Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 387 649 378 207 374 793 368 208 374 226 372 731 370 920
113 Korlátolt felelősségű társaság 275 255 271 196 270 931 267 017 273 446 274 220 276 176
114 Részvénytársaság 4 400 4 524 4 718 4 871 5 128 5 140 5 456
116 Közkereseti társaság 3 058 2 785 2 637 2 495 2 400 2 240 2 068
117 Betéti társaság 104 936 99 702 96 507 93 825 93 252 91 131 87 220
12, 15 Szövetkezet 2 312 2 461 2 469 2 438 2 347 2 224 2 029
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 5 177 5 069 5 121 4 936 5 068 5 065 5 100
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 7 6 6 7 13 14 13
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 6 5 3 2 4 2 2
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 856 873 905 922 1 016 1 011 1 034
1, 21, 22 Társas vállalkozás 396 007 386 621 383 297 376 562 382 801 381 047 379 098
23 Önálló vállalkozó 256 936 301 024 325 400 367 064 407 372 481 472 511 117
231 Egyéni vállalkozó 254 517 296 769 320 690 361 339 401 105 474 634 504 226
1, 2 Vállalkozás összesen 652 943 687 645 708 697 743 626 790 173 862 519 890 215
57 Nonprofit gazdasági társaság 40 856 902 921 1 000 1 819 2 080
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 15 13 11 9 9 5 6
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 864 343 892 301
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 628 21 333 21 285 19 773 26 397 27 529 22 444
113 Korlátolt felelősségű társaság 23 736 17 914 18 143 16 347 22 272 21 714 19 186
114 Részvénytársaság 276 271 296 305 405 430 390
116 Közkereseti társaság 110 38 53 34 45 65 32
117 Betéti társaság 6 506 3 110 2 793 3 087 3 675 5 320 2 836
12, 15 Szövetkezet 599 423 331 299 203 97 76
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 215 152 227 120 312 258 226
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 7 2 1
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1 0
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 122 106 119 103 153 89 91
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 565 22 014 21 962 20 336 27 151 27 975 22 838
23 Önálló vállalkozó 49 571 60 659 53 747 71 602 76 787 102 958 77 809
231 Egyéni vállalkozó 47 722 58 296 53 264 70 402 76 082 102 170 77 296
1, 2 Vállalkozás összesen 81 136 82 673 75 709 91 938 103 938 130 933 100 647
57 Nonprofit gazdasági társaság 612 141 79 82 819 315
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 1
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 131 752 100 962
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 680 26 040 24 926 21 908 27 278 26 065 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 22 298 19 673 19 118 17 081 19 442 18 836 ..
114 Részvénytársaság 193 188 226 241 332 217 ..
116 Közkereseti társaság 247 162 155 125 208 177 ..
117 Betéti társaság 7 942 6 017 5 427 4 461 7 296 6 835 ..
12, 15 Szövetkezet 213 264 255 321 311 257 ..
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 263 208 253 208 262 186 ..
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 1 1 ..
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1 2 2 ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 79 70 69 55 86 55 ..
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 237 26 584 25 503 22 493 27 940 26 564 ..
23 Önálló vállalkozó 31 459 29 407 31 691 32 747 29 900 47 440 ..
231 Egyéni vállalkozó 29 728 29 051 31 210 32 149 29 171 46 454 ..
1, 2 Vállalkozás összesen 62 696 55 991 57 194 55 240 57 840 74 004 ..
57 Nonprofit gazdasági társaság 85 79 34 52 103 ..
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 2 1 2 4 ..
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 62 698 56 077 57 275 55 274 57 896 74 107 ..
.