Barangolás a nagyvilágban

Thaiföld

Thaiföld zászlója

Thaiföld – a hajdani Sziám – a legnagyobb és az egyetlen olyan délkelet-ázsiai ország, mely soha nem vált nyugat-európai nagyhatalom gyarmatává. A 1932. évi békés forradalom óta alkotmányos monarchia, amit javarészt katonai kormányok vezettek egészen 1992-ig. A következő 14 évben demokratikusan választott kormányok követték egymást, 2006-ban azonban egy újabb katonai hatalomátvétel eltávolította a második elnöki ciklusát töltő Thaksin Shinawatrát a hatalomból.

Általános mutatók
Mutatók 2006
a) 2005. b) 2004.
Terület, ezer km² 513
Népesség, millió fő 65
Városi népesség aránya, %a) 35,1
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, USDa) 9 193
GDP növekedés, % 5,0
Fogyasztóiár-emelkedés, % 4,6
Munkanélküliségi ráta, %a) 1,5
Internettel rendelkező háztartások aránya, %b) 11
Árfolyam, THB/USD 28,35

Thaiföld mind társadalmi, mind gazdasági szempontból Ázsia egyik legkiegyensúlyozottabban fejlődő országa. A kistigrisek országcsoporthoz tartozik, amely tagjai az utóbbi 25–30 évben példátlan gazdasági növekedést produkáltak, és óriási mennyiségű külföldi tőkét vonzottak hazájukba. Fejlődésük a kilencvenes évek közepére megtorpant ugyan, viszont kialakultak a gazdaság modernizálásának tartós alapjai, és komoly demokratizálódási folyamatok indultak el. A térségben jellemző konfliktusok kevéssé sújtják Thaiföldet; a déli tartományokban a muzulmán szeparatisták okoznak feszültséget.

Külföldi turizmus Thaiföldön

Külföldi turizmus Thaiföldön 2000-2005

Jelenleg magas növekedési ütemű, exportvezérelt gazdaság a thaiföldi, nemzetközi viszonylatban is jónak mondható makrogazdasági mutatókkal. A GDP növekedési üteme 2006-ban 5% volt, ami magasabb az előző évinél (4,5%), de az azt megelőző három év (6,2, 7, 5,3) növekedését nem érte el. A bruttó hazai termék 9%-át a mezőgazdaság, 44%-át az ipar és 47%-át a szolgáltatási szektor állítja elő. Az export 2005-ben 15%-kal nőtt, míg az import 26%-kal bővült. Az export értéke 2005-ben 110, az importé 118 milliárd dollár volt. Az országból elsősorban számítógépipari cikkeket, textil- és bőrárut, autót, vegyipari termékeket (gumi) és rizst (a világ első rizsexportőre) visznek külföldre. A legnagyobb kereskedelmi forgalmat az Egyesült Államokkal, Japánnal, Szingapúrral, Malajziával és Kínával bonyolítják. Az iparnak az elektrotechnikai berendezések, a számítógépek gyártása, az autó-, a textil- és vegyipar a legfontosabb területei. A külföldi tőkebefektetések is főleg ide irányulnak. Értékük az utóbbi években csökkent: a 2003-as közel 10 milliárd dollárról 2006-ra 3 milliárdra. Az infláció a 2002-es minimum után (0,7%) évről évre nőtt, 2006-ban 4,8% volt. A gazdaságban fontos szerepet játszó turizmus több mint 10 millió látogatót szolgál ki évente, akik zömében Japánból, Kínából, Dél-Koreából, Nagy-Britanniából és az USA-ból érkeznek.

Főbb népesedési mutatók, 2005
  Thaiföld Magyarország
Ezer lakosra jutó  
élveszületés 14 9,7
halálozás 7 13,5
természetes szaporodás (+) / fogyás (–) 7 –3,8
Csecsemőhalandóság, ‰ 21 6,2
Születéskor várható élettartam, év  
férfiak 69,2 68,6
nők 73,7 76,9
A népesség korösszetétele, %  
     –15 éves 24 15,4
15–64 éves 69 68,8
65 és idősebb 7 15,8

A gazdasági sikerek mellett a thai társadalom a politika támogatásával az elmúlt években megbirkózott két olyan problémával, ami a térség sok országában súlyos gond ma is: megakadályozta a túlnépesedést, és gátat vetett az AIDS terjedésének. A kormány több mint 30 éve indult családtervezési programja harmadára csökkentette a természetes szaporodást. Ma a házaspárok 70%-a használ fogamzásgátlót a korábbi 15% helyett. Az óvszerhasználat propagálása, valamint a prostitúció szigorú ellenőrzése az újonnan HIV-vel fertőzöttek számát 15 év alatt a tizedére csökkentette. A harmadik leggyakoribb halálok azonban még ma is az AIDS. Az ország közegészségügyi viszonyai jók. A lakosság csaknem teljes számban hozzájut megfelelő ivóvízhez, és a gyermekek 96–99%-a be van oltva fertőző betegségek ellen. A csecsemőhalandóság 40 év alatt az ötödére csökkent, és az alultáplált gyermekek száma is feleannyi, mint 15 éve volt. A viszonylag homogén népesség 85%-át a buddhista thaiok alkotják. A legjelentősebb kisebbség a gazdaságban hagyományosan jelentős szerepet játszó kínaiak (12%), és a déli területeken élő muzulmán malájok (3%). Az üzletemberek és az idegenforgalomban dolgozók anyanyelvükön kívül jól beszélik az angolt. Száz lakosra 55 telefon és 11 internet hozzáférés jut.

2008. január