Megnevezés A nonprofit szervezetek száma Tagság, fő Foglalkoztatottak, fő Önkéntesség Bevételi szerkezet, millió euró Összes kiadás, millió euró
Alapítványok Társas nonprofit szervezeteka Összesen Taglétszám Összes foglalkoztatott Számított főállású foglalkoztatottak számab Az önkéntesek száma, fő Számított önkéntesként foglalkoztatottak száma, főc Az önkéntes munka becsült időtartama, millió óra becsült bérmegtakarítása, millió euró Állami Magán- Alap- Gazdálkodási Egyéb bevétel Összesen
támogatás tevékenység bevétele
2020
Szervezettípus
1 Alapítványok 19 689 19 689 20 685 15 969 83 354 4 844 10,1 56,0 553,5 387,3 145,1 80,4 2,5 1 168,8 1 010,6
2 Társas nonprofit szervezetek 40 984 40 984 3 512 916 135 497 111 712 228 003 15 642 32,5 181,0 2 941,9 480,4 1 466,7 1 209,7 68,2 6 167,0 6 276,3
Összesen 19 689 40 984 60 673 3 512 916 156 182 127 681 311 357 20 486 42,6 237,0 3 495,4 867,7 1 611,8 1 290,1 70,7 7 335,8 7 286,9
ICNPO főcsoportok és csoportok
1100 Kultúra, művészet 3 024 6 809 9 833 190 359 19 618 16 382 47 714 2 928 6,2 34,0 665,8 69,3 290,4 127,0 39,6 1 191,3 1 128,7
1200 Sport 740 8 918 9 658 502 160 14 408 10 962 30 645 1 813 3,8 21,0 512,9 107,1 189,9 87,8 4,9 902,7 822,8
1300 Egyéb szabadidős és közösségi klubok 513 8 397 8 910 696 061 5 686 4 595 38 551 2 223 4,6 25,7 49,9 26,1 109,8 45,2 1,6 232,5 213,7
1 Kultúra, szabadidő 4 277 24 124 28 401 1 388 580 39 712 31 939 116 910 6 964 14,3 80,5 1 228,2 202,1 589,7 259,9 45,9 2 327,2 2 166,4
2100 Alapfokú és középfokú oktatás 4 082 391 4 473 9 076 2 096 1 535 13 078 528 1,1 6,1 112,5 47,5 19,6 17,8 0,6 197,9 177,9
2200 Felsőszintű oktatás 292 118 410 9 996 648 554 1 622 68 0,1 0,8 9,8 8,9 3,0 18,1 0,0 39,8 38,2
2300 Egyéb oktatás 2 026 947 2 973 38 557 4 231 3 321 14 695 766 1,6 8,9 66,9 98,3 27,1 42,9 0,2 235,4 228,4
2400 Kutatás 487 768 1 255 110 385 4 105 3 453 5 283 424 0,9 4,9 127,7 28,2 38,1 51,2 0,5 245,7 221,6
2 Oktatás, kutatás 6 887 2 224 9 111 168 014 11 080 8 863 34 678 1 786 3,7 20,6 316,8 182,7 87,8 130,0 1,3 718,9 666,4
3100 Fekvőbeteg ellátás 422 31 453 827 1 844 1 592 1 424 53 0,1 0,6 28,2 10,2 16,5 5,7 0,0 60,4 57,4
3200 Bentlakásos, nem kórházi ellátás 666 465 1 131 27 555 9 351 7 785 5 249 347 0,7 3,9 78,1 15,1 55,4 15,8 1,2 165,6 161,5
3300 Mentál egészségügy, kríziskezelés 154 117 271 3 161 1 402 1 047 3 025 363 0,8 4,2 17,5 2,5 4,0 0,5 0,0 24,5 24,8
