Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2021. III. negyedév

A koronavírus-járvánnyal összefüggő 2020. évi visszaesés után 17%-kal bővült a lakáspiaci forgalom 2021 I –III. negyedévében, és ezzel visszaállt a 2019. évi szintre. A lakásárak emelkedése ismét felgyorsult: 2021 I. negyedévében 9,4%-kal nőtt a használt és 7,8%-kal az új lakások ára, ennek hatására a III. negyedévben a használt lakások ára már 15, az újaké 13%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki szintet. A legerőteljesebb növekedés a budapesti agglomerációban és a Balaton környékén volt, ugyanakkor a főváros központi területein lassult az árak emelkedése.

A lakáspiaci forgalom visszaállt a járvány előtti szintre

2021 I–III. negyedévében a lakáspiaci forgalom – az azonos feldolgozottságú adatok alapján – ismét elérte a járvány előtti szintet, 2020-hoz viszonyítva pedig 17%-kal bővült.

A használt és az új lakások piaca egyaránt visszatért a korábbi szintre. 2021 I–III. negyedévében használt lakásból 17, új építésűből 26%-kal többet adtak el, mint 2020 azonos időszakában.

2020-ban a szerződések 6,7%-a vonatkozott új építésű lakásra, 2021 I–III. negyedévében az eddig beérkezett adatok szerint ez az arány 4,6%-ra mérséklődött.  

1. tábla

Az eladott és az értékesítésre épített lakások száma

(ezer darab)
Év, negyedév Összes eladott lakás Ebből: Értékesítési céllal épült új lakás
használt lakás új lakás
2007 191,2 .. .. 17,9
2008  154,1 140,0 14,1 17,4
2009 91,1 82,9 8,3 16,9
2010 90,3 85,5 4,8 10,7
2011 87,7 83,9 3,9 4,8
2012 86,0 83,3 2,6 3,5
2013 88,7 86,4 2,3 3,2
2014 113,8 110,5 3,3 3,4
2015 134,1 130,7 3,4 3,1
2016 146,3 141,4 4,9 5,2
2017 153,8 147,7 6,1 7,3
2018 163,7 154,6 9,1 9,5
2019 157,0 145,8 11,2 12,1
2020 134,0 125,0 9,0 15,0
2021. I–III. negyedév 93,0 88,8 4,3 8,5

Az I. negyedév kiugró drágulása után lassult a lakásárak emelkedése

A járvány idején megfigyelt, 2020. évi lakáspiaci visszaesés az áralakulás szempontjából is átmenetinek bizonyult. 2021 I. negyedévében – az új otthonteremtési támogatások hatására – gyors ütemben emelkedtek az árak: 9,4%-kal drágultak a használt és 7,8%-kal az új lakások a megelőző negyedévhez képest. A II. negyedévben további, 3,5%-os emelkedés történt a használt és 2,7%-os az új lakások körében. A III. negyedév hasonlóan alakult a használtlakás-piacon (3,2%), míg az új lakásoknál az eddig ismert adatok egyelőre csak kisebb elmozdulást mutattak (0,6%).

A 2021. évi gyors áremelkedés hatására a III. negyedévben a használt lakások ára 15, az újaké 13%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki szintet. A 2015. évi bázishoz képest pedig már több mint kétszer annyiba kerülnek a lakások: a használt lakások bázisindexe 207, az újaké 211% volt 2021 III. negyedévében.

1. ábra
A lakáspiaci árak negyedévenkénti alakulása (tiszta árváltozás)

