3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(4/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2011. 2012.
évi előirányzat évi teljesítés év 2010. év = 100,0% év a 2011. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2011. év = 100,0% év a 2012. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 372 021 316 620 97,9 85,1 356 200 342 305 108,1 96,1
Hitelintézeti járadék 10 800 9 389 93,6 86,9 8 100 9 743 103,8 120,3
Cégautóadó 28 100 25 256 97,6 89,9 46 000 32 307 127,9 70,2
Energiaellátók jövedelemadója 20 000 16 886 99,4 84,4 14 000 5 610 33,2 40,1
Egyszerűsített vállalkozói adó 196 100 172 273 94,7 87,8 225 018 146 531 85,1 65,1
Energia adó 17 000 17 253 102,2 101,5 17 900 16 857 97,7 94,2
Környezetterhelési díj 9 500 6 261 95,2 65,9 8 500 7 255 115,9 85,3
Bányajáradék 88 000 111 522 102,4 126,7 94 000 103 561 92,9 110,2
Játékadó 51 294 51 639 96,7 100,7 78 400 52 438 101,5 66,9
Reklámadó
Egyéb befizetések 32 000 16 123 44,5 50,4 33 000 17 971 111,5 54,5
Egyéb központosított bevételek 109 779 108 564 246,4 98,9 178 471 172 040 158,5 96,4
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000 186 483 102,3 99,7 187 000 84 936 45,5 45,4
Egyes ágazatokat terhelő különadó 161 000 171 943 113,3 106,8 155 000 165 645 96,3 106,9
Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó
Közműadó
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 282 594 1 210 212 107,5 94,4 1 401 589 1 157 200 95,6 82,6
Általános forgalmi adó 2 557 988 2 219 451 95,9 86,8 2 722 000 2 747 408 123,8 100,9
Jövedéki adó 881 133 875 114 102,2 99,3 913 850 929 407 106,2 101,7
Regisztrációs adó 32 300 34 479 114,8 106,7 14 000 13 671 39,7 97,6
Távközlési adó 12 209
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó 3 274
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 471 421 3 132 318 97,9 90,2 3 649 850 3 702 695 118,2 101,4
Személyi jövedelemadóc 1 362 977 1 382 786 78,2 101,5 1 574 300 1 498 396 108,4 95,2
Adóbefizetések 300 180 5,9 59,9 150 183 102,0 122,2
Illetékbefizetések 88 496 75 345 90,2 85,1 102 500 109 612 145,5 106,9
Gépjárműadó
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 5 706,1 11 210,7
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 1 000 3 700 32 769,9 370,0 200 1 244 33,6 621,8
Lakosság befizetéseid 1 452 773 1 462 016 78,6 100,6 1 677 150 1 609 446 110,1 96,0
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 794 661 2 157 753 114,9 120,2 2 495 901 2 576 728 119,4 103,2
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 28 632 45 482 79,3 158,9 32 259 41 021 90,2 127,2
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg 17 714 17 714 100,0
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése
Helyi önkormányzatok befizetése 7 236 62,2 9 253 127,9
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 28 632 52 718 68,5 184,1 49 973 67 988 129,0 136,1
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499 39 488 59,5 90,8 50 424 69 776 176,7 138,4
Kamatbevételek 59 331 145 896 245,9
Egyéb bevételek 24 064 39 473 164,0 19 950 26 143 66,2 131,0
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 59 535 107 661 41,9 180,8
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 29 197 32 558 -25 121,3 111,5 48 631 20 838 64,0 42,8
Bevételek összesend 8 280 917 8 329 826 98,4 100,6 9 452 799 9 376 710 112,6 99,2
Egyenleg -613 295 -1 718 375 205,6 280,2 -593 808 -620 130 36,1 104,4
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011