 719 58 051 57 807
F Építőipar 56 765 60 724 63 871 69 658 79 499 93 393 99 903
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 132 804 135 111 135 197 133 457 135 000 136 957 134 145
H Szállítás, raktározás 26 137 27 039 27 668 28 448 29 921 33 169 35 650
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 285 29 841 29 976 30 013 30 801 31 741 30 849
J Információ, kommunikáció 35 039 37 102 39 149 41 811 45 719 50 198 51 241
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 15 569 13 647 12 743 18 204 19 122 24 564 23 221
L Ingatlanügyletek 30 593 31 544 32 831 34 021 35 765 37 112 36 181
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 112 823 119 183 124 004 130 729 139 837 151 404 152 714
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 34 692 37 296 38 896 41 287 45 514 52 322 53 855
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 26 844 28 375 28 921 31 134 33 154 37 534 37 402
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 29 622 31 327 32 228 33 685 35 555 38 242 38 908
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 286 18 353 19 994 21 631 23 700 26 704 26 619
S Egyéb szolgáltatás 32 135 39 730 42 805 45 887 50 492 58 800 62 432
A–S Nemzetgazdaság összesen 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 864 343 873 968
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 3 312 5 467 4 017 5 186 3 866 5 946 3 779
B Bányászat, kőfejtés 36 24 28 21 25 28 20
C Feldolgozóipar 3 808 3 915 3 635 3 911 4 896 5 707 4 729
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 607 516 484 431 481 549 481
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 440 531 457 443 544 583 576
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 511 495 416 419 521 583 466
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 0 0 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 72 64 48 53 45 45 57
CF Gyógyszergyártás 12 6 6 6 7 7 4
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 218 190 182 199 265 281 220
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 534 555 580 668 1 006 1 215 921
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 75 68 60 69 88 88 47
CJ Villamos berendezés gyártása 53 40 59 42 52 63 39
CK Gép, gépi berendezés gyártása 109 70 85 96 110 107 72
CL Járműgyártás 46 42 40 40 48 42 37
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1 130 1 338 1 218 1 444 1 728 2 144 1 809
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 83 54 138 161 273 334 190
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 927 3 993 3 801 4 093 5 194 6 069 4 939
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 144 168 136 113 125 174 104
B+C+D+E Ipar 4 071 4 161 3 937 4 206 5 319 6 243 5 043
F Építőipar 6 420 7 466 7 503 10 036 14 163 18 214 14 867
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 13 447 12 254 10 612 10 294 12 053 13 214 12 053
H Szállítás, raktározás 2 080 2 254 2 381 2 974 3 549 5 054 6 005
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 694 3 230 2 980 3 053 3 610 4 052 3 250
J Információ, kommunikáció 4 887 4 699 4 773 5 715 6 725 8 150 6 229
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 957 2 668 2 701 7 649 4 473 7 554 3 640
L Ingatlanügyletek 3 786 3 719 4 095 4 421 5 012 5 643 3 988
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 15 722 14 303 11 946 14 583 16 813 20 551 15 009
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 356 5 609 5 433 6 173 8 215 10 779 8 133
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 3 850 3 827 3 501 4 120 4 526 6 235 3 865
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 615 2 628 2 322 2 699 3 175 4 121 3 233
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 2 922 3 205 3 133 3 489 3 923 4 736 3 154
S Egyéb szolgáltatás 6 018 7 795 6 516 7 419 8 598 11 260 9 628
A–S Nemzetgazdaság összesen 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 131 752 101 876
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 815 1 872 1 889 2 029 1 972 3 297 ..
B Bányászat, kőfejtés 36 35 27 21 32 33 ..
C Feldolgozóipar 3 297 3 023 3 146 3 075 3 444 5 387 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 448 412 492 452 478 630 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 399 354 390 375 383 567 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 508 450 456 441 479 719 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 1 1 ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 30 41 41 40 39 54 ..
CF Gyógyszergyártás 4 2 2 5 5 8 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 257 200 184 191 207 329 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 510 501 500 486 587 934 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 83 67 71 47 100 140 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 45 37 42 44 50 66 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 152 109 103 106 120 205 ..
CL Járműgyártás 34 48 27 30 46 53 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 826 802 838 858 949 1 681 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 84 61 54 57 103 126 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 417 3 119 3 227 3 153 3 579 5 546 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 163 146 131 104 132 157 ..
B+C+D+E Ipar 3 580 3 265 3 358 3 257 3 711 5 703 ..
F Építőipar 5 489 4 867 4 815 4 729 5 263 10 053 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 12 058 10 922 11 226 10 343 10 761 15 752 ..
H Szállítás, raktározás 2 227 1 889 2 164 2 041 1 919 3 836 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 206 2 905 2 925 2 795 2 866 4 224 ..
J Információ, kommunikáció 2 953 2 917 3 101 2 928 3 812 5 986 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 4 327 2 928 2 818 3 060 2 733 5 095 ..
L Ingatlanügyletek 2 403 2 228 2 307 2 233 2 826 4 054 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10 753 8 360 8 744 8 476 10 063 16 415 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 4 188 4 128 4 177 4 286 4 569 7 719 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ..
P Oktatás 3 037 2 922 2 536 2 440 2 498 4 760 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1439 1 572 1 501 1 382 1 601 2 883 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 451 1 611 1 660 1 646 1 671 3 408 ..
S Egyéb szolgáltatás 3 772 3 691 4 054 3 629 3 437 6 809 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 62 698 56 077 57 275 55 274 59 702 99 994 ..
.