3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(5/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2013. 2014.
évi előirányzat évi teljesítés év 2012. év = 100,0% év a 2013. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2013. év = 100,0% év a 2014. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 320 800 322 467 94,2 100,5 358 800 394 813 122,4 110,0
Hitelintézeti járadék 37 400 17 508 179,7 46,8 22 600 20 582 117,6 91,1
Cégautóadó 39 000 33 079 102,4 84,8 34 500 31 673 95,8 91,8
Energiaellátók jövedelemadója 80 000 54 060 963,6 67,6 61 100 34 959 64,7 57,2
Egyszerűsített vállalkozói adó 108 100 110 021 75,1 101,8 67 000 96 829 88,0 144,5
Energia adó 17 500 16 300 96,7 93,1 17 300 14 613 89,7 84,5
Környezetterhelési díj 8 500 6 154 84,8 72,4 7 500 5 471 88,9 72,9
Bányajáradék 95 000 63 196 61,0 66,5 65 000 62 963 99,6 96,9
Játékadó 47 000 30 918 59,0 65,8 33 000 34 563 111,8 104,7
Reklámadó 3 273
Egyéb befizetések 33 500 22 884 127,3 68,3 21 300 24 151 105,5 113,4
Egyéb központosított bevételek 250 981 233 184 135,5 92,9 343 238 323 670 138,8 94,3
Pénzügyi szervezetek különadója 144 000 139 117 163,8 96,6 144 000 148 555 106,8 103,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó 5 000 9 815 5,9 196,3 -970 -9,9
Kisadózók tételes adója 74 300 28 316 38,1 78 000 42 207 149,1 54,1
Kisvállalati adó 130 200 10 128 7,8 45 400 12 681 125,2 27,9
Közműadó 60 000 54 939 91,6 53 000 55 021 100,1 103,8
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 451 281 1 152 086 99,6 79,4 1 351 738 1 305 055 113,3 96,5
Általános forgalmi adó 2 953 200 2 809 575 102,3 95,1 3 014 090 3 035 580 108,0 100,7
Jövedéki adó 947 100 897 319 96,5 94,7 931 900 918 930 102,4 98,6
Regisztrációs adó 14 000 15 608 114,2 111,5 16 300 18 810 120,5 115,4
Távközlési adó 44 000 46 980 384,8 106,8 57 000 55 955 119,1 98,2
Pénzügyi tranzakciós illeték 301 100 259 614 86,2 269 400 277 923 107,1 103,2
Biztosítási adó 27 500 26 185 95,2 28 000 28 749 109,8 102,7
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 286 900 4 055 281 109,5 94,6 4 316 690 4 335 948 106,9 100,4
Személyi jövedelemadóc 1 501 600 1 504 598 100,4 100,2 1 550 000 1 589 055 105,6 102,5
Adóbefizetések 180 195 106,7 108,6 200 444 227,1 222,0
Illetékbefizetések 111 000 107 432 98,0 96,8 110 000 120 274 112,0 109,3
Gépjárműadó 44 100 41 230 93,5 39 000 42 402 102,8 108,7
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 23 208,4 26 112,5
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 879 70,6 97,6 900 1 548 176,3 172,1
Lakosság befizetéseid 1 657 780 1 654 358 102,8 99,8 1 700 100 1 753 750 106,0 103,2
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 489 209 3 443 361 133,6 138,3 2 903 582 3 489 666 101,3 120,2
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 73 821 47 944 116,9 64,9 42 700 30 634 63,9 71,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 10 000 15 089 150,9 10 000 10 000 66,3 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 11 600 19 164 207,1 165,2 19 504 23 051 120,3 118,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 184 678
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 158 500
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 95 421 240 697 354,0 252,2 72 204 248 363 103,2 344,0
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 116 004 205 694 294,8 177,3 209 913 266 096 129,4 126,8
Kamatbevételek 93 245 132 609 90,9 142,2 91 643 334 456 252,2 365,0
Egyéb bevételek 14 675 46 665 178,5 318,0 19 000 38 937 83,4 204,9
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 26 368 37 045 177,8 140,5 32 446 28 679 77,4 88,4
Bevételek összesend 10 230 883 10 967 797 117,0 107,2 10 697 315 11 800 950 107,6 110,3
Egyenleg -834 463 -979 756 158,0 117,4 -954 450 -837 130 85,4 87,7
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011