3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(3/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2009. 2010.
évi előirányzat évi teljesítés év 2008. év = 100,0% év a 2009. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2009. év = 100,0% év a 2010. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 540 400 385 543 79,1 71,3 609 300 323 370 83,9 53,1
Hitelintézeti járadék 13 000 12 619 99,8 97,1 13 000 10 034 79,5 77,2
Cégautóadó 27 000 18 037 66,8 24 000 25 872 143,4 107,8
Energiaellátók jövedelemadója 30 000 24 170 80,6 20 000 16 987 70,3 84,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 172 900 169 704 101,9 98,2 182 600 181 880 107,2 99,6
Energia adó 15 000 13 183 88,8 87,9 16 400 16 887 128,1 103,0
Környezetterhelési díj 9 500 10 703 103,7 112,7 9 500 6 574 61,4 69,2
Bányajáradék 33 500 26 620 68,7 79,5 47 000 108 878 409,0 231,7
Játékadó 75 900 66 736 91,8 87,9 63 098 53 398 80,0 84,6
Reklámadó
Egyéb befizetések 31 000 21 734 72,2 70,1 32 000 36 250 166,8 113,3
Egyéb központosított bevételek 108 034 111 552 80,1 103,3 47 049 44 056 39,5 93,6
Pénzügyi szervezetek különadója 182 308
Egyes ágazatokat terhelő különadó 20 000 151 693 758,5
Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó
Közműadó
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 251 534 1 017 459 86,8 81,3 1 063 947 1 125 798 110,6 105,8
Általános forgalmi adó 2 135 100 2 168 488 102,6 101,6 2 313 900 2 313 582 106,7 100,0
Jövedéki adó 830 000 868 816 103,1 104,7 892 900 856 524 98,6 95,9
Regisztrációs adó 82 100 33 552 38,7 40,9 39 300 30 039 89,5 76,4
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 047 200 3 070 856 100,9 100,8 3 246 100 3 200 145 104,2 98,6
Személyi jövedelemadóc 2 062 400 1 874 224 93,8 90,9 1 881 100 1 767 865 94,3 94,0
Adóbefizetések 5 300 8 272 143,0 156,1 5 800 3 021 36,5 52,1
Illetékbefizetések 128 400 112 176 85,6 87,4 110 000 83 518 74,5 75,9
Gépjárműadó
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 1
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 11
Lakosság befizetéseid 2 225 500 2 020 177 93,4 90,8 2 051 200f 1 860 476 92,1 90,7
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 337 993 1 621 652 128,4 121,2 1 296 804 1 878 151 115,8 144,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 27 078 65 491 69,4 241,9 23 169 57 325 87,5 247,4
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 158 599 146 061 122,4 92,1 8 000 8 000 5,5 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 6 500 14 872 87,4 228,8 9 500 11 627 78,2 122,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 192 177 226 424 88,9 117,8 40 669 76 952 34,0 189,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 97 249 143 355 199,8 147,4 101 440 66 362 46,3 65,4
Kamatbevételek
Egyéb bevételek 8 446 39 901 83,7 472,4
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 75 757 144 447 155,1 190,7 118 168 256 772 177,8 217,3
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 64 316 36 822 60,5 57,3 10 827 -130 -0,4 -1,2
Bevételek összesend 8 300 172 8 321 093 101,8 100,3 7 929 155 8 464 525 101,7 106,8
Egyenleg -660 792 -737 179 85,5 111,6 -836 063 -835 726 113,4 100,0
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  fEgyes vagyontárgyak adójával együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011