3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(8/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2019.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában
millió forint
Társasági adó 399 500
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 35 000
Energiaellátók jövedelemadója 59 100
Egyszerűsített vállalkozói adó 45 400
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900
Bányajáradék 36 000
Játékadó 31 100
Reklámadó 15 100
Egyéb befizetések 10 000
Egyéb központosított bevételek 514 111
Pénzügyi szervezetek különadója 52 900
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 135 700
Kisvállalati adó 49 800
Közműadó 55 000
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 443 611
Általános forgalmi adó 4 290 370
Jövedéki adó 1 140 883
Regisztrációs adó 27 500
Távközlési adó 52 200
Pénzügyi tranzakciós illeték 228 100
Biztosítási adó 67 426
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 15 500
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 821 979
Személyi jövedelemadóc 2 361 000
Adóbefizetések 6 700
Illetékbefizetések 192 400
Gépjárműadó 47 800
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
Lakosság befizetéseid 2 607 900
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 383 478
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 892
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 91 178
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 164 091
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 127 701
Kamatbevételek 37 463
Egyéb bevételek 8 795
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei 1 347 973
Egyéb uniós bevételek 134 900
Bevételek összesend 13 077 889
Egyenleg -985 754
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011