3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(8/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2019. 2020.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2019. év = 100,0% év a 2020. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 399 500 303 311 79,7 75,9 501 100
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 35 000 36 364 103,1 103,9 38 200
Energiaellátók jövedelemadója 59 100 26 555 44,5 44,9 74 300
Egyszerűsített vállalkozói adó 45 400 43 364 80,1 95,5
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900 5 607 99,7 114,4 4 900
Bányajáradék 36 000 45 566 104,4 126,6 38 000
Játékadó 31 100 28 220 96,3 90,7 35 600
Reklámadó 15 100 6 331 51,4 41,9 500
Egyéb befizetések 10 000 17 621 173,9 176,2 12 000
Egyéb központosított bevételek 514 111 561 981 110,8 109,3 586 073
Pénzügyi szervezetek különadója 52 900 56 684 106,4 107,2 65 000
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 135 700 158 516 126,9 116,8 192 600
Kisvállalati adó 49 800 70 493 169,2 141,6 87 600
Közműadó 55 000 54 509 100,5 99,1 54 000
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 443 611 1 415 123 98,8 98,0 1 689 873
Általános forgalmi adó 4 290 370 4 532 379 115,4 105,6 4 969 725
Jövedéki adó 1 140 883 1 176 376 105,8 103,1 1 226 400
Regisztrációs adó 27 500 25 088 99,0 91,2 26 600
Távközlési adó 52 200 53 533 99,5 102,6 54 000
Pénzügyi tranzakciós illeték 228 100 243 399 104,4 106,7 226 300
Biztosítási adó 67 426 82 463 207,6 122,3 98 000
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 15 500 26 909 141,7 173,6 35 900
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 821 979 6 140 146 113,5 105,5 6 636 925
Személyi jövedelemadóc 2 361 000 2 424 565 111,3 102,7 2 608 900
Adóbefizetések 6 700 7 786 90,7 116,2 8 800
Illetékbefizetések 192 400 215 581 112,8 112,0 229 500
Gépjárműadó 47 800 50 369 105,2 105,4 51 500
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 24 96,9
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -196 -55,6
Lakosság befizetéseid 2 607 900 2 698 128 111,2 103,5 2 898 700
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 383 478 2 155 863 88,5 155,8 1 430 356
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 892 137 422 451,6 459,7 26 027
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések 286 615 143,4
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 91 178 91 178 688,1 100,0 92 178
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021 43 021
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 301
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 164 091 570 678 200,1 347,8 161 226
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 127 701 212 334 115,0 166,3 162 490
Kamatbevételek 37 463 258 336 214,3 689,6 32 434
Egyéb bevételek 8 795 35 619 181,2 405,0 11 792
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei 1 347 973 1 251 419 118,8 92,8 1 481 961
Egyéb uniós bevételek 134 900 227 440 82,2 168,6 17 100
Bevételek összesend 13 077 889 14 965 086 109,7 114,4 14 522 857
Egyenleg -985 754 -1 023 796 74,4 103,9 -358 968
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011