Kód Gazdasági ág 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 23 893 27 038 28 466 30 848 31 384 34 152 33 757
B Bányászat, kőfejtés 429 428 410 398 394 391 389
C Feldolgozóipar 47 614 49 310 49 951 50 809 52 524 54 589 55 315
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 706 6 820 6 845 6 794 6 747 6 755 6 779
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 260 4 558 4 660 4 700 4 802 4 934 5 036
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 7 039 7 097 7 043 6 951 6 936 6 951 6 854
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 10 8 8 9 10 10 8
CE Vegyi anyag, termék gyártása 608 657 663 672 668 675 687
CF Gyógyszergyártás 85 83 88 92 97 97 83
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3 853 3 868 3 855 3 869 3 931 3 991 3 980
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 137 8 329 8 423 8 585 9 120 9 702 9 903
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 440 1 435 1 398 1 385 1 433 1 414 1 342
CJ Villamos berendezés gyártása 835 835 863 876 886 902 882
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 481 2 386 2 365 2 344 2 360 2 334 2 291
CL Járműgyártás 709 734 716 717 742 753 755
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 11 451 12 500 13 024 13 815 14 792 16 071 16 715
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 668 610 678 780 1 046 1 275 1 505
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 48 711 50 348 51 039 51 987 53 964 56 255 57 209
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 800 1 856 1 822 1 756 1 755 1 796 1 773
B+C+D+E Ipar 50 511 52 204 52 861 53 743 55 719 58 051 58 982
F Építőipar 56 765 60 724 63 871 69 658 79 499 93 393 102 122
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 132 804 135 111 135 197 133 457 135 000 136 957 137 762
H Szállítás, raktározás 26 137 27 039 27 668 28 448 29 921 33 169 36 478
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 285 29 841 29 976 30 013 30 801 31 741 31 738
J Információ, kommunikáció 35 039 37 102 39 149 41 811 45 719 50 198 52 134
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 15 569 13 647 12 743 18 204 19 122 24 564 24 031
L Ingatlanügyletek 30 593 31 544 32 831 34 021 35 765 37 112 37 360
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 112 823 119 183 124 004 130 729 139 837 151 404 155 251
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 34 692 37 296 38 896 41 287 45 514 52 322 54 855
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 26 844 28 375 28 921 31 134 33 154 37 534 37 908
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 29 622 31 327 32 228 33 685 35 555 38 242 39 421
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 286 18 353 19 994 21 631 23 700 26 704 27 103
S Egyéb szolgáltatás 32 135 39 730 42 805 45 887 50 492 58 800 63 399
A–S Nemzetgazdaság összesen 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 864 343 892 301
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 3 312 5 467 4 017 5 186 3 866 5 946 3 920
B Bányászat, kőfejtés 36 24 28 21 25 28 23
C Feldolgozóipar 3 808 3 915 3 635 3 911 4 896 5 707 4 677
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 607 516 484 431 481 549 483
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 440 531 457 443 544 583 575
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 511 495 416 419 521 583 462
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 0 0 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 72 64 48 53 45 45 60
CF Gyógyszergyártás 12 6 6 6 7 7 4
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 218 190 182 199 265 281 224
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 534 555 580 668 1 006 1 215 899
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 75 68 60 69 88 88 50
CJ Villamos berendezés gyártása 53 40 59 42 52 63 36
CK Gép, gépi berendezés gyártása 109 70 85 96 110 107 78
CL Járműgyártás 46 42 40 40 48 42 37
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1 130 1 338 1 218 1 444 1 728 2 144 1 769
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 83 54 138 161 273 334 216
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 927 3 993 3 801 4 093 5 194 6 069 4 916
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 144 168 136 113 125 174 114
B+C+D+E Ipar 4 071 4 161 3 937 4 206 5 319 6 243 5 030
F Építőipar 6 420 7 466 7 503 10 036 14 163 18 214 14 600
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 13 447 12 254 10 612 10 294 12 053 13 214 12 071
H Szállítás, raktározás 2 080 2 254 2 381 2 974 3 549 5 054 5 981
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 694 3 230 2 980 3 053 3 610 4 052 3 215
J Információ, kommunikáció 4 887 4 699 4 773 5 715 6 725 8 150 6 147
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 957 2 668 2 701 7 649 4 473 7 554 3 707
L Ingatlanügyletek 3 786 3 719 4 095 4 421 5 012 5 643 4 098
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 15 722 14 303 11 946 14 583 16 813 20 551 14 640
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 356 5 609 5 433 6 173 8 215 10 779 8 161
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 3 850 3 827 3 501 4 120 4 526 6 235 3 840
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 615 2 628 2 322 2 699 3 175 4 121 3 127
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 2 922 3 205 3 133 3 489 3 923 4 736 3 118
S Egyéb szolgáltatás 6 018 7 795 6 516 7 419 8 598 11 260 9 307
A–S Nemzetgazdaság összesen 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 131 752 100 962
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 815 1 872 1 889 2 029 1 888 2 448 ..
B Bányászat, kőfejtés 36 35 27 21 30 23 ..
C Feldolgozóipar 3 297 3 023 3 146 3 075 3 337 3 939 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 448 412 492 452 463 438 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 399 354 390 375 372 449 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 508 450 456 441 452 515 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 1 ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 30 41 41 40 39 36 ..
CF Gyógyszergyártás 4 2 2 5 5 6 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 257 200 184 191 202 229 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 510 501 500 486 576 681 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 83 67 71 47 98 93 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 45 37 42 44 48 52 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 152 109 103 106 112 152 ..
CL Járműgyártás 34 48 27 30 45 33 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 826 802 838 858 924 1 255 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 84 61 54 57 95 65 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 417 3 119 3 227 3 153 3 462 4 027 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 163 146 131 104 125 110 ..
B+C+D+E Ipar 3 580 3 265 3 358 3 257 3 587 4 137 ..
F Építőipar 5 489 4 867 4 815 4 729 5 117 7 246 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 12 058 10 922 11 226 10 343 10 397 11 372 ..
H Szállítás, raktározás 2 227 1 889 2 164 2 041 1 870 2 863 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 206 2 905 2 925 2 795 2 769 3 104 ..
J Információ, kommunikáció 2 953 2 917 3 101 2 928 3 708 4 503 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 4 327 2 928 2 818 3 060 2 625 4 167 ..
L Ingatlanügyletek 2 403 2 228 2 307 2 233 2 659 2 652 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10 753 8 360 8 744 8 476 9 788 12 214 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 4 188 4 128 4 177 4 286 4 475 6 112 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ..
P Oktatás 3 037 2 922 2 536 2 440 2 445 3 727 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1439 1 572 1 501 1 382 1 557 2 091 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 451 1 611 1 660 1 646 1 627 2 510 ..
S Egyéb szolgáltatás 3 772 3 691 4 054 3 629 3 384 4 961 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 62 698 56 077 57 275 55 274 57 896 74 107 ..
.