2021 I–III. negyedévében az új lakások piacán

 • az eddig ismertté vált tranzakciók száma meghaladja a 4 ezret.
 • 40,6 millió forint volt egy új lakás átlagos ára, 4 millióval több, mint az előző év átlagában.
 • Budapesten egy új lakás átlagosan 49,8 millió forintba került, ez 6,3 millió forinttal több, mint 2020-ban. Ugyanekkor a négyzetméterárak 10%-kal, 875 ezer forintra emelkedtek. Meghatározó a XIII. kerület súlya, ahol ebben az időszakban több eladásra szánt lakás épült, mint a főváros többi kerületében együttvéve. Ebben a kerületben 868 ezer forint volt az új lakások négyzetméterára. Ugyancsak sok új lakást adtak el a VIII. és a IX. kerületben, ahol az árak 900 ezer forint körül alakultak, míg a XI. kerületben ezt meghaladó, 980 ezer forintos négyzetméteráron értékesítették az új lakásokat. A budai hegyvidéki kerületekben eddig regisztrált kisszámú új lakás jellemzően 1,2 millió forint fölötti négyzetméteráron kelt el.
 • A megyeszékhelyeken adták el az új lakások több mint egynegyedét, átlagosan 530 ezer forintos négyzetméterenkénti áron, 16%-kal drágábban, mint 2020-ban. A legnagyobb újlakás-piaccal rendelkező Győrben és Debrecenben megközelítette, illetve el is érte a 600 ezer forintot a fajlagos ár, ugyanakkor Nyíregyházán ennél jóval kevesebbe, átlagosan 417 ezer forintba került a lakások négyzetmétere. A 2020. évi szinthez képest Zalaegerszeg kivételével mindenütt drágultak a lakások, ám több olyan megyeszékhely is van, ahol eddig elenyésző számú újlakás-eladást regisztráltunk.
 • A Balaton környéki települések árszintje elérte a négyzetméterenkénti 771 ezer forintot, ami 7,7%-kal magasabb a 2020 évinél. Siófokon az új építésű lakások négyzetmétere átlagosan 795 ezer forintba került, 7%-kal többe, mint 2020-ban.
2. tábla

A települések és a budapesti kerületek rangsora az új lakások ára szerint

Település, kerület Eladott lakás,
darab
Ár, ezer forint/m2 Árváltozás (2020=100%)
2021. I–III. negyedév
Budapest 11. ker. 164 977 116,8
Budapest 08. ker. 164 925 111,5
Budapest 07. ker. 59 901 104,0
Budapest 09. ker. 154 892 109,9
Budapest 13. ker. 709 868 114,6
Budapest 14. ker. 89 833 110,0
Siófok 154 795 107,1
Budapest 04. ker. 132 767 106,3
Debrecen 170 601 115,5
Székesfehérvár 84 592 108,3
Győr 247 574 116,1
Kecskemét 132 558 113,6
Szeged 84 548 112,8
Szombathely 88 527 119,5
Sopron 71 459 97,3
Szolnok 56 458 119,2
Nyíregyháza 119 417 105,4

A 2020-ban átadott új lakások árát általában több hónappal, esetleg évvel korábban létrejött szerződésekben szabják meg, emiatt az itt bemutatott újlakás-piaci árszínvonal elmarad az adott időszakra jellemző kínálati árakétól, és csak a ténylegesen átadott lakások áralakulásáról ad tájékoztatást.

A használtlakás-piac területi és árarányai átalakultak

2021 I–III. negyedévében az azonos feldolgozottság mellett megfigyelt tranzakciószám Budapesten közel egyharmadával meghaladta a 2020. évi alacsony bázist, azonban még mindig jelentősen elmaradt a 2015–2018 között jellemző szinttől. A megyeszékhelyeken több használt lakást adtak el, mint 2015-ben, és a 2020-hoz viszonyított emelkedés is számottevő volt (23%).

A községekben ugyanakkor több lakást adtak el, mint 2015 óta bármikor. A kisebb települések lakáspiacát kevésbé érintette a Covid19-járvány: a községi lakáspiac szenvedte el a legkisebb visszaesést 2020-ban, de az ezt követő növekedés így is számottevő volt (9,1%).

2. ábra
Az I–III. negyedévi használtlakás-eladások azonos feldolgozottság mellett megfigyelt alakulása településtípus szerint

2021 I–III. negyedévében

 • egy használt lakás átlagos ára 21,1 millió forint volt, 10%-kal több, mint 2020-ban.
 • Az átlagos négyzetméterár 315 ezer forint volt, ami 12%-kal meghaladta az előző év átlagát.
 • Budapesten egy lakás átlagos ára 37,6 millió forint volt, 3,8%-kal több, mint 2020-ban. A fajlagos ár ugyanakkor 5,4%-kal, 674 ezer forintra emelkedett, ami jelzi, hogy a fővárosban a korábbinál több kisebb méretű lakás cserélt gazdát. A főváros egészét tekintve az árak emelkedése elmaradt az átlagostól, de e tekintetben jelentős különbségek alakultak ki. A pesti belső kerületekben az átlagár stagnált, és a budai kerületekben is mérsékelt ütemben drágultak tovább a lakások. A fővároson belül csak a pesti oldal külső kerületeiben nőttek az országos átlagot meghaladó mértékben az árak.  
3. tábla

