Létszám-kategóriák 2017 2018 2019 2020 2021a
Működő vállalkozások száma
0 fő 36 804 35 980 36 437 39 896 43 995
1 fő 490 493 524 294 573 949 606 168 725 072
2–9 fő 175 217 187 979 210 948 204 266 214 826
10–49 fő 30 079 31 023 31 674 30 152 31 895
50–249 fő 4 939 5 067 5 103 4 783 4 806
250 fő és felette 1 025 1 041 1 049 1 009 971
Vállalkozás összesen 738 557 785 384 859 160 886 274 1 021 565
Valódi új vállalkozások száma
0 fő 20 048 22 503 12 906 13 462 16 093
1 fő 63 544 64 333 98 919 76 639 126 904
2–9 fő 6 203 6 615 7 324 5 812 10 757
10–49 fő 497 445 372 230 480
50–249 fő 61 56 44 39 61
250 fő és felette 7 9 8 2 5
Vállalkozás összesen 90 360 93 961 119 573 96 184 154 300
Valódi megszűnt vállalkozások száma
0 fő 5 975 6 218 9 549 10 702 ..
1 fő 40 226 39 740 44 116 35 351 ..
2–9 fő 6 781 4 900 5 610 3 238 ..
10–49 fő 1 056 387 409 367 ..
50–249 fő 356 42 73 202 ..
250 fő és felette 107 7 13 51 ..
Vállalkozás összesen 54 501 51 294 59 770 49 911 ..

Lábjegyzet

aA 2021. tárgyévtől az adatforrások köre a NAV járulékbevallási adatállományával bővült, lásd módszertan.
.