Barangolás a nagyvilágban

Oroszország

Oroszország zászlója

Oroszország a 15 szövetséges köztársaságból álló Szovjetunió vezető hatalma volt, népessége az összlakosság több mint felét (51%-át) tette ki. Az unió felbomlása, az átalakulással járó gazdasági visszaesés, a népesedési-szociális problémák kiéleződése és sok egyéb tényező csökkentette ugyan az ország presztízsét, de az továbbra is jelentős, többek között geopolitikai helyzetének, nemzetközi politikai befolyásának, katonai-nukleáris potenciáljának, az űrkutatásban játszott szerepének, gazdag természeti kincseinek, közöttük energiaforrásainak köszönhetően.

Általános mutatók, 2005
Mutatók 2005
a) 2005. január 1. – b) 2004.
Terület, millió km² 17,1
Népesség, millió főa) 142,8
Városi népesség aránya, % 73,0
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, USDb) 9 809
GDP növekedése, % 6,4
Fogyasztóiár-emelkedés, % 10,9
Munkanélküliségi ráta, % 7,1
Árfolyam, rubel/USD 28,78

Földünk legnagyobb területű országa, 17 millió 98 ezer km²-rel, amelynek nagyobb része (közel háromnegyede) Ázsiában van. Az Európára jutó kisebb hányad kontinensünk kb. 40%-át foglalja el. (A terület nagyságában utána következő Kanada kereken 10 millió km² –en terül el.)

A népesség száma 2006 elején 143 millió volt, 5,8 millióval kevesebb, mint a csúcsévnek számító 1993-ban. A csökkenést a magas halandóságból adódó nagyarányú természetes fogyás okozta. Ennek mértéke 1999–2002 között volt a legnagyobb, évenként 930–960 ezer fő. A természetes fogyást némileg ellensúlyozta az évi 100–150 ezer fős vándorlási nyereség. A népesség túlnyomó része Európában él, a nagyon gyéren lakott ázsiai részen a lakosok kb. ötöde található.

A születéskor várható élettartam 1990 és 2004 között a férfiak esetében 4,8 évvel 58,9 évre csökkent, ami gyakorlatilag 10 évvel kevesebb, mint az Európában alacsonynak számító magyar mutató. Jóval kevésbé, kereken 2 évvel csökkent a nők várható élettartama, amely 2004-ben 72,3 év volt, 4,6 évvel kevesebb, mint a magyar nőké.

Oroszország főbb népesedési mutatói, 1990, 2005
  1990 2005
a) 2004.
Ezer lakosra jutó  
élveszületés 13,4 10,2
halálozás 11,2 16,1
természetes szaporodás (+) / fogyás (–) 2,2 –11,0
Csecsemőhalandóság, ezrelék 17,4 11,0
Születéskor várható élettartam, év  
férfiak 63,7 58,9a)
nők 74,3 72,3a)
Százezer lakosra jutó halálozás főbb halálokok szerint  
keringési rendszer betegségei 668,7 831,6a)
külső (erőszakos) okok 202,7 212,0a)
rosszindulatú daganatok 135,7 186,0a)
A népesség korösszetétele, %  
     –15 éves 23,0 15,3
15–64 éves 67,0 71,3
65 éves és idősebb 10,0 13,4

Oroszország gazdaságában a kilencvenes évek első felében nagyarányú visszaesés történt. 1990-től 1996-ig mind a mezőgazdasági, mind az ipari termelés, s ezek következtében a bruttó hazai termék is évről évre folyamatosan csökkent. Az 1997. évi szerény növekedést a következő évben ismét jelentős csökkenés váltotta fel. A mélypontot jelentő 1998-ban a bruttó hazai termék és a mezőgazdasági termelés egyaránt 44–45%-kal, az ipari termelés 54%-kal volt kevesebb az 1989. évinél. Ettől kezdve minden évben nőtt a gazdaság teljesítménye, 7 év alatt mintegy 57–58%-kal. Ez azt jelenti, hogy a GDP színvonala 2005-ben még 10–12%-kal maradt el az 1989. évitől.

Hasonló hullámvölgy jellemezte a foglalkoztatottságot is. A foglalkoztatottak száma 1992-től 1998-ig 13 millióval csökkent, azóta mintegy 10 millióval, 68 millió fölé emelkedett. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma 1998-ig nőtt, megközelítve a 9 milliót, ami 2005-ig 5,2 millióra mérséklődött.

Külkereskedelmi egyenleg

Külkereskedelmi egyenleg, 1995, 2005

A gazdaság legnagyobb ágazata az ipar, bár aránya a kilencvenes évtizedben jelentősen csökkent. 2005-ben a foglalkoztatottak 23%-a itt dolgozott, s 2001-ben a GDP 29%-át az ipar állította elő. A második helyen, igen erőteljes növekedés után a kereskedelem, vendéglátás áll, a foglalkoztatottak 17 és a GDP 23%-ával. Viszonylag jelentős a mezőgazdaság súlya is, a keresők csaknem 10%-át foglalkoztatja, s a hazai termék 7%-át állítja elő.

A külkereskedelem jelentősége az ország és a gazdaság méretéhez viszonyítva korábban nem volt túlságosan nagy, azonban az energiaárak meredek emelkedése és az ország bőséges energiakészletei jelentősen növelték a külgazdasági kapcsolatok jelentőségét. A világexport 2,5%-át adta 2005-ben, míg egy évvel korábban csak 2%-át. Az exportbevételnek az ezredfordulón mintegy fele, 2005-ben már 65%-a az ásványi nyersanyagok eladásából származott, ami összegszerűen a 2000. évi 55 milliárd dollárral szemben 2004-ben már 105, 2005-ben pedig 156 milliárd dollárt jelentett. A termékcsoport árbevételének 95%-a a kőolaj, a kőolajtermékek és a földgáz eladásából származik.

A kőolaj exportárának változása, 1999–2005
(USD/tonna)
Célország 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FÁK 68 140 125 111 134 107 253
Többi ország 111 180 156 163 182 232 344

A volt szovjet tagköztársaságok önállósulása után, a korábban kialakult gazdasági együttműködés folytatása érdekében 12 ország létrehozta a Független Államok Közösségét, amelyhez a balti államok nem csatlakoztak. Az együttműködés súlyára Oroszország szempontjából az utal, hogy 2004-ben exportjának 16%-át, importjának 23%-át a FÁK-kal bonyolította le.

A kőolaj ára a FÁK piacán alacsonyabb, mint a közösségen kívüli piacokon, de az emelkedő irányzat ott is érvényesül. (Az összes kőolajexportnak az utóbbi években 15–16%-a került a FÁK-ba.)

Források: Oroszország statisztikai évkönyve, 1998, 2005 / Oroszország statisztikai zsebkönyve, 2006

2007. április