3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019 2019. J–D,
2018. J–D
= 100,0%
2019. J–D
a 2019. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 138 297 150 568 175 705 214 320 245 976 303 311 79,7 75,9
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 25 192 26 479 27 158 34 960 35 918 36 364 103,1 103,9
Energiaellátók jövedelemadója 9 517 12 141 16 376 19 361 23 460 26 555 44,5 44,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 21 270 21 742 22 377 30 748 31 517 43 364 80,1 95,5
Energia adó
Környezetterhelési díj 3 166 3 183 4 358 4 514 4 531 5 607 99,7 114,4
Bányajáradék 27 651 31 498 34 920 38 952 42 260 45 566 104,3 126,6
Játékadó 16 233 18 136 21 025 24 135 27 289 28 220 96,3 90,7
Reklámadó 4 387 4 432 4 116 5 852 6 144 6 331 51,4 41,9
Egyéb befizetések 8 880 10 034 11 889 12 480 17 710 17 621 200,0 176,2
Egyéb központosított bevételek 342 311 376 219 405 830 484 684 517 933 561 981 110,7 109,3
Pénzügyi szervezetek különadója 28 941 29 223 43 407 44 066 44 055 56 684 106,4 107,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 89 722 102 466 115 681 129 378 143 194 158 516 126,9 116,8
Kisvállalati adó 45 268 49 059 51 807 63 857 67 459 70 493 169,2 141,6
Közműadó 27 620 28 014 52 516 53 151 53 838 54 509 100,5 99,1
Gazdálkodó szervezetek befizetései 788 454 863 196 987 166 1 160 458 1 261 284 1 415 123 99,0 98,0
Általános forgalmi adó 2 592 534 2 903 702 3 325 167 3 792 132 4 108 081 4 532 379 115,4 105,6
Jövedéki adó 656 033 758 220 864 093 968 538 1 079 302 1 176 376 105,8 103,1
Regisztrációs adó 15 038 16 891 18 743 21 193 23 146 25 088 99,0 91,2
Távközlési adó 31 165 35 599 40 105 44 381 48 932 53 533 99,5 102,6
Pénzügyi tranzakciós illeték 140 252 161 650 180 778 201 301 222 935 243 399 104,4 106,7
Biztosítási adó 46 644 55 332 61 112 67 170 75 728 82 463 207,7 122,3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 14 414 16 974 19 650 22 479 24 891 26 909 141,7 173,6
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 496 081 3 948 368 4 509 647 5 117 194 5 583 015 6 140 146 113,5 105,5
Személyi jövedelemadó 1 376 836 1 581 868 1 775 878 1 981 705 2 185 674 2 424 565 111,3 102,7
Adóbefizetések 5 800 5 987 6 310 6 750 7 124 7 786 90,8 116,2
Illeték befizetések 127 711 144 348 161 414 180 705 198 225 215 581 112,8 112,0
Gépjárműadó 28 057 28 863 32 787 46 632 48 697 50 369 105,2 105,4
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 16 18 19 21 22 24 96,9 x
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -170 -176 -181 -196 -193 -196 -55,6 x
Lakosság befizetései 1 538 250 1 760 908 1 976 227 2 215 617 2 439 550 2 698 128 111,2 103,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 207 205 1 358 499 1 517 767 1 750 500 1 900 928 2 155 863 90,2 155,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 422 13 678 14 013 20 331 20 716 137 422 451,6 459,7
Központi Maradványalapba történő befizetések 263 215 266 227 279 612 282 364 284 885 x x
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 51 422 57 256 68 383 74 217 80 050 91 178 688,1 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 32 339 36 284 41 079 46 677 50 784 55 161 132,2 128,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 301 x x
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 360 398 373 446 403 087 423 589 436 435 570 678 200,1 347,8
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 136 819 142 881 149 800 182 712 194 639 212 334 115,1 166,3
Kamatbevételek 148 053 180 593 201 089 230 175 245 178 258 336 214,3 689,6
Egyéb bevételek 22 551 24 221 25 525 29 704 31 581 35 619 216,8 405,0
Uniós programok bevételei 309 060 335 396 799 842 801 001 1 013 562 1 251 419 118,8 92,8
Egyéb uniós bevételek 140 401 141 864 143 239 144 663 152 102 227 440 82,2 168,6
Bevételek összesen 8 147 273 9 129 370 10 713 388 12 055 612 13 258 274 14 965 086 110,1 114,4
Egyenleg -446 712 -589 316 -324 777 -534 325 -659 567 -1 023 796 74,8 103,9
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011