3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(7/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2017. 2018.
évi előirányzat évi teljesítés év 2016. év = 100,0% év a 2017. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2017. év = 100,0% év a 2018. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 734 700 624 945 91,5 85,1 369 600 380 435 60,9 102,9
Hitelintézeti járadék 1 894 37,3
Cégautóadó 27 600 33 305 104,0 120,7 33 300 35 255 105,9 105,9
Energiaellátók jövedelemadója 55 500 53 123 114,9 95,7 51 900 59 657 112,3 114,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 80 600 63 641 78,4 79,0 69 600 54 117 85,0 77,8
Energia adó 18 600 18 855 103,7 101,4 19 000 20 175 107,0 106,2
Környezetterhelési díj 5 300 5 068 100,0 95,6 5 000 5 625 111,0 112,5
Bányajáradék 30 000 28 770 104,1 95,9 36 800 43 665 151,8 118,7
Játékadó 30 800 27 463 109,8 89,2 25 900 29 292 106,7 113,1
Reklámadó 11 700 14 000 12 319 88,0
Egyéb befizetések 24 000 18 018 95,9 75,1 19 500 10 134 56,2 52,0
Egyéb központosított bevételek 395 932 456 079 106,9 115,2 464 160 507 101 111,2 109,3
Pénzügyi szervezetek különadója 66 500 64 214 87,7 96,6 50 400 53 299 83,0 105,8
Egyes ágazatokat terhelő különadó 1 112
Kisadózók tételes adója 75 500 98 182 140,5 130,0 113 000 124 948 127,3 110,6
Kisvállalati adó 13 500 22 368 164,8 165,7 27 200 41 657 186,2 153,2
Közműadó 52 200 55 042 100,0 105,4 55 000 54 254 98,6 98,6
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 622 432 1 572 079 98,7 96,9 1 354 360 1 431 932 91,1 105,7
Általános forgalmi adó 3 542 006 3 525 270 107,1 99,5 3 838 646 3 928 686 111,4 102,3
Jövedéki adó 1 034 500 1 022 070 101,0 98,8 1 099 300 1 111 885 108,8 101,1
Regisztrációs adó 23 200 25 021 105,8 107,8 24 400 25 353 101,3 103,9
Távközlési adó 54 400 53 552 100,6 98,4 52 100 53 799 100,5 103,3
Pénzügyi tranzakciós illeték 205 700 217 326 109,2 105,7 204 700 233 246 107,3 113,9
Biztosítási adó 31 500 35 682 110,3 113,3 35 200 39 718 111,3 112,8
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 11 400 18 988 166,6
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 891 306 4 878 921 105,8 99,7 5 265 746 5 411 674 110,9 102,8
Személyi jövedelemadóc 1 792 500 1 919 964 111,8 107,1 2 096 209 2 177 428 113,4 103,9
Adóbefizetések 8 000 6 915 303,2 86,4 8 000 8 584 124,1 107,3
Illetékbefizetések 155 200 173 647 110,1 111,9 188 600 191 035 110,0 101,3
Gépjárműadó 43 500 45 833 104,5 105,4 44 000 47 895 104,5 108,9
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 29 91,5 24 84,0
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 955 119,7 106,1 900 353 37,0 39,2
Lakosság befizetéseid 2 000 100 2 147 343 111,7 107,4 2 337 709 2 425 319 112,9 103,7
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 789 662 3 947 839 112,6 141,5 1 350 001 2 436 257 61,7 180,5
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 57 340 42 922 156,8 74,9 29 999 30 432 70,9 101,4
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések 199 825
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 17 000 17 000 84,9 100,0 13 250 13 250 77,9 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 21 621 36 424 237,4 168,5 39 021 41 741 114,6 107,0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 12 772 280,1
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 95 961 109 118 162,1 113,7 82 271 285 248 261,4 346,7
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 110 874 265 519 129,1 239,5 96 062 184 602 69,5 192,2
Kamatbevételek 42 768 104 266 70,2 243,8 73 460 120 525 115,6 164,1
Egyéb bevételek 7 910 40 793 59,7 515,7 7 169 19 652 48,2 274,1
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei 1 911 239 1 053 813 55,1
Egyéb uniós bevételek 42 822 112 599 31,5 262,9 75 800 276 644 245,7 365,0
Bevételek összesend 11 603 835 13 178 476 105,6 113,6 12 553 817 13 645 665 103,5 108,7
Egyenleg -1 203 973 -1 763 018 236,0 146,4 -1 311 389 -1 375 487 78,0 104,9
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011