3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(3/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2018. évi előirányzat 2018
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 369 600 -29 080 -5 661 13 319 43 428 98 729 100 191
Hitelintézeti járadék -19 -15 -15 -1 476 -1 476 -1 476
Cégautóadó 33 300 6 832 8 362 8 729 15 494 16 821 17 183
Energiaellátók jövedelemadója 51 900 5 135 10 202 14 175 17 611 22 531 22 925
Egyszerűsített vállalkozói adó 69 600 776 1 655 2 357 12 725 13 715 14 608
Energia adó 19 000 2 180 4 909 6 709 8 564 10 529 11 851
Ökoadó 5 000 521 555 1 319 1 958 1 955 2 570
Bányajáradék 36 800 3 538 6 644 9 323 12 809 15 850 19 313
Játékadó 25 900 2 073 4 574 6 731 8 844 11 441 13 247
Reklámadó 14 000 -517 -628 -698 -669 -499 -436
Kiskereskedelmi adó
Egyéb befizetések 19 500 681 1 407 540 2 096 3 460 4 277
Egyéb központosított bevételek 464 160 38 243 85 955 113 393 178 734 206 187 232 691
Pénzügyi szervezetek különadója 50 400 -2 654 -3 528 10 171 10 844 10 928 24 315
Egyes ágazatokat terhelő különadó -475 -475 -477 -478 741 741
Kisadózók tételes adója 113 000 9 103 19 714 29 363 38 959 49 006 59 165
Kisvállalati adó 27 200 4 767 6 316 7 696 14 775 17 125 18 862
Közműadó 55 000 230 441 25 100 25 648 26 188 26 797
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 354 360 41 335 140 428 247 734 389 865 503 231 566 825
Általános forgalmi adó 3 838 646 342 561 413 504 733 161 1 106 040 1 376 921 1 773 091
Jövedéki adó 1 099 300 79 663 150 862 218 113 307 573 400 546 498 441
Regisztrációs adó 24 400 1 923 3 895 6 051 8 334 10 679 13 144
Távközlési adó 52 100 4 537 8 888 14 474 17 653 21 971 26 227
Pénzügyi tranzakciós illeték 204 700 25 714 44 077 60 452 78 739 95 246 114 641
Biztosítási adó 35 200 2 595 7 824 10 623 14 297 17 960 20 632
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 11 400 0 816 1 789 3 187 4 674 6 304
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 265 746 456 993 629 866 1 044 662 1 535 823 1 927 995 2 452 480
Személyi jövedelemadó 2 096 209 206 812 388 785 533 401 699 706 893 365 1 050 189
Adóbefizetések 8 000 900 1 901 2 812 3 590 4 321 5 158
Illeték befizetések 188 600 14 577 27 901 42 095 57 244 74 978 92 924
Gépjárműadó 44 000 625 1 150 5 508 21 953 24 231 25 498
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 7 10 12 14 15
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 83 189 310 389 445 545
Lakosság befizetései 2 337 709 223 002 419 933 584 136 782 893 997 354 1 174 328
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 350 001 277 300 470 026 717 243 885 589 1 054 277 1 233 679
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 999 187 417 732 7 597 7 880 8 288
Központi Maradványalapba történő befizetések 31 249 57 795 142 051 151 861 156 125
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 13 250 3 313 3 313 3 313 6 625
Helyi önkormányzatok befizetése 39 021 4 276 9 286 12 557 16 472 20 089 23 754
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 82 271 4 463 40 952 74 396 169 432 183 142 194 792
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 96 062 5 089 15 391 23 237 33 348 68 118 95 370
Kamatbevételek 73 460 18 975 28 573 46 463 66 901 74 406 77 500
Egyéb bevételek 7 169 1 829 2 657 3 567 4 459 6 153 8 283
Uniós programok bevételei 1 911 239 17 779 60 605 63 722 63 722 162 049
Egyéb uniós bevételek 75 800 1 218 2 417 3 645 4 816 6 117 7 471
Bevételek összesen 12 553 817 1 030 204 1 768 022 2 805 689 3 936 847 4 884 515 5 972 778
Egyenleg -1 311 389 -258 925 -599 480 -882 777 -1 119 512 -1 243 257 -1 476 310
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011