3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(1/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2016. évi előirányzat 2016
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 400 500 6 960 95 856 124 750 163 126 285 374 281 924
Hitelintézeti járadék 6 300 5 7 9 1 294 1 235 1 283
Cégautóadó 27 700 6 735 7 444 7 837 14 638 15 357 15 781
Energiaellátók jövedelemadója 41 300 3 600 6 578 9 119 12 032 14 672 14 106
Egyszerűsített vállalkozói adó 75 200 1 049 2 404 3 434 19 298 20 629 21 851
Energia adó 16 700 1 869 3 636 5 342 8 128 10 031 11 146
Környezetterhelési díj 5 300 151 156 1 340 1 456 1 444 2 569
Bányajáradék 31 500 2 721 4 294 5 883 8 223 10 163 12 353
Játékadó 41 200 3 147 5 317 7 070 9 025 10 935 12 608
Reklámadó 10 900 401 689 1 028 1 392 1 897 2 287
Kiskereskedelmi különadó
Egyéb befizetések 26 000 1 309 2 737 3 441 5 722 7 009 7 574
Egyéb központosított bevételek 369 423 27 283 58 706 89 338 143 829 168 520 193 363
Pénzügyi szervezetek különadója 79 200 698 704 18 284 18 882 18 913 31 417
Egyes ágazatokat terhelő különadó 208 211 -27 -80 -354 -554
Kisadózók tételes adója 70 100 4 880 12 084 17 409 22 709 28 181 33 791
Kisvállalati adó 13 800 2 671 3 099 3 388 6 086 7 014 7 447
Közműadó 52 200 507 786 24 222 24 829 25 607 26 889
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 267 323 64 196 204 709 321 868 460 589 626 625 675 836
Általános forgalmi adó 3 351 850 244 903 480 890 715 025 923 247 1 263 044 1 561 831
Jövedéki adó 952 200 74 342 133 263 198 671 294 624 391 565 468 711
Regisztrációs adó 20 700 1 624 3 435 5 400 7 485 9 536 11 807
Távközlési adó 56 000 4 494 8 914 13 270 17 586 22 034 26 548
Pénzügyi tranzakciós illeték 200 900 24 204 38 717 52 924 68 989 82 781 97 159
Biztosítási adó 30 000 2 033 6 676 9 116 11 237 14 389 16 531
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 611 650 351 600 671 895 994 406 1 323 169 1 783 349 2 182 587
Személyi jövedelemadó 1 658 400 173 736 315 949 431 366 570 624 721 355 837 417
Adóbefizetések 2 000 36 54 143 291 461 721
Illeték befizetések 121 700 9 973 22 071 35 670 49 281 63 157 77 253
Gépjárműadó 45 500 680 1 187 5 498 19 856 22 088 23 325
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 8 12 14 17 19
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 69 132 182 211 243 330
Lakosság befizetései 1 828 500 184 499 339 402 472 869 640 278 807 322 939 066
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 098 453 147 282 281 945 500 254 626 242 776 092 1 001 313
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 25 560 26 279 546 6 366 6 624 6 932
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 17 000 4 250 4 250 4 250 8 500
Helyi önkormányzatok befizetése 8 004 668 1 987 3 328 5 638 7 233 8 639
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 50 564 694 2 266 8 125 16 254 18 107 24 071
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 231 183 2 567 6 312 13 911 21 944 28 606 69 376
Kamatbevételek 73 917 2 136 11 723 32 993 48 732 55 891 62 356
Egyéb bevételek 8 084 9 036 39 688 40 325 41 546 42 232 44 685
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 15 826 1 075 2 389 3 942 4 850 6 138 7 342
Bevételek összesen 10 185 500 763 084 1 560 329 2 388 694 3 183 604 4 144 362 5 006 632
Egyenleg -755 628 17 726 -63 536 -158 276 -209 030 -98 868 -514 870
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011