3400 Egyéb egészségügyi ellátás 1 181 523 1 704 17 693 5 301 4 285 6 725 449 0,9 5,2 109,5 26,3 42,7 22,3 0,4 201,2 196,7
3 Egészségügy 2 423 1 136 3 559 49 236 17 898 14 709 16 423 1 212 2,5 13,6 233,1 54,3 118,6 44,3 1,9 451,8 440,3
4100 Társadalmi, közösségi, szociális ellátás 788 770 1 558 113 626 4 744 3 561 10 561 663 1,4 7,7 38,3 33,9 18,7 17,0 0,9 108,7 104,1
4200 Polgárvédelem 665 1 162 1 827 41 145 2 979 2 445 18 014 1 120 2,3 13,0 41,9 19,2 13,2 6,2 0,1 80,7 78,6
4300 Pénzbeni, természetbeni segélyezés 1 152 622 1 774 125 892 10 274 8 684 30 335 3 475 7,2 39,9 208,6 133,4 31,1 12,7 0,5 386,0 343,6
4 Társadalmi, közösségi és szociális ellátás 2 605 2 554 5 159 280 663 17 997 14 690 58 910 5 258 10,9 60,8 288,8 186,6 63,0 35,9 1,2 575,4 526,3
5100 Környezetvédelem 621 1 058 1 679 42 116 12 129 11 687 14 342 879 1,8 10,2 62,6 17,9 121,4 424,8 10,2 637,0 714,9
5200 Állatvédelem 204 160 364 3 626 333 285 3 338 248 0,7 2,9 4,2 7,3 1,0 0,7 0,0 13,3 11,4
5 Környezetvédelem 825 1 218 2 043 45 742 12 462 11 972 17 680 1 127 2,5 13,0 66,7 25,2 122,4 425,7 10,2 650,3 726,2
6100 Gazdasági, társadalmi és közösségi fejlesztés 1 029 2 575 3 604 88 560 30 221 24 103 11 637 568 1,2 6,7 960,9 134,2 206,7 244,8 8,9 1 557,0 1 766,9
6200 Lakásügy 53 302 355 13 746 2 247 2 127 1 407 83 0,2 1,0 106,1 1,5 17,6 24,5 0,2 149,9 150,0
6300 Foglalkoztatás, képzés 81 510 591 2 379 13 543 10 001 1 412 80 0,2 0,9 117,9 9,7 46,6 61,5 0,5 236,2 236,2
6 Fejlesztés, lakásügy 1 163 3 387 4 550 104 685 46 011 36 231 14 456 731 1,5 8,4 1 186,4 145,7 271,3 330,7 9,6 1 942,1 2 152,6
7100 Emberi jogok védelme 57 254 311 33 045 795 613 2 726 248 0,4 2,9 6,9 7,8 2,0 1,0 0,0 17,7 17,5
7200 Jogrend, jogi szolgáltatás 170 1 981 2 151 134 275 1 320 1 219 20 814 1 559 3,2 17,9 15,4 5,3 46,6 4,2 0,1 71,4 58,5
7300 Politikai szervezetek 34 204 238 10 270 130 115 418 22 0,0 0,3 22,2 0,7 1,7 1,3 0,0 25,9 20,5
7 Jog, érdekvédelem, politika 261 2 439 2 700 177 590 2 245 1 947 23 958 1 829 3,8 21,5 44,4 13,7 50,2 6,5 0,0 115,0 96,2
8100 Adománygyűjtés, elosztás 73 130 203 12 846 536 445 1 471 121 0,3 1,4 9,8 6,7 2,8 0,5 0,0 19,8 18,5
8200 Egyéb adományközvetítés és önkéntes támogatás 45 41 86 2 226 70 54 310 16 0,0 0,2 1,0 1,9 1,4 0,1 4,4 4,3
8 Humanitárius jótékonysági adományok közvetítése, önkéntes támogatás 118 171 289 15 072 606 499 1 781 137 0,3 1,8 10,6 8,6 4,3 0,6 0,0 24,3 22,6
9 Nemzetközi tevékenységek 196 442 638 41 157 681 595 4 298 212 0,4 2,5 30,1 5,8 18,5 4,9 0,3 59,7 55,8
