Kód Gazdasági ág 2017 2018 2019 2020 2021a 2022
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 30 496 31 046 33 837 33 396 71 158 68 504
B Bányászat, kőfejtés 373 368 368 361 389 385
C Feldolgozóipar 50 328 52 105 54 220 54 908 59 383 60 076
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 660 6 645 6 664 6 661 7 749 7 568
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 688 4 788 4 922 5 024 5 305 5 286
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 6 913 6 906 6 922 6 822 7 085 7 166
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 7 8 8 6 7 6
CE Vegyi anyag, termék gyártása 653 647 654 672 685 689
CF Gyógyszergyártás 85 88 88 79 91 96
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3 810 3 884 3 952 3 936 4 120 4 141
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 510 9 044 9 635 9 832 10 672 10 903
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 365 1 411 1 401 1 329 1 361 1 361
CJ Villamos berendezés gyártása 866 877 897 874 917 924
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 311 2 332 2 306 2 264 2 288 2 271
CL Járműgyártás 694 725 735 732 762 746
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 13 766 14 750 16 036 16 677 18 341 18 919
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 653 898 1 145 1325 1594 1 666
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 51 354 53 371 55 733 56 594 61 366 62 127
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 688 1 701 1 750 1 709 1 849 1 829
B+C+D+E Ipar 53 042 55 072 57 483 58 303 63 215 63 956
F Építőipar 69 326 79 218 93 130 101 797 122 023 131 492
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 132 497 134 240 136 333 137 046 146 028 146 011
H Szállítás, raktározás 28 259 29 729 32 995 36 266 44 149 46 892
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 818 30 624 31 570 31 533 34 130 34 310
J Információ, kommunikáció 41 492 45 406 49 931 51 820 58 194 59 719
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 18 199 19 122 24 603 24 087 26 628 25 766
L Ingatlanügyletek 32 780 34 380 35 854 35 869 40 628 42 080
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 129 572 138 647 150 303 153 990 169 314 175 598
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 40 971 45 216 52 036 54 537 61 763 64 040
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 31 077 33 107 37 496 37 876 40 622 42 288
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 33 627 35 498 38 188 39 358 41 777 42 849
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 21 550 23 615 26 626 27 024 30 369 32 204
S Egyéb szolgáltatás 45 851 50 464 58 775 63 372 71 567 74 543
A–S Nemzetgazdaság összesen 738 557 785 384 859 160 886 274 1 021 565 1 050 252
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 4 808 3 589 5 491 3 642 39 963 6 578
B Bányászat, kőfejtés 23 22 24 21 32 15
C Feldolgozóipar 3 935 4 484 5 252 4 554 5 799 4 179
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 444 412 482 460 1 236 432
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 456 506 547 565 477 422
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 425 483 533 447 502 487
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 56 40 42 60 42 36
CF Gyógyszergyártás 5 6 5 4 7 8
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 197 247 250 220 255 197
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 677 901 1 104 864 1 027 811
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 73 83 85 49 77 67
CJ Villamos berendezés gyártása 41 45 57 34 62 46
CK Gép, gépi berendezés gyártása 97 100 96 83 86 65
CL Járműgyártás 39 47 36 37 49 31
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1 425 1 613 2 014 1 731 1 979 1 577
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 148 229 237 140 173 117
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 4 106 4 735 5 513 4 715 6 004 4 311
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 113 109 160 103 168 116
B+C+D+E Ipar 4 219 4 844 5 673 4 818 6 172 4 427
F Építőipar 9 868 12 593 16 253 13 673 19 316 14 312
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 10 518 10 463 11 480 11 393 12 728 9 011
H Szállítás, raktározás 2 972 3 135 4 585 5 764 8 840 6 646
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 076 3 113 3 498 3 024 3 775 2 739
J Információ, kommunikáció 5 564 6 143 7 518 5 867 6 888 5 439
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 7 265 4 235 7 147 3 586 3 804 2 674
L Ingatlanügyletek 4 388 4 318 4 784 3 753 6 818 4 660
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14 504 15 044 18 422 13 834 16 677 14 592
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 979 7 620 10 081 7 883 8 830 7 822
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 3 899 4 346 5 977 3 788 4 120 4 279
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 698 2 887 3 728 3 067 3 304 3 166
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 3 375 3 666 4 452 3 062 3 770 3 723
S Egyéb szolgáltatás 7 227 7 965 10 484 9 030 9 295 6 943
A–S Nemzetgazdaság összesen 90 360 93 961 119 573 96 184 154 300 97 011
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 008 1 653 1 903 1 878 5 599 ..
B Bányászat, kőfejtés 28 21 22 15 26 ..
C Feldolgozóipar 3 180 3 026 3 411 2 481 3 697 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 480 397 392 295 470 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 378 344 380 296 430 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 444 419 457 296 411 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 44 38 33 27 39 ..
CF Gyógyszergyártás 8 5 8 1 2 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 211 177 200 147 208 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 513 495 572 465 634 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 53 89 84 55 79 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 51 43 50 27 41 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 121 102 142 68 103 ..
CL Járműgyártás 36 43 30 21 56 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 841 873 1 063 783 1 224 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 82 51 77 76 63 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 290 3 098 3 510 2 572 3 786 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 116 109 106 87 131 ..
B+C+D+E Ipar 3 406 3 207 3 616 2 659 3 917 ..
F Építőipar 4 574 4 375 5 499 4 425 7 564 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 10 163 9 157 9 389 6 926 9 944 ..
H Szállítás, raktározás 2 000 1 621 2 260 2 125 4 086 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2 732 2 448 2 522 2 012 2 779 ..
J Információ, kommunikáció 2 916 3 342 3 559 2 459 4 478 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 925 2 559 3 624 2 216 3 277 ..
L Ingatlanügyletek 2 499 1 930 2 005 1 603 2 568 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8 356 8 464 9 703 6 683 11 118 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 4 176 4 053 4 846 3 952 6 595 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ..
P Oktatás 2 326 2 353 3 198 2 374 3 148 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 354 1 413 1 722 1 912 2 640 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 584 1 542 1 990 1 459 2 246 ..
S Egyéb szolgáltatás 3 482 3 177 3 934 3 132 4 759 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 54 501 51 294 59 770 45 815 74 718 ..

Lábjegyzet

aA 2021. tárgyévtől az adatforrások köre a NAV járulékbevallási adatállományával bővült, lásd módszertan.
.