3.7.2. A központi költségvetés bevételei és egyenlege (2005–)*(2/8)

< >
Bevételek, egyenleg 2007. 2008.
évi előirányzat évi teljesítés év 2006. év = 100,0% év a 2007. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2007. év = 100,0% év a 2008. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Társasági adó 504 000 510 781 109,0 101,3 530 627 487 524 95,4 91,9
Hitelintézeti járadék 25 000 12 555 50,2 15 000 12 642 100,7 84,3
Cégautóadó
Energiaellátók jövedelemadója
Egyszerűsített vállalkozói adó 168 200 152 812 106,8 90,9 168 714 166 537 109,0 98,7
Energia adó 11 500 11 859 94,8 103,1 13 300 14 843 125,2 111,6
Környezetterhelési díj 5 500 8 018 143,9 145,8 7 200 10 318 128,7 143,3
Bányajáradék 30 000 31 469 93,7 104,9 29 000 38 761 123,2 133,7
Játékadó 73 387 71 461 100,0 97,4 73 500 72 734 101,8 99,0
Reklámadó
Egyéb befizetések 29 000 19 259 54,7 66,4 31 000 30 104 156,3 97,1
Egyéb központosított bevételek 135 200 124 089 88,4 91,8 130 668 139 207 112,2 106,5
Pénzügyi szervezetek különadója
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó
Közműadó
Gazdálkodó szervezetek befizetéseib 1 131 787 1 119 235 112,3 98,9 1 169 642 1 172 370 104,7 100,2
Általános forgalmi adó 1 971 200 1 979 374 108,0 100,4 2 130 606 2 114 089 106,8 99,2
Jövedéki adó 743 000 818 565 107,6 110,2 843 877 842 958 103,0 99,9
Regisztrációs adó 78 400 93 442 105,7 119,2 93 700 86 775 92,9 92,6
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Népegészségügyi termékadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2 792 600 2 891 381 107,8 103,5 3 068 183 3 043 822 105,3 99,2
Személyi jövedelemadóc 1 238 325 1 305 712 116,7 105,4 1 938 277 1 998 851 153,1 103,1
Adóbefizetések 4 400 5 621 77,5 127,8 5 300 5 785 102,9 109,2
Illetékbefizetések 126 800 118 841 107,0 93,7 131 400 130 972 110,2 99,7
Gépjárműadó
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Magánszemélyek jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
Lakosság befizetéseid 1 387 427 1 451 011 117,3 104,6 2 101 838 2 163 250 149,1 102,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 084 609 1 268 920 99,4 117,0 1 207 513 1 262 744 99,5 104,6
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 22 712 49 493 44,8 217,9 21 517 94 374 190,7 438,6
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphozg
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 113 310 113 310 138,2 100,0 119 310 119 310 105,3 100,0
Helyi önkormányzatok befizetése 6 500 11 336 72,7 174,4 6 500 17 022 150,2 261,9
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 22 606 24 065 106,5
Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 142 521 196 745 94,6 138,0 147 326 254 771 129,5 172,9
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 48 150 48 814 147,8 101,4 96 433 71 746 147,0 74,4
Kamatbevételek
Egyéb bevételek 4 692 20 325 98,1 433,2 6 219 47 683 234,6 766,7
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 66 366 96 381 110,5 145,2 61 495 93 123 96,6 151,4
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 11 393 9 173 54,3 80,5 40 894 60 860 663,5 148,8
Bevételek összesend 6 669 545 7 101 985 108,3 106,5 7 899 542 8 170 368 115,0 103,4
Egyenleg -1 656 546 -1 389 875 70,9 83,9 -1 117 597 -861 732 62,0 77,1
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  b2008-ig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadójával, 2011-ig a társas vállalkozások különadójával együtt.  cAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2007–2010. között a magánszemélyek különadójával együtt.  dAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  g2011-ig Családi támogatások, szociális juttatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011