9100 Nemzetközi ügyek 196 442 638 41 157 681 595 4 298 212 0,4 2,4 30,0 5,9 18,5 4,9 0,5 59,7 55,7
10100 Egyházak, vallási szervezetek 895 406 1 301 94 042 1 179 981 11 971 632 1,3 7,3 13,1 16,8 14,5 2,0 0,0 46,4 40,6
10 Vallás, hitélet 895 406 1 301 94 042 1 179 981 11 971 632 1,3 7,5 13,0 16,8 14,5 2,0 0,0 46,4 40,5
11100 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 6 1 415 1 421 97 445 2 066 1 715 2 370 116 0,2 1,3 32,9 7,2 79,3 34,4 0,0 153,7 140,3
11200 Szakmai érdekképviselet 13 842 855 658 072 3 188 2 886 3 894 270 0,6 3,1 40,9 15,1 166,6 12,9 0,0 235,5 217,6
11300 Munkavállalói érdekképviselet 20 626 646 392 618 1 057 654 4 028 212 0,4 2,5 3,8 3,8 25,6 2,3 0,0 35,5 35,9
11 Vállalkozói, szakmai és munkavállalói érdekképviselet 39 2 883 2 922 1 148 135 6 311 5 255 10 292 598 1,4 6,9 77,4 26,1 271,5 49,6 0,1 424,7 393,7
Összesen 19 689 40 984 60 673 3 512 916 156 182 127 681 311 357 20 486 42,6 237,0 3 495,4 867,7 1 611,8 1 290,1 70,7 7 335,8 7 286,9
2021
Szervezettípus
1 Alapítványok 19 724 19 724 21 366 15 975 103 439 6 293 13,1 74,4 766,0 429,4 162,3 140,2 2,5 1 500,5 1 247,0
2 Társas nonprofit szervezetek 41 310 41 310 3 741 514 138 822 111 498 2 838 801 19 024 39,6 224,9 3 652,7 492,5 1 331,4 1 292,3 18,4 6 787,2 7 198,6
Összesen 19 724 41 310 61 034 3 741 514 160 188 127 473 387 240 25 317 52,7 299,3 4 418,7 921,9 1 493,7 1 432,5 20,9 8 287,7 8 445,6
ICNPO főcsoportok és csoportok
1100 Kultúra, művészet 3 017 6 867 9 884 188 589 22 842 18 633 56 545 3 439 7,2 40,6 883,2 75,8 120,4 201,1 2,1 1 282,6 1 383,4
1200 Sport 745 9 128 9 873 522 495 16 238 11 668 41 123 2 477 5,2 29,3 568,9 140,4 251,3 86,0 3,4 1 050,0 1 003,9
1300 Egyéb szabadidős és közösségi klubok 680 8 618 9 298 722 609 6 482 5 066 58 468 3 404 7,1 40,2 59,0 25,8 105,5 61,0 1,1 252,4 238,5
1 Kultúra, szabadidő 4 442 24 613 29 055 1 433 693 45 562 35 367 156 136 9 320 19,4 110,2 1 511,1 242,0 477,2 348,1 6,6 2 585,0 2 625,7
2100 Alapfokú és középfokú oktatás 4 005 393 4 398 8 022 2 386 1 662 16 314 675 1,4 8,0 117,3 62,6 25,4 18,1 0,5 223,9 215,6
2200 Felsőszintű oktatás 291 114 405 11 277 927 772 1 855 86 0,2 1,0 280,3 29,8 4,1 80,6 0,0 394,8 222,4
2300 Egyéb oktatás 2 057 965 3 022 43 650 4 284 3 286 18 392 973 2,0 11,5 70,5 101,3 32,2 52,1 0,4 256,5 262,9
2400 Kutatás 477 746 1 223 112 150 4 280 3 628 5 679 332 0,7 3,9 96,5 55,6 30,5 52,4 0,6 235,6 227,2
