3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(9/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2020. évi előirányzat 2020
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 501 100 4 847 36 934 64 747 103 532 156 885
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 38 200 7 818 9 648 10 021 17 379 18 690
Energiaellátók jövedelemadója 74 300 4 739 8 565 12 819 16 956 22 583
Egyszerűsített vállalkozói adó 839 1 315 1 423 1 445 1 515
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900 40 73 1 393 1 493 1 537
Bányajáradék 38 000 4 203 7 771 10 926 13 435 14 366
Játékadó 35 600 2 881 6 074 9 183 11 383 13 282
Reklámadó 500 325 307 450 296 309
Egyéb befizetések 12 000 3 056 6 133 7 172 7 382 8 016
Egyéb központosított bevételek 586 073 48 079 104 184 134 180 203 305 233 411
Pénzügyi szervezetek különadója 65 000 805 827 16 679 17 497 17 549
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 192 600 14 625 33 981 48 507 57 832 66 299
Kisvállalati adó 87 600 12 863 16 796 19 989 32 615 36 827
Közműadó 54 000 265 569 22 658 23 549 23 701
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 689 873 105 383 233 177 360 147 508 098 616 806
Általános forgalmi adó 4 969 725 536 920 744 576 1 128 934 1 552 172 1 637 892
Jövedéki adó 1 226 400 98 487 178 010 261 132 363 312 449 139
Regisztrációs adó 26 600 1 756 3 775 5 689 6 660 7 872
Távközlési adó 54 000 4 429 8 700 12 483 17 445 22 769
Pénzügyi tranzakciós illeték 226 300 28 981 46 392 62 966 82 129 96 459
Biztosítási adó 98 000 8 216 23 118 30 361 37 111 45 683
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 35 900 2 502 4 934 6 395 7 538 8 731
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 6 636 925 681 292 1 009 506 1 507 960 2 066 367 2 268 546
Személyi jövedelemadó 2 608 900 251 670 450 657 629 563 820 136 1 051 450
Adóbefizetések 8 800 753 1 899 2 500 3 024 3 897
Illeték befizetések 229 500 17 796 34 865 51 741 63 353 79 951
Gépjárműadó 51 500 873 1 410 5 368 39 243 43 037
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 6 8 9 10
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -8 -10 -10 -14 -16
Lakosság befizetései 2 898 700 271 089 488 827 689 170 925 750 1 178 329
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 430 356 307 529 493 488 728 023 896 453 1 111 104
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 26 027 1 242 514 2 433 2 676
Központi Maradványalapba történő befizetések 48 199 63 249 154 574 271 139 302 794
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 92 178 23 044 23 044 23 044
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021 6 839 11 685 15 764 20 520 24 774
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 161 226 55 039 75 176 193 897 317 137 353 289
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 162 490 9 966 24 414 33 930 172 259 179 827
Kamatbevételek 32 434 15 348 33 318 41 791 49 575 70 290
Egyéb bevételek 11 792 1 567 3 560 5 346 13 787 14 815
Uniós programok bevételei 1 481 961 61 164 63 218 312 989 486 162
Egyéb uniós bevételek 17 100 1 352 2 807 4 190 5 256 6 795
Bevételek összesen 14 522 857 1 448 565 2 425 437 3 627 671 5 267 671 6 285 963
Egyenleg -358 968 40 846 -283 696 -746 696 -610 651 -910 046
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011