Megnevezés 2021
Háztartások felszorzott száma
1. jövedelmi ötöd 681 273
2. jövedelmi ötöd 633 803
3. jövedelmi ötöd 847 768
4. jövedelmi ötöd 890 804
5. jövedelmi ötöd 1 045 663
összesen 4 099 311
Személyek felszorzott száma
1. jövedelmi ötöd 1 905 695
2. jövedelmi ötöd 1 906 840
3. jövedelmi ötöd 1 902 466
4. jövedelmi ötöd 1 907 839
5. jövedelmi ötöd 1 905 728
összesen 9 528 568
Háztartások átlagos taglétszáma
1. jövedelmi ötöd 2,8
2. jövedelmi ötöd 3,0
3. jövedelmi ötöd 2,2
4. jövedelmi ötöd 2,1
5. jövedelmi ötöd 1,8
összesen 2,3

Lábjegyzet

*Forrás: EU-SILC jövedelmi felvétel.
Forrás: EU-SILC jövedelmi felvétel
.