3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(2/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2017
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 265 858 328 993 341 490 372 279 467 216 624 945
Hitelintézeti járadék 1 403 1 395 1 392 1 388 1 384 1 894
Cégautóadó 23 475 24 206 24 819 31 972 32 686 33 305
Energiaellátók jövedelemadója 20 992 24 595 28 118 32 063 35 780 53 123
Egyszerűsített vállalkozói adó 30 854 31 599 32 349 45 049 46 014 63 641
Energia adó 13 705 13 708 14 869 16 328 17 861 18 855
Ökoadó 2 856 2 868 3 568 4 047 4 080 5 068
Bányajáradék 17 261 19 144 21 092 23 826 26 189 28 795
Játékadó 13 599 16 402 19 213 22 175 25 094 27 463
Reklámadó 43 -5 855 -9 217 -8 722 -9 042 -8 217
Kiskereskedelmi adó
Egyéb befizetések 5 156 979 2 413 2 768 15 073 14 892
Egyéb központosított bevételek 269 533 296 865 324 944 392 284 417 684 459 247
Pénzügyi szervezetek különadója 35 493 35 596 51 928 53 136 53 162 64 026
Egyes ágazatokat terhelő különadó 1 106 1 106 1 105 1 106 1 107 1 101
Kisadózók tételes adója 54 506 62 627 70 866 79 566 88 440 98 182
Kisvállalati adó 14 474 15 351 16 116 20 562 21 482 22 368
Közműadó 27 628 27 987 53 072 53 745 54 591 55 042
Gazdálkodó szervezetek befizetései 797 941 897 566 998 138 1 143 571 1 298 799 1 563 730
Általános forgalmi adó 1 923 022 2 270 742 2 481 137 2 801 012 3 207 072 3 525 270
Jövedéki adó 561 279 646 715 743 577 837 660 933 803 1 022 070
Regisztrációs adó 14 134 16 324 18 453 20 619 23 015 25 021
Távközlési adó 31 000 35 525 39 928 44 479 48 993 53 552
Pénzügyi tranzakciós illeték 124 792 142 996 161 343 179 173 198 169 217 326
Biztosítási adó 20 933 24 579 27 004 29 519 32 908 35 682
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2 675 160 3 136 880 3 471 442 3 912 461 4 443 961 4 878 921
Személyi jövedelemadó 1 100 465 1 261 418 1 418 656 1 580 936 1 739 745 1 919 964
Adóbefizetések 5 521 5 766 5 909 6 107 6 474 6 915
Illeték befizetések 98 137 112 575 126 482 142 685 158 984 173 647
Gépjárműadó 25 207 25 990 30 581 42 561 44 355 45 833
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 20 22 23 26 27 29
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 598 645 738 810 850 955
Lakosság befizetései 1 229 948 1 406 416 1 582 389 1 773 125 1 950 435 2 147 343
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 572 840 1 842 361 2 098 085 2 311 861 2 626 735 3 871 644
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 21 151 22 092 23 477 32 669 33 729 42 922
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 8 500 8 500 12 750 12 750 12 750 17 000
Helyi önkormányzatok befizetése 23 473 26 100 28 550 31 419 33 773 36 424
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 12 772
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 53 124 56 692 64 777 76 838 80 252 109 118
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 227 693 233 485 237 354 241 769 246 959 260 679
Kamatbevételek 63 626 72 635 84 532 90 852 106 297 104 266
Egyéb bevételek 15 793 22 429 23 308 24 098 25 349 39 097
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 51 368 52 376 53 385 54 379 111 589 112 599
Bevételek összesen 6 687 493 7 720 840 8 613 410 9 628 954 10 890 376 13 087 397
Egyenleg -843 720 -1 019 003 -1 281 200 -1 491 918 -1 667 041 -1 904 202
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011