Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 Gazdasági társaság 574 194 548 355 527 791 516 989 508 609 503 544 503 066 516 149
113 Korlátolt felelősségű társaság 412 636 398 161 385 938 380 082 376 304 375 884 380 870 398 016
114 Részvénytársaság 6 105 6 305 6 518 6 783 7 083 7 351 7 700 8 150
116 Közkereseti társaság 4 314 3 884 3 540 3 299 3 096 2 850 2 603 2 403
117 Betéti társaság 151 139 140 005 131 795 126 825 122 126 117 459 111 893 107 580
12, 15 Szövetkezet 4 249 4 577 4 817 4 865 4 539 3 845 3 436 3 173
124 Agrárgazdasági szövetkezet 763 686 632 574 532 510 481 462
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 044 6 089 6 172 5 991 6 074 6 168 6 281 6 415
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 30 32 33 36 35 34 32 33
1 Jogi személyiségű vállalkozás 584 517 559 053 538 813 527 881 519 257 513 591 512 815 525 770
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 578 526 466 389 333 268 210 179
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 1 247 1 274 1 306 1 338 1 413 1 415 1 456 1 502
228 Egyéni cég 548 532 522 544 564 545 540 538
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 1 825 1 800 1 772 1 727 1 746 1 683 1 666 1 681
1, 21, 22 Társas vállalkozás 586 342 560 853 540 585 529 608 521 003 515 274 514 481 527 451
23 Önálló vállalkozó 1 115 463 1 130 025 1 156 651 1 189 993 1 236 486 1 279 135 1 295 875 1 329 408
231 Egyéni vállalkozó 393 525 400 493 420 671 450 901 493 958 531 617 556 191 586 368
1, 2 Vállalkozás összesen 1 701 805 1 690 878 1 697 236 1 719 601 1 757 489 1 794 409 1 810 356 1 856 859
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 12 866 12 757 12 636 12 704 12 683 12 825 12 683 12 575
5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 127 254 128 271 129 609 130 305 130 361 129 767 130 350 131 217
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 86 212 85 626 85 820 85 167 83 830 82 803 82 045 82 132
57 Nonprofit gazdasági társaság 3 758 3 888 3 988 4 045 4 157 4 204 4 202 4 280
6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 41 042 42 645 43 789 45 138 46 531 46 964 48 305 49 085
7, 921, 931, 932, 961 Egyéb gazdasági szervezet 5 597 5 798 6 620 7 805 8 275 8 750 9 104 8 931
Összesen 1 847 522 1 837 704 1 846 101 1 870 415 1 908 808 1 945 751 1 962 493 2 009 582
.