2 Oktatás, kutatás 6 830 2 218 9 048 175 099 11 877 9 348 42 240 2 065 4,3 24,4 564,6 249,1 92,3 203,1 1,5 1 110,8 928,2
3100 Fekvőbeteg ellátás 411 29 440 316 2 029 1 644 1 785 91 0,2 1,1 20,8 6,5 12,3 4,3 0,0 43,9 43,6
3200 Bentlakásos, nem kórházi ellátás 651 445 1 096 23 767 8 450 6 915 5 800 381 0,8 4,5 76,6 17,3 58,1 15,5 0,3 167,8 157,5
3300 Mentál egészségügy, kríziskezelés 151 121 272 3 603 1 255 966 1 985 136 0,3 1,6 17,5 3,2 3,9 0,8 0,0 25,5 24,3
3400 Egyéb egészségügyi ellátás 1 148 510 1 658 17 906 5 939 4 699 8 105 468 1,0 5,5 137,7 28,7 51,0 16,9 0,1 234,3 229,5
3 Egészségügy 2 361 1 105 3 466 45 592 17 673 14 224 17 675 1 075 2,2 12,7 252,7 55,7 125,3 37,4 0,5 471,5 455,0
4100 Társadalmi, közösségi, szociális ellátás 775 748 1 523 134 436 5 068 3 836 11 337 694 1,4 8,2 46,8 29,5 20,7 13,3 0,1 110,4 202,4
4200 Polgárvédelem 647 1 151 1 798 38 529 2 959 2 361 18 958 1 194 2,5 14,1 42,1 19,1 13,4 3,3 2,0 80,0 80,4
4300 Pénzbeni, természetbeni segélyezés 1 193 647 1 840 179 804 11 482 9 604 33 635 4 140 8,6 48,9 190,3 130,4 34,7 16,6 0,3 372,3 351,7
4 Társadalmi, közösségi és szociális ellátás 2 615 2 546 5 161 352 769 19 509 15 801 63 930 6 029 12,5 71,3 279,2 179,0 68,8 33,2 2,5 562,7 634,6
5100 Környezetvédelem 615 1 047 1 662 37 555 9 049 8 607 16 187 952 2,0 11,3 52,6 18,1 98,0 364,2 2,4 535,4 519,1
5200 Állatvédelem 206 166 372 3 336 307 262 3 731 297 0,6 3,5 4,2 7,4 1,9 0,5 0,0 14,0 12,5
5 Környezetvédelem 821 1 213 2 034 40 891 9 356 8 869 19 918 1 249 2,6 14,8 56,8 25,5 99,9 364,8 2,4 549,4 531,7
6100 Gazdasági, társadalmi és közösségi fejlesztés 1 010 2 528 3 538 88 344 30 891 24 405 14 109 670 1,4 7,9 1 159,8 63,0 214,1 281,2 6,7 1 724,6 2 130,4
6200 Lakásügy 57 307 364 11 618 1 945 1 788 1 462 60 0,1 0,7 194,1 1,6 15,2 21,8 0,1 232,9 232,2
6300 Foglalkoztatás, képzés 79 513 592 2 837 13 298 9 353 1 562 103 0,2 1,2 223,0 16,8 54,9 65,1 0,5 360,2 268,0
6 Fejlesztés, lakásügy 1 146 3 348 4 494 102 799 46 134 35 547 17 133 833 1,7 9,8 1 576,9 81,4 284,1 368,2 7,1 2 317,6 2 630,2
7100 Emberi jogok védelme 57 244 301 27 693 507 340 2 623 194 0,4 2,3 5,0 10,1 1,2 4,0 0,0 20,3 17,0
7200 Jogrend, jogi szolgáltatás 173 1 958 2 131 139 109 1 246 1 142 36 064 2 636 5,5 31,2 16,7 6,8 45,2 4,5 0,0 73,2 63,5
7300 Politikai szervezetek 30 199 229 14 081 138 121 637 22 0,0 0,3 11,2 0,8 0,1 0,5 0,0 12,6 24,0
7 Jog, érdekvédelem, politika 260 2 401 2 661 180 883 1 891 1 602 39 324 2 853 5,9 33,7 32,8 17,8 46,5 9,0 0,0 106,1 104,5
