3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(1/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2017. évi előirányzat 2017
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 734 700 12 518 97 563 122 640 159 310 276 107 280 369
Hitelintézeti járadék 43 61 67 514 516 518
Cégautóadó 27 600 6 798 7 662 8 347 15 029 15 889 16 450
Energiaellátók jövedelemadója 55 500 4 184 7 900 11 157 14 991 19 910 21 393
Egyszerűsített vállalkozói adó 80 600 847 1 940 2 810 15 107 16 293 17 364
Energia adó 18 600 2 192 4 254 6 481 8 847 11 015 12 602
Ökoadó 5 300 175 206 1 575 1 643 1 639 2 726
Bányajáradék 30 000 3 470 6 343 8 931 10 931 13 110 14 924
Játékadó 30 800 1 960 3 938 5 598 7 678 9 984 11 848
Reklámadó 11 700 771 1 145 1 410 1 650 1 764 1 816
Kiskereskedelmi adó
Egyéb befizetések 24 000 1 759 1 287 1 477 2 473 2 391 3 064
Egyéb központosított bevételek 395 932 36 742 68 772 91 631 152 512 176 907 203 768
Pénzügyi szervezetek különadója 66 500 955 967 17 034 17 905 18 562 33 951
Egyes ágazatokat terhelő különadó 1 378 1 377 1 964 1 760 1 758 1 758
Kisadózók tételes adója 75 500 6 313 15 686 23 244 30 598 38 455 46 379
Kisvállalati adó 13 500 2 858 3 489 4 133 8 104 9 449 10 289
Közműadó 52 200 324 542 25 263 25 873 26 665 27 285
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 622 432 83 288 223 133 333 764 474 923 640 413 706 502
Általános forgalmi adó 3 542 006 251 999 536 795 611 720 969 569 1 314 885 1 558 876
Jövedéki adó 1 034 500 84 776 136 805 191 259 282 057 365 564 457 407
Regisztrációs adó 23 200 1 646 3 433 5 570 7 486 9 795 12 064
Távközlési adó 54 400 4 430 8 831 13 283 17 473 22 024 26 318
Pénzügyi tranzakciós illeték 205 700 26 702 42 094 57 120 74 824 89 719 108 080
Biztosítási adó 31 500 2 548 7 572 10 198 12 545 16 040 18 355
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 891 306 372 101 735 530 889 149 1 363 955 1 818 026 2 181 099
Személyi jövedelemadó 1 792 500 175 908 331 248 466 727 617 439 786 186 921 895
Adóbefizetések 8 000 1 231 2 229 3 236 3 948 4 707 5 137
Illeték befizetések 155 200 12 188 26 038 41 578 54 651 69 838 84 018
Gépjárműadó 43 500 700 1 346 6 198 21 341 23 183 24 415
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 8 10 13 15 17
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 99 151 252 333 430 494
Lakosság befizetései 2 000 100 190 130 361 020 518 002 697 724 884 360 1 035 976
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 789 662 172 605 316 838 558 925 760 248 939 543 1 275 669
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 57 340 7 721 1 484 9 186 10 165 10 820
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 17 000 4 250 4 250 4 250 8 500
Helyi önkormányzatok befizetése 21 621 3 917 6 975 9 625 13 045 17 906 20 936
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 95 961 3 924 7 696 15 360 26 480 32 321 40 256
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 110 874 72 718 113 122 140 891 154 245 186 657 221 140
Kamatbevételek 42 768 6 367 17 241 30 125 38 127 51 589 60 453
Egyéb bevételek 7 910 951 2 339 3 809 4 459 11 440 13 811
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 42 822 13 845 46 216 47 422 48 302 49 244 50 300
Bevételek összesen 11 603 835 915 928 1 823 134 2 537 448 3 568 464 4 613 595 5 585 205
Egyenleg -1 203 973 65 944 144 202 -168 585 -100 278 -180 124 -902 371
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011