Használtlakás-árak alakulása Budapesten és az agglomerációjában

Megnevezés Átlagár, millió forint Átlagos négyzetméterár, ezer forint A 2021. I–III. negyedévi
átlagár négyzet-méterár
2020 2021.
I–III. negyedév
2020 2021.
I–III. negyedév
a 2020. évi %-ában
Budapest
budai hegyvidéki kerület 57,9 59,5 865 897 102,8 103,8
budai egyéb kerület 40,2 42,2 687 746 105,0 108,6
pesti belső kerület 36,4 36,5 707 718 100,3 101,5
pesti átmeneti kerület 30,7 33,5 598 649 109,0 108,6
pesti külső kerület 30,6 34,3 504 554 112,2 109,8
Budapesti agglomeráció
északi szektor 37,0 47,5 461 519 128,1 112,7
keleti szektor 36,2 50,2 395 476 138,7 120,6
délkeleti szektor 31,2 41,3 344 446 132,3 129,6
déli szektor 33,1 42,0 381 444 126,8 116,8
nyugati szektor 50,1 65,0 528 623 129,8 118,1
északnyugati szektor 46,6 62,5 445 542 134,2 121,9


 • A budapesti agglomerációban 49,5 millió forintra nőtt az átlagos lakásár, ami 32%-kal meghaladta a 2020. évit. A jelentős áremelkedés a fővárosi agglomeráció valamennyi szektorára jellemző volt.
 • A megyeszékhelyeken egy használt lakás átlagos ára 22,8 millió, az 1 négyzetméterre jutó ár 362 ezer forint volt, mindkét érték átlag fölötti ütemben emelkedett az előző évhez viszonyítva. A legdrágább megyeszékhely Székesfehérvár, ezt Debrecen és Győr követte. Salgótarján továbbra is a legolcsóbb megyeszékhely, és ezen az elmúlt időszak gyors emelkedése sem változtatott érdemben.
4. tábla

A használtlakás-árak alakulása a megyeszékhelyeken

Megyeszékhely Átlagár, millió forint Átlagos négyzetméterár, ezer forint A 2021. I–III. negyedévi
átlagár négyzet-méterár
2020 2021.
I–III. negyedév
2020 2021.
I–III. negyedév
a 2020. évi %-ában
Békéscsaba 14,8 16,1 215,9 238,6 109,1 110,5
Debrecen 24,8 28,5 399,2 457,8 114,8 114,7
Eger 20,4 24,0 314,8 367,2 117,5 116,6
Győr 25,9 27,9 404,2 440,9 107,6 109,1
Kaposvár 15,3 17,6 240,3 270,1 115,2 112,4
Kecskemét 23,5 24,8 336,6 369,9 105,9 109,9
Miskolc 14,0 16,0 232,1 268,7 114,5 115,8
Nyíregyháza 19,3 21,8 290,9 330,4 113,2 113,6
Pécs 18,5 19,3 298,9 328,7 104,3 110,0
Salgótarján 8,5 10,2 138,2 163,1 119,9 118,0
Szeged 21,7 25,6 345,9 399,7 117,9 115,6
Székesfehérvár 26,3 29,8 405,7 462,7 113,5 114,0
Szekszárd 18,7 19,7 284,8 313,6 105,5 110,1
Szolnok 15,3 17,5 251,8 285,7 114,3 113,4
Szombathely 21,8 23,8 324,3 356,0 109,3 109,8
Tatabánya 17,2 19,6 301,1 347,6 114,0 115,4
Veszprém 25,9 27,4 417,5 460,7 106,1 110,3
Zalaegerszeg 17,6 18,9 278,8 308,5 107,4 110,6


