Barangolás a nagyvilágban

Dél-Afrika

Dél-afrikai Köztársaság zászlaja

Afekete kontinens legdélibb fekvésű országa, melynek területébe ékelődve egy önálló királyság – Lesotho – is található. Ezen kívül 5 országgal határos, és mintegy 3 ezer kilométernyi partszakasza van nyugaton az Atlanti-óceán, keleten az Indiai-óceán mentén. A domborzat a szárazföld belseje felé meredeken emelkedik, az ország legmagasabb pontja a 3446 méteres Injasuti hegycsúcs. Két nagy folyó, az Orange és a Limpopo szelik át az országot.

Afrika leggazdagabbnak tartott országa hosszú történelmi időkre tekinthet vissza. Legrégebbi őslakosai a busmanok, akiknek még ma is élnek leszármazottaik a Kalahári-medencében.

Két óceán határán

Két óceán határán

A terület első európai felfedezői 1487-ben a portugálok voltak, majd holland telepesek népesítették be a déli partvidéket, és alapították meg 1652-ben az ország első városát, Fokvárost. Leszármazottaik, a búrok és az újonnan érkező britek között hosszas viszály, háborúskodás folyt, mely 1902-ben a britek győzelmével ért véget. Az országot hatalmas ásványkincslelőhelyei tették vonzóvá a mindenkori hódítók számára. Az első gyémánt- és aranybányákat a 18. század végén nyitották meg, és sor került a vasútvonalak kiépítésére is. Fellendült a kereskedelem, Fokváros fontos kikötővé vált. 1910-ben alakult meg a Dél-afrikai Unió, mely 1926-ban a Brit Nemzetközösség tagjává vált. 1961-ben véget ért a brit uralom, a Dél-afrikai Köztársaság kikiáltásával kinyílvánították az ország függetlenségét. A búrok által indított apartheid (a fekete lakosok ellen irányuló faji megkülönböztetés) az élet számos területére begyűrűzött, minden a fehérek kezében összpontosult. Ez a rendszer azonban az 1990-es évek elején összeomlott, és 1994-ben már a fekete lakosság is részt vehetett a választásokon. A több évtizedig tartó megkülönböztető politika ellen többen emelték fel szavukat, közülük a legismertebb Nelson Mandela, aki az 1960-as tüntetésben való részvétele miatt került börtönbe. Hosszan tartó raboskodás után 1990-ben szabadult ki, 1993-ban Nobel-békedíjjal jutalmazták, majd 1994-ben a köztársaság első demokratikusan megválasztott elnöke lett.

Általános mutatók, 2009
Mutató Érték
a) 2008. évi adat
Terület, ezer km² 1 221
Népesség, millió fő 49,32
Népsűrűség, fő/km² 40
Árfolyam, ZAR/USD 8,47
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, USD 10 244
A GDP volumenváltozása az előző évhez képest, % –1,8
éves átlagos növekedési üteme, 2001-2009, % 3,6
Fogyasztóiár-emelkedés az előző évhez képest, % 7,1
éves átlagos növekedési üteme, 2001–2009, % 6,2
Foglalkoztatási ráta, % (15 éves és idősebb korcsoportra)a) 41,1
Munkanélküliségi ráta, % (15–64 éves korcsoportra)a) 22,9

A Magyarországénál 13-szor nagyobb területen közel 5-ször annyian élnek, mint hazánkban, a népsűrűség (40 fő/km²) alig 40 százaléka az itthoninak. A népesség eloszlása mind területileg, mind etnikailag egyenetlen. Az ország kétharmada lakatlan, nyugati és északi (a száraz Kalahári-medence) része gyéren lakott, a lakosság főként a keleti és a déli területeken összpontosul. Éppen ezért a népsűrűség is szélsőségeket jelez, míg Dél-Transvaalban 300, Észak-Fokföldön átlagban 2 fő az egy km²-re jutó lakosok száma.

Hivatalos fővárosa Pretoria, legnagyobb városa Johannesburg, de további két városnak is jelentős szerep jut, Fokváros a törvényhozás, Bloemfontein a bírói ítélkezés központja.

