3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(6/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 138 297 150 568 175 705 214 320 245 976 303 311
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 25 192 26 479 27 158 34 960 35 918 36 364
Energiaellátók jövedelemadója 9 517 12 141 16 376 19 361 23 460 26 555
Egyszerűsített vállalkozói adó 21 270 21 742 22 377 30 748 31 517 43 364
Energia adó
Ökoadó 3 166 3 183 4 358 4 514 4 531 5 607
Bányajáradék 27 651 31 498 34 920 38 952 42 260 45 566
Játékadó 16 233 18 136 21 025 24 135 27 289 28 220
Reklámadó 4 387 4 432 4 116 5 852 6 144 6 331
Kiskereskedelmi adó
Egyéb befizetések 8 880 10 034 11 889 12 480 17 710 17 621
Egyéb központosított bevételek 342 311 376 219 405 830 484 684 517 933 561 981
Pénzügyi szervezetek különadója 28 941 29 223 43 407 44 066 44 055 56 684
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 89 722 102 466 115 681 129 378 143 194 158 516
Kisvállalati adó 45 268 49 059 51 807 63 857 67 459 70 493
Közműadó 27 620 28 014 52 516 53 151 53 838 54 509
Gazdálkodó szervezetek befizetései 788 454 863 196 987 166 1 160 458 1 261 284 1 415 123
Általános forgalmi adó 2 592 534 2 903 702 3 325 167 3 792 132 4 108 081 4 532 379
Jövedéki adó 656 033 758 220 864 093 968 538 1 079 302 1 176 376
Regisztrációs adó 15 038 16 891 18 743 21 193 23 146 25 088
Távközlési adó 31 165 35 599 40 105 44 381 48 932 53 533
Pénzügyi tranzakciós illeték 140 252 161 650 180 778 201 301 222 935 243 399
Biztosítási adó 46 644 55 332 61 112 67 170 75 728 82 463
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 14 414 16 974 19 650 22 479 24 891 26 909
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 496 081 3 948 368 4 509 647 5 117 194 5 583 015 6 140 146
Személyi jövedelemadó 1 376 836 1 581 868 1 775 878 1 981 705 2 185 674 2 424 565
Adóbefizetések 5 800 5 987 6 310 6 750 7 124 7 786
Illeték befizetések 127 711 144 348 161 414 180 705 198 225 215 581
Gépjárműadó 28 057 28 863 32 787 46 632 48 697 50 369
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 16 18 19 21 22 24
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -170 -176 -181 -196 -193 -196
Lakosság befizetései 1 538 250 1 760 908 1 976 227 2 215 617 2 439 550 2 698 128
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 207 205 1 358 499 1 517 767 1 750 500 1 900 928 2 155 863
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 422 13 678 14 013 20 331 20 716 137 422
Központi Maradványalapba történő befizetések 263 215 266 227 279 612 282 364 284 885
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 51 422 57 256 68 383 74 217 80 050 91 178
Helyi önkormányzatok befizetése 32 339 36 284 41 079 46 677 50 784 55 161
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 301
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 360 398 373 446 403 087 423 589 436 435 570 678
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 136 819 142 881 149 800 182 712 194 639 212 334
Kamatbevételek 148 053 180 593 201 089 230 175 245 178 258 336
Egyéb bevételek 22 551 24 221 25 525 29 704 31 581 35 619
Uniós programok bevételei 309 060 335 396 799 842 801 001 1 013 562 1 251 419
Egyéb uniós bevételek 140 401 141 864 143 239 144 663 152 102 227 440
Bevételek összesen 8 147 273 9 129 370 10 713 388 12 055 612 13 258 274 14 965 086
Egyenleg -446 712 -589 316 -324 777 -534 325 -659 567 -1 023 796
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011