3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2021 2021. J,
2020. J
= 100,0%
2021. J
a 2021. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 878,2 7,9
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 96,6 20,1
Energiaellátók jövedelemadója 116,7 9,1
Egyszerűsített vállalkozói adó
Energia adó
Ökoadó 259,8 2,0
Bányajáradék 73,0 7,0
Játékadó 134,2 11,2
Reklámadó 1 192,7 x
Kiskereskedelmi adó x 0,3
Egyéb befizetések -62,4 -12,7
Egyéb központosított bevételek 84,3 8,7
Pénzügyi szervezetek különadója 90,8 1,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 103,7 6,4
Kisvállalati adó 109,2 14,4
Közműadó 172,3 0,9
Gazdálkodó szervezetek befizetései 134,1 7,8
Általános forgalmi adó 108,9 11,7
Jövedéki adó 109,0 8,5
Regisztrációs adó 76,4 6,7
Távközlési adó 114,1 9,5
Pénzügyi tranzakciós illeték 86,9 11,5
Biztosítási adó 83,8 6,5
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 1,3 0,1
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 107,2 10,9
Személyi jövedelemadó 106,2 10,0
Adóbefizetések 82,4 7,9
Illeték befizetések 90,8 7,4
Gépjárműadó 148,2 1,5
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 91,0 x
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
Lakosság befizetései 105,2 9,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 96,8 20,0
Központi költségvetési szervektől származó befizetések
Központi Maradványalapba történő befizetések 267,9 x
Elkülönített állami pénzalapok befizetése
Helyi önkormányzatok befizetése 288,8 11,9
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 270,5 69,9
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 48,8 3,4
Kamatbevételek 57,8 9,5
Egyéb bevételek 104,0 8,8
Uniós programok bevételei x 1,5
Egyéb uniós bevételek 102,4 8,5
Bevételek összesen 113,0 11,2
Egyenleg 441,9 -13,0
*Forrás: Magyar Államkincstár.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011