8100 Adománygyűjtés, elosztás 74 129 203 14 401 404 310 1 868 165 0,3 1,9 8,8 6,7 2,1 0,8 0,0 18,5 17,4
8200 Egyéb adományközvetítés és önkéntes támogatás 52 41 93 3 507 87 65 563 27 0,1 0,3 1,3 3,3 1,1 0,6 0,0 6,2 5,7
8 Humanitárius jótékonysági adományok közvetítése, önkéntes támogatás 126 170 296 17 908 491 375 2 431 192 0,4 2,3 10,1 10,0 3,2 1,4 0,0 24,8 23,1
9 Nemzetközi tevékenységek 192 432 624 40 155 815 689 4 666 295 0,6 3,5 43,9 6,0 10,6 14,9 0,0 75,4 74,2
9100 Nemzetközi ügyek 192 432 624 40 155 815 689 4 666 295 0,6 3,5 43,9 6,0 10,6 14,9 0,0 75,4 74,2
10100 Egyházak, vallási szervezetek 894 415 1 309 98 192 1 169 928 11 689 729 1,5 8,6 13,2 22,6 14,7 1,6 0,0 52,1 38,9
10 Vallás, hitélet 894 415 1 309 98 192 1 169 928 11 689 729 1,5 8,6 13,2 22,6 14,7 1,6 0,0 52,1 38,9
11100 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 6 1 415 1 421 107 008 1 989 1 607 3 064 160 0,3 1,9 36,9 9,9 69,1 31,2 0,0 147,1 135,6
11200 Szakmai érdekképviselet 12 822 834 728 122 3 123 2 722 4 169 244 0,5 2,9 37,4 17,6 175,6 12,9 0,2 243,7 225,3
11300 Munkavállalói érdekképviselet 19 612 631 418 403 599 394 4 865 273 0,6 3,2 3,1 5,2 26,4 6,7 0,1 41,5 38,5
11 Vállalkozói, szakmai és munkavállalói érdekképviselet 37 2 849 2 886 1 253 533 5 711 4 723 12 098 677 1,4 8,0 77,4 32,8 271,1 50,8 0,3 432,3 399,5
Összesen 19 724 41 310 61 034 3 741 514 160 188 127 473 387 240 25 317 52,7 299,3 4 418,7 921,9 1 493,7 1 432,5 20,9 8 287,7 8 445,6

Lábjegyzet

aEgyesületek; köztestületek; szakmai, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek; egyesülések; nonprofit gazdasági társaságok.
bSzámított főállású foglalkoztatotti létszám: a főállású teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, hozzáadva a főállású részmunkaidőben foglalkoztatottak számának felét és a nem főállású foglalkoztatottak számának egytizedét.
cA számított önkéntesként foglalkoztatottak száma az önkéntesek által az év során végzett munka becsült időtartamának és egy főállású alkalmazott órákban számított éves munkaidejének hányadosa. A becsült bérmegtakarítás pedig az előbbi mutató és a nonprofit szektorban a számított főállású foglalkoztatottaknak fizetett éves átlagos munkabér (11.570 €) szorzata. Ezek a számított értékek kifejezik, hogy az önkéntesekkel a szervezetek hány főállású teljes munkaidős munkavállalót és mennyi munkabért váltanak ki.
.