Kód Gazdálkodási forma 2017 2018 2019 2020 2021a 2022
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 362 258 368 488 367 592 364 936 384 302 386 577
113 Korlátolt felelősségű társaság 261 796 268 500 269 800 271 036 291 678 297 527
114 Részvénytársaság 4 188 4 420 4 498 4 698 5 059 5 245
116 Közkereseti társaság 2 493 2 396 2 238 2 064 1 938 1 806
117 Betéti társaság 93 781 93 172 91 056 87 138 85 627 81 999
12,15 Szövetkezet 2 486 2 460 2 212 2 015 1 961 1 850
13,14,21,22 Egyéb társas vállalkozás 5 864 6 092 6 086 6 142 6 535 6 859
1,21,22 Társas vállalkozás 370 608 377 040 375 890 373 093 392 798 395 286
23 Önálló vállalkozó 367 063 407 371 481 471 511 116 624 159 650 786
1,2 Vállalkozás összesen 737 671 784 411 857 361 884 209 1 016 957 1 046 072
5,7,9 Egyéb szervezetek 886 973 1 799 2 065 4 608 4 180
1,2,5,7,9 Vállalkozás és egyéb szervezetek összesen 738 557 785 384 859 160 886 274 1 021 565 1 050 252
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 20 639 20 989 21 387 19 316 26 246 19 514
113 Korlátolt felelősségű társaság 16 984 17 521 16 523 16 349 23 141 17 635
114 Részvénytársaság 356 297 272 326 428 323
116 Közkereseti társaság 40 45 58 27 21 16
117 Betéti társaság 3 259 3 126 4 534 2 614 2 656 1 540
12,15 Szövetkezet 338 265 91 74 57 50
13,14,21,22 Egyéb társas vállalkozás 244 364 242 267 360 331
1,21,22 Társas vállalkozás 21 221 21 618 21 720 19 657 26 663 19 895
23 Önálló vállalkozó 69 053 72 265 97 093 76 215 124 683 76 950
1,2 Vállalkozás összesen 90 274 93 883 118 813 95 872 151 346 96 845
5,7,9 Egyéb szervezetek 86 78 760 312 2 954 166
1,2,5,7,9 Vállalkozás és egyéb szervezetek összesen 90 360 93 961 119 573 96 184 154 300 97 011
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 22 650 21 745 21 309 15 572 21 187 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 17 678 14 939 14 721 10 522 15 633 ..
114 Részvénytársaság 464 196 213 192 263 ..
116 Közkereseti társaság 123 172 155 139 125 ..
117 Betéti társaság 4 385 6 438 6 220 4 719 5 166 ..
12,15 Szövetkezet 330 267 240 140 161 ..
13,14,21,22 Egyéb társas vállalkozás 286 245 191 132 193 ..
1,21,22 Társas vállalkozás 23 266 22 257 21 740 15 844 21 541 ..
23 Önálló vállalkozó 31 192 28 991 37 946 29 468 52 603 ..
1,2 Vállalkozás összesen 54 458 51 248 59 686 45 312 74 144 ..
5,7,9 Egyéb szervezetek 43 46 84 503 574 ..
1,2,5,7,9 Vállalkozás és egyéb szervezetek összesen 54 501 51 294 59 770 45 815 74 718 ..

Lábjegyzet

aA 2021. tárgyévtől az adatforrások köre a NAV járulékbevallási adatállományával bővült, lásd módszertan.
.