 • A balatoni agglomerációban a 2020. évi 34,2-ről 39,4 millió forintra emelkedett a használt lakások átlagos ára, ami a vidéki agglomerációk között a legnagyobb (15%-os) növekedést jelentette. A többi vidéki agglomerációban általában átlagos vagy azt kissé meghaladó áremelkedés zajlott, kivételt csak a pécsi agglomeráció jelent, ahol az átlagostól elmaradó, 6,3%-os változás következett be.
 • A kisebb városok 18,1 millió forintos átlagos használtlakás-ára 6,0%-kal haladta meg a 2020. évi szintet.
 • Az agglomerációkon kívül eső községek átlagos ára 8 millió forint volt, 14%-kal több, mint 2020-ban.
 • A falusi CSOK kedvezményezett településein az átlagos lakásár (8,5 millió forint) nem változott.
 • A 2020. évi lassulás után valamennyi lakástípus ára emelkedett, ám a családi házak drágulása megelőzte a többlakásos épületekét. A folyamat főként a központi nagyrégióban érhető tetten, ahol a családi házak korábban nem tapasztalt ütemben drágultak 2021 I–III. negyedévében.
3. ábra
A használt lakások áralakulása típus és nagyrégió szerint

Az EU-tagállamokban mindenütt emelkednek a lakásárak

Az Eurostat lakáspiaci árindexe összevontan mutatja be a használt és az új lakások árának alakulását. 2021 III. negyedévében az EU 27 tagállamának összesített lakáspiaci árindexe a 2015. évi átlag 138,8%-át tette ki, az eurózónán belüli lakásárindex 136,8% volt, mindkét index emelkedett (3,1, illetve 3,3%-kal) a megelőző év azonos időszakához képest.

4. ábra
Összevont lakáspiaci árindex az Európai Unióban és Magyarországon

2021 III. negyedévében

 • a 2015. évi bázison az Eurostat módszertana szerint számított összevont lakásárindex magyarországi értéke 208,0%-ot ért el, ez továbbra is a legmagasabb az adatot közlő országok közül. A bázisidőszaki érték kétszereséhez közelít az index Csehországban (189,6%), emellett Izlandon, Luxemburgban és Portugáliában is kiemelkedő ütemben nőttek az árak. A volt szocialista országokban – Románia kivételével – mindenütt átlag feletti volt a lakások drágulása. Ugyanakkor Olaszország indexe ezekben az években alig mozdult el a bázisidőszaki szintről, és 2021 III. negyedévében is mindössze 104%-ot tett ki.
 • A megelőző negyedévhez viszonyítva az EU27 átlagában 3,1%-kal nőttek a lakásárak. Hasonló mértékben nőttek az árak hazánkban is (2,8%), aminél jelentősen nagyobb volt a Csehországban (7,3%), Hollandiában (5,9%) és Litvániában (5,4%) mért áremelkedés.
 • A környező országok közül Szlovákiában és Ausztriában volt nagyobb arányú negyedéves áremelkedés (4,7, illetve 3,8%). Szlovéniában és Horvátországban mérsékeltebben növekedtek (2,8 és 1,7%), míg Romániában az előző negyedév óta változatlanok maradtak a lakásárak.  
5. tábla