Hivatalos nyelve az angol, afrikaans (búr) és 9 bantu nyelv, hivatalos pénzneme a rand. Sokféle népcsoport – zulu (24%), keverék (11%), búr (10%), északi szotó (10%), sosza (10%), déli szotó (7%), angol (6%), és egyéb (16%) – él az ország területén.

Az 1994. évi demokratikus választás óta eltelt időszak alatt sem sikerült az ország gazdasági és társadalmi megosztottságát felszámolni. A dél-afrikai gazdaságpolitika a fekete lakosság gazdasági szerepének, befolyásának növelésére irányul, kedvezmények biztosításával segíti a feketék kvalifikált munkahelyhez és vezető pozícióhoz jutását. Az 1994-es rendszerváltás óta több mint egymillió fehér hagyta el az országot, főleg a növekvő bűnözés és a faji ellentétek – immár a fehérek elleni fordított rasszizmus – miatt. Ennek ellenére a gazdaság túlnyomó része továbbra is a fehér kisebbség irányítása alatt áll.

Az ország mára jelentős ipari hatalommá vált; az ipar és építőipar a bruttó hozzáadott érték 33,7%-át adja, míg a mezőgazdasági termelés 3,3, a szolgáltatások 63,0%-os részarányt képviselnek.

Az egészségügyi ellátás a városokban kielégítő, a vidéki körzetekben sokkal kevésbé hozzáférhető. Az emberek milliói továbbra is szegénységben élnek, a HIV-fertőzöttek száma meghaladja az 5 milliót. Egészségügyi kiadásokra évek óta a GDP 3–3,5%-át költik. Ezer emberre három kórházi ágy és egy orvos jut. A születéskor várható átlagos élettartam a HIV-vírus okozta megbetegedések és halálozások következtében drasztikusan zuhant az elmúlt 15 évben. Míg a várható élettartam hosszát tekintve Magyarország a 78., Dél-Afrika a 178. helyen szerepel az ENSZ rangsorában.

Népesedési mutatók, 2008
  Dél-afrikai Köztársaság Magyarország
a) 2007. évi adat
Ezer lakosra jutó  
élveszületés, fő 25,1 9,9
halálozás, fő 12,8 13,0
Csecsemőhalandóság, ‰ 45,7 5,6
Születéskor várható élettartam, év  
összesen 50,0a) 74,2
férfiak 50,3 70,0
nők 53,9 78,3
A népesség korösszetétele, %  
     –14 éves 30,8 14,9
15–64 éves 64,8 68,8
65 éves és idősebb 4,4 16,3
Gyémántbánya

Gyémántbánya

A növekvő szegénység mellett Dél-Afrika a Föld ásványkincsekben leggazdagabb országai közé tartozik, a kontinens gazdaságilag legfejlettebb, legiparosodottabb állama. A világ aranytermelésének több mint 45%-át adja, de nagy mennyiségben termelnek ki uránt, platinafémeket (a világtermelés 55%-át), vasat, krómot, rezet. A gyémántnak mindkét fajtáját, az ipari és az ékszergyémántot is bányásszák. Legnagyobb gyémántbányái Kimberley és Pretoria mellett találhatók.

Az ország mezőgazdasági termelése a szélsőséges csapadékeloszlás miatt erősen ingadozó. A művelt területek jelentős része a fehér farmerek tulajdonában van. A jól felszerelt farmokon juh- és szarvasmarha-tenyésztés, kukorica-, búza-, cukornád- és gyümölcstermelés folyik. A világ mohairszükségletének felét fedezi az egymilliós angórakecske-állomány.

Dél-Afrika energiatermelésének alapja a kőszénbányászat, az ország területén található szénvagyont mintegy 11 milliárd tonnára becsülik. Energiaszükségletének ¾-ét fedezik szénből, ugyanakkor kőolajból és földgázból behozatalra szorul.

