3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(8/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2020
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 192 037 210 924 304 349 346 038 380 439 406 525
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 26 981 28 020 28 462 36 168 37 282 37 779
Energiaellátók jövedelemadója 35 323 38 975 49 680 54 507 59 565 63 622
Egyszerűsített vállalkozói adó 1 673 1 652 1 672 1 701 1 700 1 690
Energia adó
Ökoadó 2 848 2 839 4 124 4 243 4 227 5 591
Bányajáradék 18 691 21 127 23 557 26 359 28 585 30 733
Játékadó 19 401 21 049 23 582 26 680 31 105 35 027
Reklámadó 374 155 -103 -84 -258 -333
Kiskereskedelmi adó 11 401 29 329 29 542 47 351 47 482 47 637
Egyéb befizetések 10 092 10 133 11 400 12 404 13 888 14 831
Egyéb központosított bevételek 330 299 365 420 394 363 474 303 508 501 553 145
Pénzügyi szervezetek különadója 51 948 51 740 85 985 86 883 86 972 120 497
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 85 269 98 042 111 807 126 139 140 842 158 199
Kisvállalati adó 52 923 56 800 60 658 74 962 79 698 83 382
Közműadó 24 310 24 614 49 346 49 953 50 662 52 502
Gazdálkodó szervezetek befizetései 863 569 960 820 1 178 426 1 367 609 1 470 689 1 610 828
Általános forgalmi adó 2 492 440 2 813 005 3 259 508 3 783 314 4 090 476 4 669 040
Jövedéki adó 650 135 761 320 871 567 982 700 1 091 876 1 196 048
Regisztrációs adó 11 557 12 988 14 559 16 464 18 015 19 523
Távközlési adó 32 542 37 337 42 104 46 586 51 519 56 714
Pénzügyi tranzakciós illeték 126 901 145 609 162 581 181 120 199 794 217 761
Biztosítási adó 59 286 68 785 75 407 82 495 91 861 98 550
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 9 427 9 602 9 721 9 822 9 885 9 914
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 382 288 3 848 646 4 435 446 5 102 501 5 553 426 6 267 549
Személyi jövedelemadó 1 437 089 1 648 671 1 850 510 2 069 797 2 286 926 2 527 742
Adóbefizetések 5 135 5 471 5 745 6 016 6 468 6 793
Illeték befizetések 117 061 132 900 150 532 170 103 188 272 207 182
Gépjárműadó 46 530 47 994 53 036 78 952 82 433 85 344
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 13 14 16 17 19 20
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -27 -37 -37 -37 -44 -49
Lakosság befizetései 1 605 800 1 835 013 2 059 802 2 324 848 2 564 075 2 827 033
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 555 511 1 698 499 1 871 677 2 123 200 2 294 798 2 648 469
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 7 930 8 209 9 527 14 969 20 662 34 421
Központi Maradványalapba történő befizetések 324 039 325 358 327 565 330 865 334 691 339 109
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 28 339 28 339 33 633 33 633 33 633 38 928
Helyi önkormányzatok befizetése 34 927 40 756 47 414 53 719 61 271 67 781
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 395 235 402 662 418 140 433 187 450 258 480 240
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 236 334 242 764 251 965 260 253 273 749 292 254
Kamatbevételek 101 861 117 149 148 947 178 509 207 368 244 911
Egyéb bevételek 37 749 39 210 40 789 42 184 43 528 46 002
Uniós programok bevételei 486 348 769 156 906 094 994 079 1 016 130 1 681 109
Egyéb uniós bevételek 10 752 11 852 13 163 14 749 16 237 17 808
Bevételek összesen 8 675 447 9 925 772 11 324 449 12 841 120 13 890 258 16 116 202
Egyenleg -1 841 418 -1 873 060 -1 841 770 -2 139 958 -2 778 383 -4 953 468
*Forrás: Magyar Államkincstár.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011