3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(8/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2019.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában
millió forint
Társasági adó 399 500 303 311 79,7 75,9
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 35 000 36 364 103,1 103,9
Energiaellátók jövedelemadója 59 100 26 555 44,5 44,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 45 400 43 364 80,1 95,5
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900 5 607 99,7 114,4
Bányajáradék 36 000 45 566 104,4 126,6
Játékadó 31 100 28 220 96,3 90,7
Reklámadó 15 100 6 331 51,4 41,9
Egyéb befizetések 10 000 17 621 173,9 176,2
Egyéb központosított bevételek 514 111 561 981 110,8 109,3
Pénzügyi szervezetek különadója 52 900 56 684 106,4 107,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 135 700 158 516 126,9 116,8
Kisvállalati adó 49 800 70 493 169,2 141,6
Közműadó 55 000 54 509 100,5 99,1
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 443 611 1 415 123 98,8 98,0
Általános forgalmi adó 4 290 370 4 532 379 115,4 105,6
Jövedéki adó 1 140 883 1 176 376 105,8 103,1
Regisztrációs adó 27 500 25 088 99,0 91,2
Távközlési adó 52 200 53 533 99,5 102,6
Pénzügyi tranzakciós illeték 228 100 243 399 104,4 106,7
Biztosítási adó 67 426 82 463 207,6 122,3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 15 500 26 909 141,7 173,6
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 821 979 6 140 146 113,5 105,5
Személyi jövedelemadóc 2 361 000 2 424 565 111,3 102,7
Adóbefizetések 6 700 7 786 90,7 116,2
Illetékbefizetések 192 400 215 581 112,8 112,0
Gépjárműadó 47 800 50 369 105,2 105,4
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 24 96,9
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -196 -55,6
Lakosság befizetéseid 2 607 900 2 698 128 111,2 103,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 383 478 2 155 863 88,5 155,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 892 137 422 451,6 459,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések 286 615 143,4
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 91 178 91 178 688,1 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 301
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 164 091 570 678 200,1 347,8
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 127 701 212 334 115,0 166,3
Kamatbevételek 37 463 258 336 214,3 689,6
Egyéb bevételek 8 795 35 619 181,2 405,0
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei 1 347 973 1 251 419 118,8 92,8
Egyéb uniós bevételek 134 900 227 440 82,2 168,6
Bevételek összesend 13 077 889 14 965 086 109,7 114,4
Egyenleg -985 754 -1 023 796 74,4 103,9
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011