Dél-Afrika főbb export- és importpartnerei, 2008

Dél-Afrika főbb export- és importpartnerei, 2008

Külkereskedelmi forgalma 2008-ban mintegy 180 milliárd USA-dollárt tett ki, főbb kereskedelmi partnere mind az export, mind az import tekintetében az Európai Unió volt. Fontosabb exportcikkei a nemesfémek mellett a szén, urán, gyapjú, déligyümölcs, vegyipari termékek, míg behozatalra leginkább gépekből, berendezésekből, járművekből, vegyi anyagokból, kőolajból, élelmiszerből szorul.

Az afrikai kontinensen az elmúlt években Dél-Afrika hazánk legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere lett. Az Afrikába irányuló kivitelünk csaknem egyharmadát veszi fel.

A befektetett tőke gyors megtérülése vonzóvá teszi az országot a külföldi befektetők számára. Az évente beáramló tőke értéke az utóbbi 8 év alatt tízszeresére, 9 milliárd dollárra nőtt, a működőtőke állománya megközelíti a 120 milliárd dollárt. A befektetők közül meghatározó az angol, amerikai és francia tőkéscsoportok szerepe, melyek a gyémántbányászat majdnem egészét, az aranybányászat csaknem kétharmadát birtokolják.

Külföldi turizmus Dél-Afrikában

Külföldi turizmus Dél-Afrikában

Dél-Afrika az utóbbi években az egyik jelentős fogadó országa lett a nemzetközi turizmusnak. 20 év alatt megtízszereződött a külföldi turisták száma, az így szerzett bevétel 4,5-szerese az 1990. évinek. A kellemes éghajlat, a csodálatos tájak, a 10 nemzeti park hihetetlenül gazdag állat- és növényvilága, az emberek legkülönfélébb bőrszíne és származása miatt szokták Dél-Afrikát szivárványországnak nevezni.

A sok egzotikus látnivaló között Fokvárosban található a Tábla-hegy, mely a Világörökség része, és többek között kirándulást lehet tenni a világ hét természeti csodái között számon tartott Viktória vízeséshez is.


2010-ben a labdarúgó-világbajnokság megrendezésével Dél-Afrika fokozottan a nemzetközi érdeklődés középpontjába került. Várható hatásaként a turizmus fellendülése mellett mintegy 0,5 százalékpontos gazdasági többletnövekedésre számítanak.


Az afrikai aspiránsok közül a szavazatok több mint 50%-át elnyerő Dél-Afrika rendezhette meg a 2010. június 11. – július 11. között lezajló, sorrendben 19. labdarúgó-világbajnokságot. 9 város 10 stadionjában játszották a mérkőzéseket, összesen mintegy 3,2 millió néző előtt, nem számítva a tévé készülékek előtt ülő milliókat. A 64 mérkőzésen rúgott 145 góllal nem tartozik a legeredményesebb vb-k közé. Dél-Afrika harmadik alkalommal vett részt mundiálon, de egy döntetlen (Mexikó ellen) és egy 3 gólos vereség (Uruguay ellen) után csoportjának harmadik helyezettjeként be is fejeződött számára a játék, és már csak rendező országként szurkolhattak a meccseken. A részt vevő 32 ország közül a huszadik helyet szerezte meg. A trófeát végül Spanyolország (először a vb-k során) gyűjtötte be, második helyen Hollandia, harmadikként Németország csapata végzett.

Az angol és holland telepeseknek köszönhetően markánsan jelen van az európai kultúra, mely az évszázadok során keveredett a fekete törzsi kultúrával. Ennek legrégebbi művészeti alkotásai a busmanok évezredes sziklafestményei és sziklarajzai.

Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén a teherszállítás döntő része, 85%-a villamosított vasúton történik. A vasútvonalak hossza 23 800 km. Ugyanakkor a közúthálózat csupán harmada rendelkezik szilárd burkolattal. Az ország 143 repülőtere közt számos nemzetközi is található, de jelentős a belföldi légiforgalom is. A hét tengeri kikötőből a legjelentősebbek Durban, Fokváros és Port Elizabeth.Források: Federal Statistical Office Germany (Destatis) Country profile, South Africa / World EconomicOoutlook, 2010. Október (IMF, Washington D. C.) / World Tourism Organization (WTO) / Wikipédia.

2011. február