Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 387 649 378 207 374 793 368 208 374 226 372 731 360 127
113 Korlátolt felelősségű társaság 275 255 271 196 270 931 267 017 273 446 274 220 266 614
114 Részvénytársaság 4 400 4 524 4 718 4 871 5 128 5 140 5 282
116 Közkereseti társaság 3 058 2 785 2 637 2 495 2 400 2 240 2 054
117 Betéti társaság 104 936 99 702 96 507 93 825 93 252 91 131 86 177
12, 15 Szövetkezet 2 312 2 461 2 469 2 438 2 347 2 224 1 955
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 5 177 5 069 5 121 4 936 5 068 5 065 5 034
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 7 6 6 7 13 14 12
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 6 5 3 2 4 2 2
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 856 873 905 922 1 016 1 011 995
1, 21, 22 Társas vállalkozás 396 007 386 621 383 297 376 562 382 801 381 047 368 125
23 Önálló vállalkozó 256 936 301 024 325 400 367 064 407 372 481 472 504 053
231 Egyéni vállalkozó 254 517 296 769 320 690 361 339 401 105 474 634 497 310
1, 2 Vállalkozás összesen 652 943 687 645 708 697 743 626 790 173 862 519 872 178
57 Nonprofit gazdasági társaság 40 856 902 921 1 000 1 819 1 784
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 15 13 11 9 9 5 6
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 864 343 873 968
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 628 21 333 21 285 19 773 26 397 27 529 21 560
113 Korlátolt felelősségű társaság 23 736 17 914 18 143 16 347 22 272 21 714 18 181
114 Részvénytársaság 276 271 296 305 405 430 355
116 Közkereseti társaság 110 38 53 34 45 65 29
117 Betéti társaság 6 506 3 110 2 793 3 087 3 675 5 320 2 995
12, 15 Szövetkezet 599 423 331 299 203 97 64
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 215 152 227 120 312 258 249
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 7 2
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 122 106 119 103 153 89 90
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 565 22 014 21 962 20 336 27 151 27 975 21 963
23 Önálló vállalkozó 49 571 60 659 53 747 71 602 76 787 102 958 79 818
231 Egyéni vállalkozó 47 722 58 296 53 264 70 402 76 082 102 170 79 317
1, 2 Vállalkozás összesen 81 136 82 673 75 709 91 938 103 938 130 933 101 781
57 Nonprofit gazdasági társaság 612 141 79 82 819 95
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 1
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 131 752 101 876
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 680 26 040 24 926 21 908 28 575 37 752 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 22 298 19 673 19 118 17 081 20 527 28 579 ..
114 Részvénytársaság 193 188 226 241 364 359 ..
116 Közkereseti társaság 247 162 155 125 210 213 ..
117 Betéti társaság 7 942 6 017 5 427 4 461 7 474 8 601 ..
12, 15 Szövetkezet 213 264 255 321 323 342 ..
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 263 208 253 208 273 302 ..
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 1 2 ..
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1 2 2 ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 79 70 69 55 87 94 ..
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 237 26 584 25 503 22 493 29 261 38 492 ..
23 Önálló vállalkozó 31 459 29 407 31 691 32 747 30 373 61 359 ..
231 Egyéni vállalkozó 29 728 29 051 31 210 32 149 29 642 60 195 ..
1, 2 Vállalkozás összesen 62 696 55 991 57 194 55 240 59 634 99 851 ..
57 Nonprofit gazdasági társaság 85 79 34 64 143 ..
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 2 1 2 4 ..
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 62 698 56 077 57 275 55 274 59 702 99 994 ..
.