Negyedéves nominális lakáspiaci árindex Európa egyes országaiban

(%)
Megnevezés 2019. 2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III.
negyedév
Ausztria 122,4 126,4 127,8 129,8 131,9 135,0 138,7 139,7 144,7 151,0 156,7
Belgium 111,5 112,0 116,0 115,6 115,5 117,0 119,6 122,2 123,5 125,7 129,5
Bulgária 129,5 130,3 132,0 134,0 135,5 134,1 138,8 141,2 145,7 146,2 150,9
Ciprus 107,9 112,7 105,6 106,5 109,1 109,5 104,2 109,1 102,8 104,1 106,6
Csehország 137,2 140,6 143,4 146,4 149,0 151,5 155,4 159,5 168,9 176,7 189,6
Dánia 116,0 118,7 118,9 116,4 118,4 120,4 126,2 129,0 135,0 138,9 139,2
Észtország 122,0 123,1 126,2 129,8 136,0 128,1 131,1 136,0 144,9 148,7 153,7
Finnország 103,7 105,3 104,9 104,2 105,1 106,1 106,6 107,7 109,0 111,7 111,9
Franciaország 108,6 109,9 112,3 112,7 113,9 115,5 117,8 119,3 120,2 122,1 126,1
Hollandia 129,7 131,8 133,4 135,6 137,8 141,1 144,6 147,4 153,3 159,5 168,8
Horvátország 117,6 120,6 121,4 124,9 128,3 130,6 129,8 133,0 134,2 139,0 141,4
Írország 133,0 133,7 135,6 135,3 134,3 134,2 134,6 136,3 138,3 141,7 148,8
Izland 146,2 147,2 148,2 151,7 153,1 156,3 159,2 162,6 166,3 175,0 180,9
Lengyelország 118,3 121,1 123,6 127,1 131,7 134,3 137,1 138,4 141,2 145,5 149,3
Lettország 134,0 140,2 144,6 144,7 145,8 142,3 147,1 147,9 150,0 159,5 165,8
Litvánia 129,2 131,1 132,4 133,8 137,3 140,3 140,9 146,4 153,7 158,9 167,4
Luxemburg 125,0 131,4 134,4 137,2 142,7 148,7 153,0 160,1 167,2 168,7 173,5
Magyarország 165,0 170,5 173,2 171,9 178,7 174,9 181,6 179,1 195,6 202,3 208,0
Málta 118,5 122,8 126,4 130,9 125,1 127,6 129,8 133,0 130,8 134,4 137,5
Németország 124,6 127,8 129,6 132,7 133,8 136,2 140,3 144,3 145,7 150,9 157,2
Norvégia 118,5 121,7 120,5 120,0 122,2 125,3 127,9 128,2 134,0 138,2 139,2
Olaszország 97,7 99,1 98,8 98,5 99,4 102,5 99,8 100,0 101,1 102,8 104,0
Portugália 137,1 141,5 143,1 144,1 151,2 152,5 153,3 156,5 159,1 162,5 168,4
Románia 119,9 121,8 123,6 125,5 129,6 129,8 126,4 128,0 131,5 133,6 133,8
Spanyolország 122,9 124,3 126,3 125,4 126,9 127,0 128,6 127,6 128,1 131,2 133,9
Svédország 115,0 116,5 118,5 118,7 120,2 120,3 123,0 125,0 128,9 133,4 136,9
Szlovákia 126,4 131,1 134,5 137,6 143,0 143,8 145,9 147,5 145,8 150,6 157,7
Szlovénia 127,0 128,8 131,3 131,6 133,0 135,6 135,7 138,4 142,7 149,0 153,1
EU-átlag 117,2 119,2 120,9 121,8 123,5 125,3 127,1 128,9 131,1 134,6 138,8
Eurózóna 116,0 118,1 119,7 120,7 122,0 124,0 125,7 127,4 129,0 132,4 136,8

További adatok, információk

Módszertan

Éves országos adatok:
18.1.1.1. A lakások összefoglaló adatai
18.1.1.13. Lakáspiaci árindex
18.1.1.14. Egy lakás ára és átlagos négyzetméterára épülettípus szerint
18.1.1.15. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók száma
Éves területi adatok:
18.1.2.8. Egy lakás átlagos ára régió és településtípus szerint
18.1.2.9. Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és településtípus szerint
18.1.2.10. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók száma régió és településtípus szerint
18.1.2.11. Egy lakás átlagos ára régió és épülettípus szerint
18.1.2.12. Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és épülettípus szerint

Évközi országos adatok:
18.2.1.1. A lakások összefoglaló adatai negyedévenként
18.2.1.8. Lakáspiaci árindex negyedévenként
18.2.1.9. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók negyedévenként

Évközi területi adatok:
18.2.2.13. Egy lakás átlagos ára negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.14. Egy lakás átlagos négyzetméterára negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.15. Magánszemélyek között létrejött lakástranzakciók negyedévenként régió és településtípus szerint
18.2.2.16. Egy lakás átlagos ára negyedévenként régió és épülettípus szerint
18.2.2.17. Egy lakás átlagos négyzetméterára negyedévenként régió és épülettípus szerint

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu