Megnevezés A nonprofit szervezetek száma Tagság, fő Foglalkoztatottak, fő Önkéntesség Bevételi szerkezet, millió euró Összes kiadás, millió euró
Alapítványok Társas nonprofit szervezeteka Összesen Taglétszám Összes foglalkoztatott Számított főállású foglalkoztatottak számab Az önkéntesek száma, fő Számított önkéntesként foglalkoztatottak száma, főc Az önkéntes munka becsült időtartama, millió óra becsült bérmegtakarítása, millió euró Állami Magán- Alap- Gazdálkodási Egyéb bevétel Összesen
támogatás tevékenység bevétele
2020
Szervezettípus
1 Alapítványok 19 689 19 689 20 685 15 969 83 354 4 844 10,1 56,0 553,5 387,3 145,1 80,4 2,5 1 168,8 1 010,6
2 Társas nonprofit szervezetek 40 984 40 984 3 512 916 135 497 111 712 228 003 15 642 32,5 181,0 2 941,9 480,4 1 466,7 1 209,7 68,2 6 167,0 6 276,3
Összesen 19 689 40 984 60 673 3 512 916 156 182 127 681 311 357 20 486 42,6 237,0 3 495,4 867,7 1 611,8 1 290,1 70,7 7 335,8 7 286,9
ICNPO főcsoportok és csoportok
1100 Kultúra, művészet 3 024 6 809 9 833 190 359 19 618 16 382 47 714 2 928 6,2 34,0 665,8 69,3 290,4 127,0 39,6 1 191,3 1 128,7
1200 Sport 740 8 918 9 658 502 160 14 408 10 962 30 645 1 813 3,8 21,0 512,9 107,1 189,9 87,8 4,9 902,7 822,8
1300 Egyéb szabadidős és közösségi klubok 513 8 397 8 910 696 061 5 686 4 595 38 551 2 223 4,6 25,7 49,9 26,1 109,8 45,2 1,6 232,5 213,7
1 Kultúra, szabadidő 4 277 24 124 28 401 1 388 580 39 712 31 939 116 910 6 964 14,3 80,5 1 228,2 202,1 589,7 259,9 45,9 2 327,2 2 166,4
2100 Alapfokú és középfokú oktatás 4 082 391 4 473 9 076 2 096 1 535 13 078 528 1,1 6,1 112,5 47,5 19,6 17,8 0,6 197,9 177,9
2200 Felsőszintű oktatás 292 118 410 9 996 648 554 1 622 68 0,1 0,8 9,8 8,9 3,0 18,1 0,0 39,8 38,2
2300 Egyéb oktatás 2 026 947 2 973 38 557 4 231 3 321 14 695 766 1,6 8,9 66,9 98,3 27,1 42,9 0,2 235,4 228,4
2400 Kutatás 487 768 1 255 110 385 4 105 3 453 5 283 424 0,9 4,9 127,7 28,2 38,1 51,2 0,5 245,7 221,6
2 Oktatás, kutatás 6 887 2 224 9 111 168 014 11 080 8 863 34 678 1 786 3,7 20,6 316,8 182,7 87,8 130,0 1,3 718,9 666,4
3100 Fekvőbeteg ellátás 422 31 453 827 1 844 1 592 1 424 53 0,1 0,6 28,2 10,2 16,5 5,7 0,0 60,4 57,4
3200 Bentlakásos, nem kórházi ellátás 666 465 1 131 27 555 9 351 7 785 5 249 347 0,7 3,9 78,1 15,1 55,4 15,8 1,2 165,6 161,5
3300 Mentál egészségügy, kríziskezelés 154 117 271 3 161 1 402 1 047 3 025 363 0,8 4,2 17,5 2,5 4,0 0,5 0,0 24,5 24,8
3400 Egyéb egészségügyi ellátás 1 181 523 1 704 17 693 5 301 4 285 6 725 449 0,9 5,2 109,5 26,3 42,7 22,3 0,4 201,2 196,7
3 Egészségügy 2 423 1 136 3 559 49 236 17 898 14 709 16 423 1 212 2,5 13,6 233,1 54,3 118,6 44,3 1,9 451,8 440,3
4100 Társadalmi, közösségi, szociális ellátás 788 770 1 558 113 626 4 744 3 561 10 561 663 1,4 7,7 38,3 33,9 18,7 17,0 0,9 108,7 104,1
4200 Polgárvédelem 665 1 162 1 827 41 145 2 979 2 445 18 014 1 120 2,3 13,0 41,9 19,2 13,2 6,2 0,1 80,7 78,6
4300 Pénzbeni, természetbeni segélyezés 1 152 622 1 774 125 892 10 274 8 684 30 335 3 475 7,2 39,9 208,6 133,4 31,1 12,7 0,5 386,0 343,6
4 Társadalmi, közösségi és szociális ellátás 2 605 2 554 5 159 280 663 17 997 14 690 58 910 5 258 10,9 60,8 288,8 186,6 63,0 35,9 1,2 575,4 526,3
5100 Környezetvédelem 621 1 058 1 679 42 116 12 129 11 687 14 342 879 1,8 10,2 62,6 17,9 121,4 424,8 10,2 637,0 714,9
5200 Állatvédelem 204 160 364 3 626 333 285 3 338 248 0,7 2,9 4,2 7,3 1,0 0,7 0,0 13,3 11,4
5 Környezetvédelem 825 1 218 2 043 45 742 12 462 11 972 17 680 1 127 2,5 13,0 66,7 25,2 122,4 425,7 10,2 650,3 726,2
6100 Gazdasági, társadalmi és közösségi fejlesztés 1 029 2 575 3 604 88 560 30 221 24 103 11 637 568 1,2 6,7 960,9 134,2 206,7 244,8 8,9 1 557,0 1 766,9
6200 Lakásügy 53 302 355 13 746 2 247 2 127 1 407 83 0,2 1,0 106,1 1,5 17,6 24,5 0,2 149,9 150,0
6300 Foglalkoztatás, képzés 81 510 591 2 379 13 543 10 001 1 412 80 0,2 0,9 117,9 9,7 46,6 61,5 0,5 236,2 236,2
6 Fejlesztés, lakásügy 1 163 3 387 4 550 104 685 46 011 36 231 14 456 731 1,5 8,4 1 186,4 145,7 271,3 330,7 9,6 1 942,1 2 152,6
7100 Emberi jogok védelme 57 254 311 33 045 795 613 2 726 248 0,4 2,9 6,9 7,8 2,0 1,0 0,0 17,7 17,5
7200 Jogrend, jogi szolgáltatás 170 1 981 2 151 134 275 1 320 1 219 20 814 1 559 3,2 17,9 15,4 5,3 46,6 4,2 0,1 71,4 58,5
7300 Politikai szervezetek 34 204 238 10 270 130 115 418 22 0,0 0,3 22,2 0,7 1,7 1,3 0,0 25,9 20,5
7 Jog, érdekvédelem, politika 261 2 439 2 700 177 590 2 245 1 947 23 958 1 829 3,8 21,5 44,4 13,7 50,2 6,5 0,0 115,0 96,2
8100 Adománygyűjtés, elosztás 73 130 203 12 846 536 445 1 471 121 0,3 1,4 9,8 6,7 2,8 0,5 0,0 19,8 18,5
8200 Egyéb adományközvetítés és önkéntes támogatás 45 41 86 2 226 70 54 310 16 0,0 0,2 1,0 1,9 1,4 0,1 4,4 4,3
8 Humanitárius jótékonysági adományok közvetítése, önkéntes támogatás 118 171 289 15 072 606 499 1 781 137 0,3 1,8 10,6 8,6 4,3 0,6 0,0 24,3 22,6
9 Nemzetközi tevékenységek 196 442 638 41 157 681 595 4 298 212 0,4 2,5 30,1 5,8 18,5 4,9 0,3 59,7 55,8
9100 Nemzetközi ügyek 196 442 638 41 157 681 595 4 298 212 0,4 2,4 30,0 5,9 18,5 4,9 0,5 59,7 55,7
10100 Egyházak, vallási szervezetek 895 406 1 301 94 042 1 179 981 11 971 632 1,3 7,3 13,1 16,8 14,5 2,0 0,0 46,4 40,6
10 Vallás, hitélet 895 406 1 301 94 042 1 179 981 11 971 632 1,3 7,5 13,0 16,8 14,5 2,0 0,0 46,4 40,5
11100 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 6 1 415 1 421 97 445 2 066 1 715 2 370 116 0,2 1,3 32,9 7,2 79,3 34,4 0,0 153,7 140,3
11200 Szakmai érdekképviselet 13 842 855 658 072 3 188 2 886 3 894 270 0,6 3,1 40,9 15,1 166,6 12,9 0,0 235,5 217,6
11300 Munkavállalói érdekképviselet 20 626 646 392 618 1 057 654 4 028 212 0,4 2,5 3,8 3,8 25,6 2,3 0,0 35,5 35,9
11 Vállalkozói, szakmai és munkavállalói érdekképviselet 39 2 883 2 922 1 148 135 6 311 5 255 10 292 598 1,4 6,9 77,4 26,1 271,5 49,6 0,1 424,7 393,7
Összesen 19 689 40 984 60 673 3 512 916 156 182 127 681 311 357 20 486 42,6 237,0 3 495,4 867,7 1 611,8 1 290,1 70,7 7 335,8 7 286,9

Lábjegyzet

a
Egyesületek; köztestületek; szakmai, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek; egyesülések; nonprofit gazdasági társaságok.
b
Számított főállású foglalkoztatotti létszám: a főállású teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, hozzáadva a főállású részmunkaidőben foglalkoztatottak számának felét és a nem főállású foglalkoztatottak számának egytizedét.
c
A számított önkéntesként foglalkoztatottak száma az önkéntesek által az év során végzett munka becsült időtartamának és egy főállású alkalmazott órákban számított éves munkaidejének hányadosa. A becsült bérmegtakarítás pedig az előbbi mutató és a nonprofit szektorban a számított főállású foglalkoztatottaknak fizetett éves átlagos munkabér (11.570 €) szorzata. Ezek a számított értékek kifejezik, hogy az önkéntesekkel a szervezetek hány főállású teljes munkaidős munkavállalót és mennyi munkabért váltanak ki.
.