3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(6/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2015. 2016.
évi előirányzat évi teljesítés év 2014. év = 100,0% év a 2015. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2015. év = 100,0% év a 2016. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 341 400 548 843 139,0 160,8 400 500 683 095 124,5 170,6
Hitelintézeti járadék 15 420 10 122 49,2 65,6 6 300 5 072 50,1 80,5
Cégautóadó 28 800 31 544 99,6 109,5 27 700 32 022 101,5 115,6
Energiaellátók jövedelemadója 44 700 41 608 119,0 93,1 41 300 46 218 111,1 111,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 83 800 89 406 92,3 106,7 75 200 81 138 90,8 107,9
Energia adó 15 500 18 056 123,6 116,5 16 700 18 176 100,7 108,8
Környezetterhelési díj 6 000 5 560 101,6 92,7 5 300 5 069 91,2 95,6
Bányajáradék 49 000 34 975 55,5 71,4 31 500 27 637 79,0 87,7
Játékadó 39 700 32 794 94,9 82,6 41 200 25 022 76,3 60,7
Reklámadó 6 600 6 083 185,8 92,2 10 900 12 640 207,8 116,0
Egyéb befizetések 27 000 21 509 89,1 79,7 26 000 18 783 87,3 72,2
Egyéb központosított bevételek 377 132 391 532 121,0 103,8 369 423 426 634 109,0 115,5
Pénzügyi szervezetek különadója 144 200 149 596 100,7 103,7 79 200 73 198 48,9 92,4
Egyes ágazatokat terhelő különadó 258 -26,6
Kisadózók tételes adója 56 300 54 354 128,8 96,5 70 100 69 897 128,6 99,7
Kisvállalati adó 16 400 10 978 86,6 66,9 13 800 13 570 123,6 98,3
Közműadó 54 000 55 907 101,6 103,5 52 200 55 032 98,4 105,4
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 305 952 1 503 125 115,2 115,1 1 267 323 1 593 204 106,0 125,7
Általános forgalmi adó 3 172 385 3 285 700 108,2 103,6 3 351 850 3 290 293 100,1 98,2
Jövedéki adó 913 500 998 355 108,6 109,3 952 200 1 011 806 101,3 106,3
Regisztrációs adó 19 600 21 410 113,8 109,2 20 700 23 647 110,4 114,2
Távközlési adó 56 400 54 797 97,9 97,2 56 000 53 245 97,2 95,1
Pénzügyi tranzakciós illeték 206 200 207 731 74,7 100,7 200 900 199 102 95,8 99,1
Biztosítási adó 28 600 29 975 104,3 104,8 30 000 32 355 107,9 107,9
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 396 685 4 597 968 106,0 104,6 4 611 650 4 610 447 100,3 100,0
Személyi jövedelemadóc 1 639 700 1 688 600 106,3 103,0 1 658 400 1 717 647 101,7 103,6
Adóbefizetések 500 8 058 1 815,2 1 611,6 2 000 2 280 28,3 114,0
Illetékbefizetések 120 000 136 400 113,4 113,7 121 700 157 717 115,6 129,6
Gépjárműadó 45 500 43 919 103,6 96,5 45 500 43 869 99,9 96,4
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 29 111,5 32 108,0
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 -508 -32,8 -56,4 900 798 -157,1 88,6
Lakosság befizetéseid 1 806 600 1 876 499 107,0 103,9 1 828 500 1 922 342 102,4 105,1
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 925 573 3 247 694 93,1 111,0 2 098 453 3 507 422 108,0 167,1
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 45 800 29 826 97,4 65,1 25 560 27 381 91,8 107,1
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 10 000 10 000 100,0 100,0 17 000 20 022 200,2 117,8
Helyi önkormányzatok befizetése 8 454 15 751 68,3 186,3 8 004 15 340 97,4 191,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 74 848 40,5 4 560 6,1
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 64 254 130 425 52,5 203,0 50 564 67 303 51,6 133,1
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 245 869 165 826 62,3 67,4 231 183 205 654 124,0 89,0
Kamatbevételek 82 600 232 497 69,5 281,5 73 917 148 590 63,9 201,0
Egyéb bevételek 8 897 32 732 84,1 367,9 8 084 68 291 208,6 844,8
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 54 275 39 348 137,2 72,5 15 826 357 164 907,7 2 256,8
Bevételek összesend 10 890 705 11 826 113 100,2 108,6 10 185 500 12 480 417 105,5 122,5
Egyenleg -826 454 -1 195 895 142,9 144,7 -755 628 -746 992 62,5 98,9
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011