3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2020 2020. J–Sz,
2019. J–Sz
= 100,0%
2020. J–Sz
a 2020. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 192 037 210 924 304 349 173,2 60,7
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 26 981 28 020 28 462 104,8 74,5
Energiaellátók jövedelemadója 35 323 38 975 49 680 303,4 66,9
Egyszerűsített vállalkozói adó 1 673 1 652 1 672 7,5 x
Energia adó
Környezetterhelési díj 2 848 2 839 4 124 94,6 84,2
Bányajáradék 18 691 21 127 23 557 67,1 62,0
Játékadó 19 401 21 049 23 582 116,1 66,2
Reklámadó 374 155 -103 3,5 -20,6
Kiskereskedelmi különadó 11 401 29 329 29 542 x x
Egyéb befizetések 10 092 10 133 11 400 101,0 95,0
Egyéb központosított bevételek 330 299 365 420 394 363 97,1 67,3
Pénzügyi szervezetek különadója 51 948 51 740 85 985 177,1 132,3
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 85 269 98 042 111 807 95,7 58,1
Kisvállalati adó 52 923 56 800 60 658 115,8 69,2
Közműadó 24 310 24 614 49 346 87,9 91,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései 863 569 960 820 1 178 426 111,3 69,7
Általános forgalmi adó 2 492 440 2 813 005 3 259 508 96,9 65,6
Jövedéki adó 650 135 761 320 871 567 100,4 71,1
Regisztrációs adó 11 557 12 988 14 559 76,9 54,7
Távközlési adó 32 542 37 337 42 104 104,9 78,0
Pénzügyi tranzakciós illeték 126 901 145 609 162 581 90,1 71,8
Biztosítási adó 59 286 68 785 75 407 124,3 76,9
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 9 427 9 602 9 721 56,6 27,1
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 382 288 3 848 646 4 435 446 97,5 66,8
Személyi jövedelemadó 1 437 089 1 648 671 1 850 510 104,2 70,9
Adóbefizetések 5 135 5 471 5 745 91,4 65,3
Illeték befizetések 117 061 132 900 150 532 92,1 65,6
Gépjárműadó 46 530 47 994 53 036 166,3 103,0
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 13 14 16 82,0 x
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -27 -37 -37 21,0 x
Lakosság befizetései 1 605 800 1 835 013 2 059 802 104,2 71,1
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 555 511 1 698 499 1 871 677 125,0 130,9
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 7 930 8 209 9 527 60,0 36,6
Központi Maradványalapba történő befizetések 324 039 325 358 327 565 122,2 x
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 28 339 28 339 33 633 49,5 36,5
Helyi önkormányzatok befizetése 34 927 40 756 47 414 112,3 110,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 395 235 402 662 418 140 107,8 259,4
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 236 334 242 764 251 965 169,9 155,1
Kamatbevételek 101 861 117 149 148 947 64,9 459,2
Egyéb bevételek 37 749 39 210 40 789 161,9 345,9
Uniós programok bevételei 486 348 769 156 906 094 229,3 61,1
Egyéb uniós bevételek 10 752 11 852 13 163 8,4 77,0
Bevételek összesen 8 675 447 9 925 772 11 324 449 108,7 78,0
Egyenleg -1 841 418 -1 873 060 -1 841 770 317,8 513,1
*Forrás: Magyar Államkincstár.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011