3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(1/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2005. 2006.
évi előirányzata évi teljesítés év 2004. év = 100,0% év a 2005. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2005. év = 100,0% év a 2006. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 467 802 430 051 149,9 91,9 455 900 468 679 109,0 102,8
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó
Energiaellátók jövedelemadója
Egyszerűsített vállalkozói adó 75 300 91 365 138,9 121,3 154 400 143 115 156,6 92,7
Energia adó 10 700 12 732 131,1 119,0 12 000 12 504 98,2 104,2
Környezetterhelési díj 9 000 3 155 69,2 35,1 9 000 5 573 176,6 61,9
Bányajáradék 20 100 23 825 131,2 118,5 28 700 33 590 141,0 117,0
Játékadó 64 244 66 377 119,7 103,3 70 701 71 468 107,7 101,1
Reklámadó
Egyéb befizetések 21 500 21 163 101,7 98,4 24 000 35 188 166,3 146,6
Egyéb központosított bevételek 106 731 165 148 163,3 154,7 105 061 140 389 85,0 133,6
Pénzügyi szervezetek különadója
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó
Közműadó
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 813 177 849 391 142,5 104,5 935 862 996 779 117,4 106,5
Általános forgalmi adó 2 048 000 1 785 316 116,5 87,2 1 830 000 1 831 998 102,6 100,1
Jövedéki adó 672 300 670 673 113,3 99,8 735 000 760 804 113,4 103,5
Regisztrációs adó 62 300 68 279 121,7 109,6 81 100 88 412 129,5 109,0
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2 782 600 2 524 268 115,7 90,7 2 646 100 2 681 215 106,2 101,3
Személyi jövedelemadóc 1 011 804 997 841 124,3 98,6 1 095 446 1 119 092 112,2 102,2
Adóbefizetések 3 500 3 401 68,6 97,2 3 500 7 255 213,3 207,3
Illetékbefizetések 97 600 111 758 129,3 114,5 102 000 111 083 99,4 108,9
Gépjárműadó
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
Lakosság befizetéseid 1 132 904e 1 112 999 124,5 98,2 1 200 946 1 237 431 111,2 103,0
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 711 630 1 015 039 154,6 142,6 934 012 1 276 792 125,8 136,7
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 500 57 856 307,3 428,6 18 910 110 483 191,0 584,3
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 81 300 81 300 130,6 100,0 82 000 82 000 100,9 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 6 500 15 300 151,3 235,4 6 500 15 593 101,9 239,9
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 101 300 154 456 169,4 152,5 107 410 208 076 134,7 193,7
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 222 868 631 950 1 380,0 283,6 24 829 33 033 5,2 133,0
Kamatbevételek
Egyéb bevételek 4 530 39 877 671,7 880,3 4 262 20 720 52,0 486,2
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 95 817 112 594 157,6 117,5 54 737 87 211 77,5 159,3
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 18 330 17 816 37,4 97,2 15 383 16 885 94,8 109,8
Bevételek összesend 5 883 158 6 458 391 140,7 109,8 5 923 540 6 558 142 101,5 110,7
Egyenleg -813 207 -545 000 53,3 67,0 -1 921 313 -1 959 195 359,5 102,0
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  aTörvényi módosított előirányzat.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  eEgyéb kiemelt díjbevételekkel együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011