3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2020 2020. J–Jú, 2019. J–Jú = 100,0% 2020. J–Jú a 2020. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 144,6 37,6
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 108,5 50,0
Energiaellátók jövedelemadója 343,5 48,5
Egyszerűsített vállalkozói adó 13,4 x
Energia adó
Környezetterhelési díj 117,7 55,9
Bányajáradék 68,4 42,0
Játékadó 112,5 45,6
Reklámadó 39,3 93,7
Kiskereskedelmi különadó x x
Egyéb befizetések 109,3 72,8
Egyéb központosított bevételek 96,7 44,1
Pénzügyi szervezetek különadója 182,7 78,7
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 98,1 39,0
Kisvállalati adó 124,3 45,7
Közműadó 88,9 44,6
Gazdálkodó szervezetek befizetései 115,1 44,3
Általános forgalmi adó 92,6 40,4
Jövedéki adó 99,6 44,2
Regisztrációs adó 75,6 36,2
Távközlési adó 104,5 51,3
Pénzügyi tranzakciós illeték 91,7 49,5
Biztosítási adó 128,4 53,3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 78,4 25,4
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 94,4 41,6
Személyi jövedelemadó 104,8 46,4
Adóbefizetések 82,9 50,2
Illeték befizetések 90,4 42,8
Gépjárműadó 164,8 87,6
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 79,6 x
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 17,5 x
Lakosság befizetései 104,7 46,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 130,3 94,1
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 40,0 11,5
Központi Maradványalapba történő befizetések 117,3 x
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 62,2 30,7
Helyi önkormányzatok befizetése 103,0 67,0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 107,1 227,9
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 170,3 126,9
Kamatbevételek 72,7 255,4
Egyéb bevételek 170,7 309,3
Uniós programok bevételei 182,6 32,8
Egyéb uniós bevételek 10,7 54,9
Bevételek összesen 107,9 51,0
Egyenleg 328,3 427,4
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011