3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(4/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2018
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 108 054 117 835 135 528 183 688 207 518 380 435
Hitelintézeti járadék -1 480 -1 873 -1 873 -1 873 -1 873 -1 873
Cégautóadó 24 488 25 676 26 045 33 415 34 792 35 255
Energiaellátók jövedelemadója 19 686 22 103 24 312 26 956 30 301 59 657
Egyszerűsített vállalkozói adó 26 582 27 201 27 858 38 271 39 092 54 117
Energia adó 13 146 14 518 15 858 16 880 18 282 20 175
Ökoadó 3 425 3 470 3 886 4 789 4 809 5 625
Bányajáradék 23 451 27 027 30 751 35 475 40 341 43 707
Játékadó 15 482 17 540 20 310 23 432 26 535 29 292
Reklámadó 2 646 2 944 4 192 9 103 9 713 12 318
Kiskereskedelmi adó
Egyéb befizetések 5 742 6 536 7 313 8 064 9 529 8 810
Egyéb központosított bevételek 302 184 333 388 365 068 436 768 466 396 507 467
Pénzügyi szervezetek különadója 25 826 26 173 40 078 40 882 40 906 53 299
Egyes ágazatokat terhelő különadó 740 667 667 667 667 667
Kisadózók tételes adója 69 668 80 107 90 559 101 700 112 857 124 948
Kisvállalati adó 26 510 28 637 30 292 37 860 39 972 41 657
Közműadó 27 216 27 586 52 490 53 116 53 699 54 254
Gazdálkodó szervezetek befizetései 693 365 759 534 873 334 1 049 191 1 133 536 1 429 809
Általános forgalmi adó 2 181 656 2 440 047 2 859 033 3 241 158 3 550 700 3 928 686
Jövedéki adó 598 995 702 194 820 871 911 715 1 015 058 1 111 885
Regisztrációs adó 15 310 17 559 19 390 21 577 23 783 25 353
Távközlési adó 31 259 35 792 40 260 44 685 49 174 53 799
Pénzügyi tranzakciós illeték 133 085 154 026 172 886 191 927 213 596 233 246
Biztosítási adó 23 585 27 752 30 403 33 294 36 966 39 710
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 8 488 10 705 12 887 15 234 17 271 18 988
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2 992 378 3 388 074 3 955 729 4 459 591 4 906 547 5 411 666
Személyi jövedelemadó 1 249 487 1 431 814 1 607 211 1 789 909 1 975 059 2 177 428
Adóbefizetések 5 569 6 181 6 566 6 927 7 945 8 571
Illeték befizetések 109 442 124 080 139 154 157 744 174 853 191 035
Gépjárműadó 26 274 27 059 31 242 44 313 46 351 47 895
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 17 19 20 22 23 24
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 640 726 739 531 394 353
Lakosság befizetései 1 391 429 1 589 878 1 784 933 1 999 446 2 204 624 2 425 307
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 436 836 1 602 235 1 755 327 1 997 469 2 135 469 2 390 014
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 15 162 16 719 21 546 24 886 25 506 30 432
Központi Maradványalapba történő befizetések 159 698 185 709 198 054 199 389 199 448 199 825
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 6 625 6 625 9 938 9 938 9 938 13 250
Helyi önkormányzatok befizetése 26 894 29 811 32 646 35 627 38 640 41 718
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 208 379 238 865 262 184 269 840 273 532 285 225
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 113 082 129 051 138 146 145 979 166 515 184 517
Kamatbevételek 81 327 96 467 100 060 103 687 111 248 120 559
Egyéb bevételek 9 582 10 767 11 797 13 245 14 174 16 432
Uniós programok bevételei 162 049 182 988 340 922 471 963 574 003 1 053 813
Egyéb uniós bevételek 8 762 10 355 11 676 13 182 14 603 276 644
Bevételek összesen 7 097 190 8 008 215 9 234 108 10 523 592 11 534 252 13 593 984
Egyenleg -1 556 960 -1 707 958 -1 542 908 -1 691 353 -1 856 074 -1 368 776
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011