Kód Gazdasági ág 2017 2018 2019 2020 2021a
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 30 496 31 046 33 837 33 396 71 158
B Bányászat, kőfejtés 373 368 368 361 389
C Feldolgozóipar 50 328 52 105 54 220 54 908 59 383
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 660 6 645 6 664 6 661 7 749
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 688 4 788 4 922 5 024 5 305
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 6 913 6 906 6 922 6 822 7 085
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 7 8 8 6 7
CE Vegyi anyag, termék gyártása 653 647 654 672 685
CF Gyógyszergyártás 85 88 88 79 91
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3 810 3 884 3 952 3 936 4 120
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 510 9 044 9 635 9 832 10 672
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 365 1 411 1 401 1 329 1 361
CJ Villamos berendezés gyártása 866 877 897 874 917
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 311 2 332 2 306 2 264 2 288
CL Járműgyártás 694 725 735 732 762
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 13 766 14 750 16 036 16 677 18 341
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 653 898 1 145 1325 1594
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 51 354 53 371 55 733 56 594 61 366
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 688 1 701 1 750 1 709 1 849
B+C+D+E Ipar 53 042 55 072 57 483 58 303 63 215
F Építőipar 69 326 79 218 93 130 101 797 122 023
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 132 497 134 240 136 333 137 046 146 028
H Szállítás, raktározás 28 259 29 729 32 995 36 266 44 149
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 818 30 624 31 570 31 533 34 130
J Információ, kommunikáció 41 492 45 406 49 931 51 820 58 194
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 18 199 19 122 24 603 24 087 26 628
L Ingatlanügyletek 32 780 34 380 35 854 35 869 40 628
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 129 572 138 647 150 303 153 990 169 314
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 40 971 45 216 52 036 54 537 61 763
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 31 077 33 107 37 496 37 876 40 622
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 33 627 35 498 38 188 39 358 41 777
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 21 550 23 615 26 626 27 024 30 369
S Egyéb szolgáltatás 45 851 50 464 58 775 63 372 71 567
A–S Nemzetgazdaság összesen 738 557 785 384 859 160 886 274 1 021 565
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 4 808 3 589 5 491 3 642 39 963
B Bányászat, kőfejtés 23 22 24 21 32
C Feldolgozóipar 3 935 4 484 5 252 4 554 5 799
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 444 412 482 460 1 236
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 456 506 547 565 477
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 425 483 533 447 502
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 56 40 42 60 42
CF Gyógyszergyártás 5 6 5 4 7
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 197 247 250 220 255
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 677 901 1 104 864 1 027
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 73 83 85 49 77
CJ Villamos berendezés gyártása 41 45 57 34 62
CK Gép, gépi berendezés gyártása 97 100 96 83 86
CL Járműgyártás 39 47 36 37 49
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1 425 1 613 2 014 1 731 1 979
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 148 229 237 140 173
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 4 106 4 735 5 513 4 715 6 004
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 113 109 160 103 168
B+C+D+E Ipar 4 219 4 844 5 673 4 818 6 172
F Építőipar 9 868 12 593 16 253 13 673 19 316
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 10 518 10 463 11 480 11 393 12 728
H Szállítás, raktározás 2 972 3 135 4 585 5 764 8 840
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 076 3 113 3 498 3 024 3 775
J Információ, kommunikáció 5 564 6 143 7 518 5 867 6 888
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 7 265 4 235 7 147 3 586 3 804
L Ingatlanügyletek 4 388 4 318 4 784 3 753 6 818
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14 504 15 044 18 422 13 834 16 677
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 979 7 620 10 081 7 883 8 830
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 3 899 4 346 5 977 3 788 4 120
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 698 2 887 3 728 3 067 3 304
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 3 375 3 666 4 452 3 062 3 770
S Egyéb szolgáltatás 7 227 7 965 10 484 9 030 9 295
A–S Nemzetgazdaság összesen 90 360 93 961 119 573 96 184 154 300
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 008 1 653 1 903 2 052 ..
B Bányászat, kőfejtés 28 21 22 18 ..
C Feldolgozóipar 3 180 3 026 3 411 2 722 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 480 397 392 328 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 378 344 380 323 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 444 419 457 337 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 44 38 33 31 ..
CF Gyógyszergyártás 8 5 8 1 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 211 177 200 164 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 513 495 572 496 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 53 89 84 60 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 51 43 50 31 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 121 102 142 83 ..
CL Járműgyártás 36 43 30 28 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 841 873 1 063 840 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 82 51 77 87 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 290 3 098 3 510 2 827 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 116 109 106 97 ..
B+C+D+E Ipar 3 406 3 207 3 616 2 924 ..
F Építőipar 4 574 4 375 5 499 4 744 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 10 163 9 157 9 389 7 581 ..
H Szállítás, raktározás 2 000 1 621 2 260 2 252 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2 732 2 448 2 522 2 218 ..
J Információ, kommunikáció 2 916 3 342 3 559 2 696 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 925 2 559 3 624 2 347 ..
L Ingatlanügyletek 2 499 1 930 2 005 1 898 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8 356 8 464 9 703 7 398 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 4 176 4 053 4 846 4 212 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ..
P Oktatás 2 326 2 353 3 198 2 571 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 354 1 413 1 722 2 043 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 584 1 542 1 990 1 610 ..
S Egyéb szolgáltatás 3 482 3 177 3 934 3 365 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 54 501 51 294 59 770 49 911 ..

Lábjegyzet

aA 2021. tárgyévtől az adatforrások köre a NAV járulékbevallási adatállományával bővült, lásd módszertan.
.